Поделиться Поделиться

Програма тестування студентів

(На початку кожного навчального заняття викладач пропонує програму тестування студентів відносно його знань)

3АГАЛЬНА ЧАСТИНА

Перше навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке кримінально-виконавче право України?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, хто із науковців вперше запропонував визнати кримінально-виконавче право як самостійну галузь?

- так; - ні.

3. Чи можете Ви назвати, у яких значеннях традиційно вживається у теорії кримінально-виконавчого права поняття "кримінально-виконавче право"?

- так; - ні.

4. Чи можете Ви назвати, що є предметом кримінально -виконавчого права України?

- так; - ні.

5. Чи можете Ви дати визначення, що таке кримінально-виконавча політика?

- так; - ні.

6. Чи впливає на стан кримінально-правової політики механізм виконання і відбування покарань?

- так; - ні.

7. Чи знаєте Ви головні завдання кримінально-виконавчої політики у теперішній час?

- так; - ні.

8. Як Ви вважаєте чи є самостійною галуззю права, кримінально-виконавче право України у системі права?

- так; - ні.

9. Чи знаєте Ви, в через що полягає особливість нормативно-правових актів Державного департаменту України з питань виконання покарань?

- так; - ні.

10. Чи знаєте Ви, у яких нормативно-правових актах міститься інститут виконання і відбування кримінальних покарань?

- так; - ні.

11. Чи повинні нормативно-правові акти Департаменту відповідати Конституції і законам України?

- так; - ні,

12. Чи знаєте Ви, які є рівні взаємозв'язку поміж кримінальним і кримінально-виконавчим законодавством України?

- так; - ні.

13. Чи знаєте Ви, на що спрямована наука кримінально-виконавчого права?

- так; - ні.

14. Чи впливає наука кримінально-виконавчого права на процеси реформування органів і установ виконання покарання?

- так; - ні.

15. Чи знаєте Ви, з яких частин складається Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна?

- так; - ні.

Друге навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке кримінально-виконавче законодавство?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, де закріплені мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви головні завдання кримінально-виконавчого законодавства України?

- так; - ні.

4. Чи знаєте Ви, в через що полягає зв'язок норм Загальної і Особливої частини кримінально-виконавчого законодавства?

- так; - ні.

5. Чи знаєте Ви принципи кримінально-виконавчого законодавства?

- так; - ні.

6. Чи знаєте Ви норми кримінально-виконавчого законодавства!

- так; - ні.

7. Чи знаєте Ви джерела кримінально виконавчого законодавства!

- так; - ні.

8. Чи знаєте Ви, що таке кримінально-виконавчі правовідносини?

- так; - ні.

9. Чи можете Ви, назвати характерні ознаки кримінально-виконавчих правовідносин?

- так; - ні.

Третє навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке виправлення та ресоціалізація засуджених?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, що таке режим та засоби його забезпечення?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, що таке суб'єктивне право засудженого?

- так; - ні.

4. Чи знаєте Ви, що таке громадський вплив на осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання?

- так; - ні.

5. Чи знаєте Ви, що таке загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених?

- так; - ні.

6. Чи знаєте Ви, що таке залучення засуджених до праці?

- так; - ні.

7. Чи знаєте Ви, як проводиться поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор чи в карцер?

- так; - ні.

8. Чи можете Ви назвати підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених?

- так; - ні.

Четверте навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке правовий статус засудженого?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, хто з науковців розробляв проблему правового статусу засудженого?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, в через що полягає соціально-правове призначення правового статусу осіб, які відбувають покарання?

- так; - ні.

4. Чи знаєте Ви, що входить до змісту правового статусу засудженого?

- так; - ні.

5. Чи можете Ви назвати юридичні обов'язки засуджених?

- так; - ні.

6. Чи існує у засуджених право на освіту?

- так; - ні.

7. Чи підлягають засуджені державному пенсійному забезпеченню?

- так; - ні.

8. Чи знаєте Ви, які спеціальні обов'язки та права набувають засуджені?

- так; - ні.

П'яте навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, хто є державним органом, на котрий покладається завдання відносно здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, в якому законі закріплена система органів та установ, які безпосередньо організують та здійснюють виконання покарань в Україні?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, які функції виконує ДКВС України?

- так; - ні.

4. Чи знаєте Ви форми співпраці поміж установами і органами внутрішніх справ відносно засуджених?

- так; - ні.

5. Чи знаєте Ви, які є рівні безпеки для виправних колоній?

- так; - ні.

6. Чи знаєте Ви, що таке професійна підготовка рядового і начальницького складу органів та установ ДКВС України?

- так; - ні.

7.Чи знаєте Ви, що таке дисциплінарний батальйон?

- так; - ні.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Перше навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке покарання, не пов'язані із позбавленням волі?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви вчених, які досліджують покарання, не пов'язані з позбавленням волі?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, що таке альтернативи позбавленню волі?

- так; - ні.

4. Чи знаєте Ви, що таке арешт?

- так; - ні.

5. Чи знаєте Ви, що таке виправні роботи?

- так; - ні.

6. Чи знаєте Ви, що таке службові обмеження для військовослужбовців?

- так; - ні.

7. Чи знаєте Ви, що таке покарання у виді громадських робіт?

- так; - ні.

8. Чи можливе застосовування штрафу до неповнолітніх засуджених?

- так; - ні.

Друге навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, яка існує процедура призначення покарання у виді позбавлення волі?

- так; - ні.

2. Чи можуть засуджені бути залишені в слідчому ізоляторі для відбування покарання?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, ким проводиться прийняття засуджених до виправних і виховних колоній?

- так; - ні.

4. Як Ви думаєте, чи надається щоденна прогулянка засудженим, які тримаються в приміщеннях камерного типу?

- так; - ні.

5. Чи мають право засуджені придбавати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої потреби на гроші, зароблені в колоніях?

- так; - ні.

6. Чи знаєте Ви, хто тримається у приміщеннях камерного типу?

- так; - ні.

7. Чи можуть засуджені вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини?

- так; - ні.

8. Чи можуть засуджені носити цивільний одяг, мати при собі гроші та цінні речі?

- так; - ні.

Третє навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, у якому році в Україні було введено мораторій на смертну кару?

- так; - ні.

2. Чи можуть засуджені до довічного позбавлення волі відбувати покарання у слідчих ізоляторах?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, що таке покарання у виді довічного позбавлення волі?

- так; - ні.

4. Як Ви думаєте, чи надається щоденна прогулянка засудженим, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі?

- так; - ні.

5. Чи можуть застосовуватися до засуджених вказаної категорії стягнення за порушення вимог режиму відбування покарання ?

- так; - ні.

6. Чи розповсюджуються права і обов'язки засуджених до позбавлення волі на певний строк на засуджених, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі?

- так; - ні.

7. Чи можуть засуджені до довічного позбавлення волі вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини?

- так; - ні.

8. Чи є можливою заміна засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на інший вид покарання?

- так; - ні.

Четверте навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке неповнолітні засуджені?

- так; - ні.

2. Чи можуть неповнолітні засуджені бути залишені для подальшого відбування покарання у виховній колонії?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, що таке виправлення та ресоціалізація засуджених неповнолітніх?

- так; - ні.

4. Як Ви думаєте, чи надається щоденна прогулянка неповнолітнім засудженим?

- так; - ні.

5. Чи можуть неповнолітні засуджені мати право протягом року на короткострокових побачення?

- так; - ні.

6. Чи можуть застосовуватися заходи стягнення до засуджених неповнолітніх за порушення встановленого порядку і умов відбування покарання?

- так; - ні.

7. Чи може суд застосувати до неповнолітніх, покарання, не пов'язані з позбавленням?

- так; - ні.

8. Чи поміщаються неповнолітні засуджені в дисциплінарний ізолятор?

- так; - ні.

На проведення кожного тесту викладач відводить 10 хвилин, після чого переходить до викладання змістового навчального матеріалу.

← Предыдущая страница | Следующая страница →