Поделиться Поделиться

Інвестування резидентами України за межами України

Здійснення резидентами України інвестицій за межі України потребує наявності індивідуальних ліцензій, виданих компетентними органами. Видачу резидентам України індивідуальних ліцензій на: 1) вкладення майнових інвестицій за межі України здійснює Мінекономрозвитку України; 2) на проведення фінансових та капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням грошових коштів за кордон, – НБУ.

Постановою КМУ від 19 лютого 1996 р. №229 затверджено Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України. Положення встановлює перелік документів, які повинен подати резидент для отримання ліцензії. Мінекономрозвитку розглядає подані документи протягом 15 робочих днів починаючи з дня звернення і приймає рішення про видачу резиденту індивідуальної ліцензії чи про відмову в її видачі. Термін дії індивідуальної ліцензії визначається Мінекономрозвитку виходячи з необхідних для здійснення майнових інвестицій за межами України термінів.

Підставою для анулювання ліцензії є: порушення отримувачем ліцензії ЇЇ умов, вимог законодавства України; письмова відмова від здійснення інвестицій; припинення інвестиційної діяльності (за умови подання документів, що це підтверджують).

Митне оформлення майнових цінностей, що інвестуються за межами України, здійснюється лише за наявності індивідуальної ліцензії, виданої Мінекономрозвитку.

Резиденти, що інвестують майнові цінності за межами України, подають ДФС декларацію про всі одержані в результаті інвестування надходження на їх користь в іноземній валюті.

Для проведення фінансових та капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням грошових коштів за кордон, не можуть бути використані: а) кошти у готівковій формі – юридичними особами, а також фізичними особами, які у встановленому законодавством України порядку є суб'єктами підприємницької діяльності; б) бюджетні кошти – без дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися цими коштами.

Інвестування резидентами коштів (валютних цінностей, виражених у гривнях чи в іноземній валюті) за кордон здійснюється згідно до розробленої НБУ Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон (постанова Правління НБУ від 16 березня 1999 р. № 122). Інструкція визначає перелік документів, які повинен подати резидент для одержання ліцензії НБУ. Строк розгляду НБУ пакета документів для видачі ліцензії не повинен перевищувати 25 робочих днів з дати його надходження. Ліцензія видається резиденту на строк, що необхідний для здійснення інвестиції.

Власник ліцензії особисто пред'являє оригінал ліцензії уповноваженому банку, через котрий має переказуватися іноземна валюта за межі України. Уповноважений банк на цій ліцензії робить відмітку, що має містити суму та дату переказування іноземної валюти за межі України, і зберігає її копію з відмітками в установленому НБУ порядку.

У разі потреби внесення змін і доповнень до ліцензії (за винятком збільшення суми інвестиції) власник ліцензії зобов'язаний подати протягом строку дії даної ліцензії до НБУ клопотання та документи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін і доповнень. З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, її власник має звернутися до НБУ в порядку для отримання нової ліцензії.

Підставами для відкликання ліцензії можуть бути: а) порушення власником ліцензії її умов, вимог чинного законодавства України; б) письмова відмова від здійснення інвестиції; в) припинення інвестиції; г) установлення факту подання резидентом документів для отримання ліцензії, що містять заздалегідь недостовірну інформацію.

У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припинити інвестицію за кордоном, якому він проводив (здійснював) на підставі даної ліцензії, та повернути в Україну в строки, визначені НБУ, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення даної інвестиції за кордон.

← Предыдущая страница | Следующая страница →