Поделиться Поделиться

Стаття 245. Отримання зразків для експертизи

1. У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи чи за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, коли проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом чи за його дорученням залученим спеціалістом.

2. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

3. Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (чи зобов'язати їх, коли клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.

1. При проведенні експертизи можуть знадобитися зразки для порівняльного дослідження, які одержують шляхом відбирання стороною кримінального провадження, що звернулася з клопотанням про проведення такої експертизи чи за клопотанням якої експертиза призначається слідчим суддею.

Зразки є носіями ознак іншого об'єкта (відбитки пальців, стріляні кулі, гільзи тощо) чи частиною певного об'єкта, яка містить ознаки останнього (зразки крові, ґрунту з місця події, зерна зі сховища тощо). Отримані зразки слугують об'єктами, що використовуються для порівняльного дослідження з іншими об'єктами - речовими доказами, документами, живими людьми і трупами з метою ідентифікації чи встановлення групової належності. Так, для ідентифікації людини можуть використовуватися достовірно належні певній особі зразки почерку, відбитки пальців рук, ступень ніг, зліпки зубів, проби крові чи слини, ознаки яких порівнюються з ознаками слідів, предметів, документів, залишених на місці злочину чи пов'язаних із злочинною подією. Для встановлення спільної чи різної групової належності (спільного походження) відбираються зразки (проби) з того об'єкта, з якого можливо була вилучена його частина, що знаходиться у підозрюваної особи. Наприклад, відбираються зразки бензину із цистерни, звідки він був викрадений, для порівняння з бензином, котрий знаходиться в каністрах у конкретної особи, і встановлення за загальними ознаками їхньої спільної чи різної групової належності, що має певне доказове значення.

У КПК 1960 року (ст. 199) передбачалося вилучення чи відібрання зразків. І це було б більш точним. Справа в через те, що вилучаються зразки, які існують до проведення даної слідчої дії, наприклад, вільні зразки почерку, відбитки печатки, друковані вироби, форми тощо. Відбираються зразки, які створюються спеціально для даної експертизи: експериментальні зразки почерку, відбитки пальців рук, проби ґрунту, крові, слини та інші. В нинішньому законі говориться лише про відібрання зразків, що охоплює і їх вилучення.

Зі змісту ч. 1 ст. 245 випливає, що зразки для експертного дослідження можуть відбиратися кожною стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи чи за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

Слідчий чи прокурор у такому випадку виносить постанову про проведення слідчої дії, спрямованої на відібрання зразків для експертизи, і сам безпосередньо, а в необхідних випадках із залученням відповідного спеціаліста, проводить таке відібрання, про що складає протокол. У ньому вказуються всі учасники й умови, за яких конкретні зразки були отримані, зафіксовані й вилучені. Отримання зразків для експертизи, як і інші слідчі дії, може бути доручено працівникам оперативних підрозділів (ст. 41 КПК).

Коли проведення експертизи призначається судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється за ухвалою тим же судом (суддею) чи за його дорученням залученим спеціалістом, котрий у подальшому може проводити відповідну експертизу. Спеціаліст. керуючись таким дорученням, відбирає необхідні зразки для проведення експертизи, про що складає акт, котрий завіряється учасниками отримання зразків (потерпілий, обвинувачений та його захисники, батьки неповнолітньої особи, службові особи).

У законі, на жаль, чітко не визначено, яким чином можуть здійснити відбирання зразків на експертизу сторона захисту. Вбачається, що для цього можуть бути використані два шляхи: 1) самостійне отримання зразків за згодою осіб, від яких залежить можливість використання такої дії для проведення експертизи за ініціативою сторони захисту, що супроводжується складанням акта, котрий засвідчує об'єктивність відібрання зразків; 2) звернення до слідчого, прокурора чи слідчого судді з клопотанням про необхідність відібрання зразків для проведення відповідної експертизи.

2. Окремий порядок отримання зразків встановлюється у разі їх відібрання з речей і документів, які знаходяться у володінні певної особи. У такому випадку сторони кримінального провадження повинні звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до певних речей і документів згідно зі ст.ст. 160-166 КПК для отримання необхідних зразків.

3. Коли потрібно отримати біологічні зразки від особи (проби крові, слини, волосся, мікрочастин), слідчий, прокурор за участю спеціаліста-медика відбирають необхідні зразки за правилами здійснення освідування особи (ст. 241 КПК). У раз відмови особи добровільно надати відповідні біологічні зразки слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони обвинувачення має право дозволити слідчому, прокурору здійснити відбирання таких зразків примусово. Коли клопотання надійшло від сторони захисту і слідчий суддя, суд задовольняє його, то слідчий, прокурор зобов'язані здійснити відбирання біологічних зразків примусово. Відповідні клопотання розглядаються слідчим суддею, судом у порядку, передбаченому ст.ст. 160-166 КПК.

← Предыдущая страница | Следующая страница →