Поделиться Поделиться

Процесуальний порядок реалізації права на апеляційне оскарження судових рішень

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, проте не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення (ст. 294 ЦПК).

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі коли ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених цією статтею, залишається без розгляду, коли апеляційний суд за заявою особи, яка ії подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала (ст. 294 ЦПК).

Статтею 296 ЦПК України передбачений порядок подання апеляційної скарги до апеляційного суду. Скарга подасться персі суд першої інстанції, котрий ухвалив оскаржуване рішення чи постановив оскаржувану ухвалу. Суд першої інстанції лише акумулює усі апеляційні скарги відносно даної справи. Суд першої інстанції не пізніш як на наступний день після закінчення строку для подання апеляційної скарги зобов'язаний надіслати всі апеляційні скарги у цій справі разом із самою справою до апеляційного суду. Враховуючи те, що строк подання апеляційної скарги не вважається пропущеним у випадку здачі такої заяви до відділення пошти до 24 години останньої доби строку для подання апеляційної скарги, апеляційні скарги, що надійшли наступного дня після закінчення строку на апеляційне оскарження, повинні бути направлені до апеляційного суду не пізніше наступного робочого дня після їх надходження.

Варто відзначити, що за чинним ЦПК суд першої інстанції не має жодних повноважень, що стосуються прийняття апеляційної скарги до розгляду. Він виконує лише організаційну функцію: долучає скарги до справи та направляє її апеляційному суду. Усі питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду, про залишення апеляційної скарги без руху чи її повернення вирішуються лише судом апеляційної інстанції.

Відкриття та підготовка справи до розгляду судом апеляційної інстанції

Відкриття апеляційного провадження у справі врегульоване ст. 297 ЦПК України.

Так, справа реєструється в апеляційному суді у порядку, встановленому частинами другою і третьою статті 11-1 ЦПК, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Протягом трьох днів після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про відкриття апеляційного провадження.

До апеляційної скарги, яка не оформлена згідно до вимог, встановлених статтею 295 ЦПК, а також у разі несплати суми судового збору застосовуються положення статті 121 ЦПК.

Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, коли вона подана після закінчення строків, установлених ст. 294 ЦПК, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, чи коли підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали особа має право звернутися до апеляційного суду з заявою про поновлення строків чи вказати інші підстави для поновлення строку.

Коли заяву не буде подано особою в зазначений строк чи вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.

Незалежно від поважності причини пропуску строку апеляційного оскарження апеляційний суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, коли апеляційна скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування подана після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення.

Суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі також у випадках, коли:

1) справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку цивільного судочинства;

2) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою особи від апеляційної скарги;

3) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги даної особи чи про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою.

Про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження у справі, залишення апеляційної скарги без руху чи повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги чи про відмову у відкритті апеляційного провадження разом із доданими до скарги матеріалами надсилається особі, яка подавала апеляційну скаргу, апеляційна скарга при цьому залишається у справі. Іншим особам, які беруть участь у справі, надсилається копія відповідної ухвали.

Ухвала про повернення апеляційної скарги, про відмову у відкритті апеляційного провадження у справі може бути оскаржена в касаційному порядку.

При надходженні неналежно оформленої справи, з нерозглянутими зауваженнями на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами чи з нерозглянутими письмовими зауваженнями відносно повноти чи неправильності протоколу судового засідання, чи без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення суддя-доповідач повертає справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки.

Апеляційний суд не пізніше наступного дня після постановления ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду надсилає копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу (ст. 298 ЦПК).

Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права та обов'язки (ст. 298 ЦПК).

Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в апеляційному суді.

До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження (ст. 300 ЦПК).

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду справи в апеляційному суді, а друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині.

При відкликанні апеляційної скарги суддя, котрий готував справу до розгляду в апеляційному суді, постановляє ухвалу про повернення скарги.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право протягом усього часу розгляду справи відмовитися від неї повністю чи частково. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і закриття у зв'язку з цим апеляційного провадження вирішується апеляційним судом, що розглядає справу, в судовому засіданні. Повторне оскарження цього рішення, ухвали з тих самих підстав не допускається.

Визнання апеляційної скарги другою стороною враховується апеляційним судом у частині наявності чи відсутності фактів, які мають значення для вирішення справи.

Підготовка розгляду справи апеляційним судом врегульована ст. 301 ЦПК України. Зокрема, протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє такі дії:

1) з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі;

2) визначає характер спірних правовідносин та закон, котрий їх регулює;

3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;

4) з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються сторонами та іншими особами;

5) вирішує питання відносно поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції;

6) за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень відносно збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача;

7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання відносно вжиття заходів забезпечення позову;

8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи.

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до розгляду (ст. 302 ЦПК).

Справа мае бути призначена до розгляду у розумний строк, проте не пізніше семи днів після закінчення дій підготовки справи до розгляду.

← Предыдущая страница | Следующая страница →