Поделиться Поделиться

План дій у сфері свободи, безпеки та юстиції

Співпраця поміж ЄС та Україною в межах створення простору свободи, безпеки і юстиції здійснюється на основі Плану дій у сфері СБЮ, ухваленого у червні 2007 р. Радою з питань співробітництва УПС. Документ був підготовлений з урахуванням положень УПС, Плану дій Україна – Євросоюз, Гаазької програми ЄС від 4 листопада 2004 р. і її Плану дій 2005 р., Стратегії ЄС стосовно зовнішніх аспектів юстиції і внутрішніх справ: глобальна свобода, безпека і юстиція, ухваленої Радою у грудні 2005 р.

План дій складається з розділів, присвячених окремим напрямам співпраці сторін. У сфері "Свобода" до них віднесені міграція, притулок, управління кордонами, візи, безпека документів. У сфері "Безпека" – це боротьба з організованою злочинністю і тероризмом, включаючи торгівлю людьми, розповсюдження наркотиків, корупцію, підробку документів, відмивання коштів. У сфері "Юстиція" виділені судова реформа з метою забезпечення незалежності, неупередженості і ефективності судової влади та співпраця поміж ЄС та Україною у цивільних і кримінальних справах.

У всіх сферах співпраці передбачено гармонізацію законодавства України з правом Євросоюзу та посилення інституційної здатності. Інструментом реалізації Плану дій є План-графік, схвалений у квітні 2008 р. на засіданні Підкомітету Комітету з питань співпраці. Він містить цілі співпраці і визначає спільні заходи.

В Україні вже зроблено певні кроки на шляху імплементації пріоритетних завдань Плану дій.

У сфері міграції і притулку введено в дію інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему відносно контролю осіб, транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон. Почала функціонувати Автоматизована інформаційна система "Біженець", яка включає базу даних відносно осіб, які звернулись за отриманням притулку, та біженців.

Україна у 2007 р. ратифікувала Європейську конвенцію про правовий статус трудящих-мігрантів. Підготовлено проект закону "Про біженців та осіб, які заслуговують допоміжного чи тимчасового захисту в Україні".

У сфері управління кордонами у 2007 р. було затверджено Державну цільову правоохоронну програму "Облаштування і реконструкція державного кордону" на період до 2015 р.

Підписані робочі домовленості про оперативне співробітництво поміж Адміністрацією Державної прикордонної служби і Європейською агенцією з управління оперативною співпрацею на зовнішніх кордонах держав-членів ЄС (Фронтекс).

Здійснюється співпраця з місією Комісії ЄС з надання допомоги у питаннях кордону поміж Україною та Молдовою. Відповідна угода поміж Україною, Молдовою та Комісією ЄС набула чинності у 2009 р.

У сфері візової політики поміж Україною та ЄС були підписані угоди про спрощення оформлення віз та про реадмісію осіб. Обидві угоди набрали чинності 1 січня 2008 р.

Угода про спрощення віз передбачає полегшення оформлення шенгенських віз для громадян України консульськими установами держав-членів Євросоюзу. Безвізовий режим запроваджується для власників дипломатичних паспортів. Передбачено видачу багаторазових та безкоштовних віз певним категоріям громадян України. Угода упорядковує перелік документів, необхідних для отримання візи, і фіксує суму консульського збору за видачу візи. З метою моніторингу імплементації угоди створено Спеціальний комітет, до складу якого входять представники України та ЄС, а також експерти від держав-членів.

Угода про реадмісію осіб встановлює процедури, пов'язані з поверненням (реадмісією) на територію України громадян третіх країн та України, а також осіб без громадянства, які нелегально потрапили чи перебувають на території держав-членів Союзу. На базі угоди створено Спільний комітет з питань реадмісії, до складу якого входять представники України та ЄС із залученням експертів від держав-членів. Він готує пропозиції, рекомендації та ухвалює рішення з метою імплементації угоди.

У 2007–2009 pp. були підготовлені і укладені двосторонні угоди з державами-сусідами України (Польщею, Словаччиною, Угорщиною) про місцевий прикордонний рух. Підготовлено угоду з Румунією.

З метою запобігання розповсюдженню наркотиків триває співпраця з Моніторинговим центром ЄС з питань наркотиків.

У сфері боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму у 2007 р. були внесені зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Він спрямований на забезпечення реалізації положень Сорока рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі – ФАТФ), затверджених у 2003 р., Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, а також Директиви Європарламенту і Ради 2005/60 ЄС відносно запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

Підготовлені угоди про співпрацю з Європолом та Євроюстом. Передумовою для укладання угоди з Євроюстом є ратифікація Україною Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних" 1981 р. та Додаткового протоколу до даної Конвенції відносно органів нагляду та транскордонних потоків даних 2001 р.

У сфері боротьби з корупцією реалізується План дій, підготовлений з урахуванням рекомендацій з боку експертів Ради Європи та Групи держав проти корупції (далі – ГРЕКО).

Певні заходи вживаються Україною у сфері реформування судової системи, боротьби з корупцією, затримання та ув'язнення.

Євросоюз надає Україні технічну та фінансову допомогу для виконання положень Плану дій.

План дій з лібералізації Європейським союзом візового режиму для України

На Паризькому саміті ЄС – Україна у вересні 2008 р. було започатковано діалог відносно лібералізації Євросоюзом візового режиму для громадян України.

На саміті ЄС – Україна в Брюсселі у листопаді 2010 р. був ухвалений План дій з лібералізації ЄС візового режиму для України (План дій).

План дій містить чотири головні блоки завдань, які має виконати Україна, щоби приєднатися до країн, чиїм громадянам не потрібні візи для в'їзду на територію Європейського союзу.

Перший блок пов'язаний із безпекою документів, включно з впровадженням біометричних даних; другий – стосується управління міграцією, куди входять заходи з протидії нелегальній міграції та реадмісія; третій – охоплює громадський порядок та безпеку, а четвертий – забезпечення основоположних прав і свобод людини.

План дій складається з двох фаз. Перша – законодавча – передбачає приведення законодавства України у відповідність до стандартів ЄС у визначених Планом дій сферах, пов'язаних із зазначеними чотирма блоками.

Друга фаза – імплементаційна – спрямована на забезпечення практичного виконання Україною оновленого законодавства та національної практики у сферах, охоплених Планом дій.

Планом дій передбачений моніторинг з оцінки прогресу України в його реалізації. Моніторинг має здійснювати Комісія ЄС та Європейська служба зовнішньополітичної діяльності за участю експертів держав-членів ЄС.

Згідно зі встановленим порядком на основі проведеної оцінки виконання Україною першої фази Плану дій Комісія ЄС має підготувати пропозиції Раді ЄС відносно ухвалення рішення про перехід до виконання другої фази Плану дій.

З метою забезпечення виконання Плану дій та створення умов для короткострокових поїздок громадян України до держав-членів ЄС у 2011 р. був схвалений "Національний план з виконання Плану дій відносно лібералізації Європейським союзом візового режиму для України".

Україна вже виконала у повному обсязі першу (законодавчу) фазу Плану дій.

24 травня 2014 р. Комісія ЄС визнала виконання Україною першої фази Плану дій і рекомендувала перейти до другої (імплементаційної) фази. її успішне виконання дозолить громадянам України отримати безвізовий режим і стане важливим кроком на шляху інтеграції України до Європейського союзу.

← Предыдущая страница | Следующая страница →