Поделиться Поделиться

Складна річ

Згідно зі статтею 188 ЦК, складна річ - це сукупність окремих речей, які в процесі їх використання за призначенням утворюють єдине ціле.

Такою складною річчю вважається, наприклад, меблевий гарнітур. Музична бібліотека для композитора має для нього цінність саме як сукупність нотної літератури. Єдиним майновим комплексом, за статтею 191 ЦК, вважаються усі види майна, призначені для діяльності підприємства116.

Згідно із Законом України "Про державний матеріальний резерв", державний резерв є особливим державним запасом матеріальних цінностей, призначених для особливих потреб. У складі державного резерву створюється незнижувальний запас матеріальних цінностей. Запаси державного резерву є державною власністю. їх дозволяється назвати єдиним майновим комплексом.

Складною річчю дозволяється назвати садибу - земельну ділянку з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями. "На садибі був великий будинок, челядницька, дві клуні, погріб, льодник, глибокий колодязь... Перед верандою клумби з квітами, кожна з трьома ялинками всередині"117.

Найбільш характерними спорудами українського селянського двору були:

хлів - споруда для худоби; стайня - споруда для коней; куча, саж, кармник - для свиней; курник - для птиці; кадуб, вулик, довбня - для бджіл;

стодола, клуня, половник - для зберігання зерна в снопах; комора - для зберігання збіжжя та предметів домашнього вжитку; кошниця, кіш - для зберігання кукурудзи в шульках (качанах); сарай, топа, повітка - для зберігання сільськогосподарського реманенту.

В окремих господарствах були й інші споруди: млин, вітряк, олійниця, крупорушка, коптильня, сушарня.

Земля, земельна ділянка

Слово "земля" має в українській культурі кілька значень, і такою ж неоднорідною є символічна знаковість цього образу: астральний і космічний символ, образ матері-годувальниці й образ землі-Вітчизни.

Із землі людина народжується і у землю лягає: "земля їй пухом". Як мати, земля годує усіх людей і тварин. Із земних надр людство черпає нафту, газ, вугілля, руду. Землю вважають живою, бо тільки живе може дати життя живим118. Нею присягаються, цілуючи її. Найбільш вагомою вважається клятва того, хто з'їв жменьку землі. За звичаєвим правом, бити без потреби землю палицею чи чимось іншим вважалося таким же гріхом, як і бити матір119.

Земля - це і просторова величина, відносно якої можуть виникати різноманітні відносини, зокрема приватні (цивільні, земельні).

Земля віддавна була одним із найцінніших об'єктів права власності, оскільки є вічною, нетлінною. Через те і вживати відносно неї слово "річ" - не прийнято. Той, хто володів землею, коли на ній дозволяється було вирощувати хліб, насадити сад, випасати худобу, не мав підстав хвилюватися за своє майбутнє. Відібрати у хазяїна землю - означало зробити його залежним, жебраком, перекотиполем.

Радянська влада здійснила націоналізацію всієї землі, перетворивши її на виключну власність держави. Можливість набуття громадянином права власності на землю пов'язується в Україні з прийняттям Закону "Про власність".

Згідно до статті 79 ЗК, земельною ділянкою є частина поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними відносно неї правами. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, на водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження, які є на ній, а також на простір над та під поверхнею земельної ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.

← Предыдущая страница | Следующая страница →