Поделиться Поделиться

Відновлення втраченого судового провадження

Порядок відкриття справи про відновлення втраченого судового провадження

Окрему самостійну категорію справ, які розглядаються судами загальної юрисдикції в порядку розгляду цивільних справ, становлять справи відносно відновлення втраченого судового провадження, які спрямовані на судовий захист процесуальних прав осіб, які (права) пов'язані з втратою судового провадження. Даний різновид цивільного судочинства має низку особливостей, що відрізняють його від розгляду справ позовного, наказного та окремого провадження. Разом з тим, деякі риси окремого провадження - безспірність вимоги, наявність у справі заявника - притаманні і справам з відновлення втраченого судового провадження, що і зумовило можливість включення законодавцями деяких країн даної категорії справ до складу справ окремого провадження (підрозділ IV ЦПК Російської Федерації1).

Пожежа, повінь, інші стихійні лиха чи протиправні дії осіб можуть призвести до того, що судове провадження у цивільній справі буде втрачено повністю чи частково. У таких випадках відновлення втраченого судового провадження можливе лише в суді згідно до процесуального порядку, встановленого статтями 402-409 ЦПК.

За правилами розд. IX ЦПК відновленню підлягає лише втрачене (і в разі коли справу знищено за закінченням строку зберігання) повністю чи частково судове провадження у цивільній справі, якому закінчено ухваленням рішення чи у якій провадження закрито постановленням відповідної ухвали.

Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, в якому, наприклад, постановлена ухвала про зупинення провадження у справі чи про залишення заяви без розгляду, відновленню не підлягає. У таких випадках судове провадження може бути відкрито заново на загальних підставах шляхом пред'явлення заявником нового позову (заяви), і в ухвалі суду про відкриття провадження у новій справі у зв'язку з втратою незакінченого провадження цю обставину має бути обов'язково зазначено.

Заява про відновлення втраченого судового провадження може бути подана особами, які брали участь у справі, чи їх правонаступниками. Відновлення втраченого судового провадження допускається також за ініціативою суду у випадку, коли це потрібно для вирішення іншої справи чи надіслання справи до суду вищої інстанції тощо.

Заява за підсудністю подається до суду, котрий ухвалив рішення по суті справи чи постановив ухвалу про закриття провадження у справі (ст. 404 ЦПК). У заяві про відновлення втраченого судового провадження має бути зазначено: про відновлення якого саме провадження просить заявник; чи було у справі ухвалено рішення по суті справи чи постановлена ухвала про закриття провадження; якою саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник; хто конкретно і в якості кого брав участь у справі; місце проживання чи місцезнаходження цих осіб; що відомо заявнику про обставини втрати провадження, про місцезнаходження копій документів провадження чи відомостей відносно них; поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне їх поновлення.

Вказівка на мету відновлення втраченого судового провадження є обов'язковою умовою прийняття заяви. Через те, коли у заяві не зазначені мета відновлення провадження чи відомості, необхідні для його відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків, а в разі невиконання цих вимог - ухвалою визнає заяву неподаною і повертає заявнику (частини 1,2 ст. 121 ЦПК).

Коли ж мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі про відновлення провадження чи залишає заяву без розгляду, коли провадження було відкрито.

До заяви про відновлення втраченого провадження треба додати документи, що збереглися у заявника чи у справі, чи їх копії, навіть коли вони не посвідчені в установленому порядку (ч. 2 ст. 405 ЦПК).

Похожие статьи