Поделиться Поделиться

Стаття 375. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді

1. Судове рішення ухвалюється простою більшістю голосів суддів, що входять до складу суду.

2. Коли рішення ухвалюється в нарадчій кімнаті, відповідні питання вирішуються за результатами наради суддів шляхом голосування, від якого не маєправа утримуватися ніхто з суддів. Головуючий голосує останнім. У разі ухвалення судового рішення в нарадчій кімнаті його підписують усі судді.

3. Кожен суддя з колегії суддів має право викласти письмово окрему думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення.

1. Зважаючи на те, що судові рішення приймаються не лише одноособово, а у випадках, передбачених законом, і колегіально (див. ст. 31 КПК), закон регулює порядок ухвалення судового рішення колегією суддів. Йдеться про те, що судове рішення ухвалюється простою більшістю голосів суддів, які входять до складу суду, що підкреслює рівність, вагомість і вирішальність голосу кожного судді. Особливого значення це положення набуває у зв'язку з тим, що в законі передбачено, що правосуддя може здійснюватися за участю присяжних засідателів (ч. 3 ст. 31 КПК), голос яких при прийнятті судових рішень має таке ж значення, як і професійних суддів.

2. Коли судовий розгляд проводився судом колегіально, то постановленню вироку (ухвали) передує нарада суддів, із чого випливає, що вирок не може бути заздалегідь підготовлений одним із суддів, а складається всім складом суду безпосередньо в нарадчій кімнаті. Головуючий зобов'язаний ставити на вирішення суддів питання в тій послідовності, в якій вони вказані в законі, тобто без вирішення попередніх неможливо розглядати всі наступні. При вирішенні кожного окремого питання ніхто з суддів не має права утримуватися від голосування, головуючий голосує останнім, щоби запобігти впливу на інших суддів.

3. Судове рішення набуває чинності процесуального документа, коли воно належним чином оформлене і підписане всім складом суду, що брав участь у його постановленні. Ніхто з суддів не має права ухилитися від підписання судового рішення. При незгоді з судовим рішенням у цілому чи в якійсь частині суддя, підписуючи рішення, має заявити іншим суддям, що він залишається при окремій думці.

4. Окрема думка складається в нарадчій кімнаті. Закон не встановлює її форми, і вона викладається довільно. Окрема думка - це викладена в письмовій формі думка судді, котрий не згоден з рішенням, що прийняте більшістю суддів за матеріалами провадження в цілому чи з окремих питань. Окрема думка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення.

5. Коли при окремій думці залишився головуючий, обов'язок скласти належним чином мотивований вирок чи ухвалу, згідно до прийнятих іншими суддями рішень, з нього знімається.

Стаття 376. Проголошення судового рішення

1. Судове рішення проголошується при люд по негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

2. Коли складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, якому підписують всі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

3. Після проголошення вироку головуючий роз'яснює обвинуваченому, захиснику, його законному представнику, потерпілому, його представнику право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Обвинуваченому, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, роз'яснюється право заявляти клопотання про доставку в судове засідання суду апеляційної інстанції.

4. Коли обвинувачений не володіє державною мовою, то після проголошення вироку перекладач роз'яснює йому зміст резолютивної частини судового рішення. Копія вироку рідною мовою обвинуваченого чи іншою мовою, якою він володіє, у перекладі, що засвідчений перекладачем, вручається обвинуваченому.

5. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення.

6. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

7. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, котрий не був присутнім в судовому засіданні.

1. Проголошення - це завершальний акт постановлення (ухвалення) судового рішення (вироку чи ухвали). Після підписання судового рішення судді повертаються до залу судового засідання, де головуючий чи один із суддів проголошує судове рішення, тобто офіційно виголошує, прилюдно (публічно) доводить до загального відома відповідну інформацію. Суд зобов'язаний проголосити судове рішення. В через те випадку, коли судовий розгляд згідно з положеннями ч. 2 ст. 27 КПК проходив у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення (ч. 7 ст. 27 КПК). Виключення про обов'язковість проголошення вироку стосується випадків, коли розгляд обвинувального акта відбувався у спрощеному проваджені згідно з правилами, встановленими ст.ст. 381,382 КПК.

2. Іноді складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, через те закон передбачає можливість суду обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, якому підписують усі судді. При цьому не пізніше п'яти діб із дня оголошення резолютивної частини має бути складений і оголошений учасникам судового провадження повний текст ухвали. Про час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

3. Судове рішення проголошується негайно після виходу суду із нарадчої кімнати, де це рішення було ухвалене (постановлене), також негайно оголошуються й ухвали, постановлені в судовому засіданні без виходу до нарадчої кімнати. Після проголошення судового рішення головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

Вирок чи інше судове рішення оголошується обов'язково в присутності обвинуваченого і всіх учасників судового провадження. Навіть у випадку, коли обвинувачений за порушення порядку судового засідання був видалений на весь час судового розгляду, судове рішення, яким закінчено провадження в суді, негайно оголошується обвинуваченому після його ухвалення (ч. 1 ст. 330 КПК). Відсутність у залі інших учасників судового розгляду не є перешкодою для оголошення вироку.

4. Коли обвинувачений не володіє державною мовою, то проголошення вироку має відбуватися лише у присутності перекладача, адже законом передбачено, що після проголошення вироку перекладач роз'яснює обвинуваченому зміст резолютивної частини судового рішення. Як зазначено у коментованій статті, копія вироку рідною мовою обвинуваченого чи іншою мовою, якою він володіє, у перекладі, що засвідчений перекладачем, вручається обвинуваченому. Проте це має стосуватися не лише вироку, а будь-якого рішення, яким суд закінчує судовий розгляд по суті (див. ч. 4 ст. 29 КПК).

5. Проголошення вироку є процесуальною дією, що спричиняє важливі правові наслідки. Так, після проголошення вироку головуючий роз'яснює виправданому порядок відновлення його порушених прав, обвинуваченому, захиснику, його законному представнику, потерпілому, його представнику право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. З моменту проголошення вироку починає спливати строк для подачі апеляції, у разі, коли до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому роз'яснюється право заявляти клопотання про доставку в судове засідання суду апеляційної інстанції.

6. Після проголошення вироку копія вироку негайно вручається обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення надсилається його копія.

Похожие статьи