Поделиться Поделиться

Загальне право

За загальним правом умова є такою, що мається на увазі, коли в результаті серії послідовних рішень суди застосовують однакову умову в усіх контрактах одного типу. Передбачені Законом про продаж товарів і Законом про поставки товарів і надання послуг умови, що маються на увазі, були колись невисловленими умовами загального права. Нині заслуговують на увагу сфери права, в яких також застосовують невисловлені умови загального права, а не статутів: трудове право, агентське право і контракти поміж банкіром і клієнтом.

Звичаї

Умова може домислюватися в контракті на основі галузевих і місцевих звичаїв. Обидва дані варіанти дуже рідкісні, оскільки умови, які мають бути виконані, особливо у випадку місцевого звичаю, дуже жорсткі. У випадку галузевого звичаю необхідно довести:

а) що звичай є широковідомим у цій галузі;

б) що звичай є доцільним;

в) що звичай є визначеним.

У справі Сміт проти Вільсона (1832 р.) було ухвалено, що звичай, за яким замовлення на 1000 кроликів означало, що треба поставити 1200 кроликів, є обґрунтованим.

Правила стосовно домислення звичаїв, обмежених конкретною територією, аналогічні, проте, за винятком того, є додаткова умова, що звичай має існувати "з давніх давен", тобто з 1189 p., хоч на практиці, коли немає свідчень, що звичай існував аж з 1189 p., достатньо довести, що він застосовується тривалий час.

Статут

У наш час важливим джерелом умов, що маються на увазі, є статути. Статутна кодифікація умов, що маються на увазі, розпочалася з ухваленням Закону про продаж товарів 1893 р. (котрий нині діє у вигляді Закону про продаж товарів 1979 p.). Наступним був Закон про страхування на морі 1906 р. Потім Закон про оренду з правом викупу 1938 p., котрий регулює контракти купівлі в кредит на певну обмежену суму. (Нині умови, що маються на увазі, містяться в статтях 8, 9,10 та 11 Закону про поставки товарів (умови, що маються на увазі) 1973 р. і застосовуються незалежно від вартості трансакції чи суми наданого кредиту.) Останнім у часі законом, що регулює застосування невисловлених умов, є Закон про поставки товарів і надання послуг 1982 p., котрий регулює такі три сфери:

1) поставки товарів, які не є продажем у сенсі юридичного визначення цього поняття;

2) контракти оренди;

3) контракти про надання послуг.

Взаємозв'язок поміж висловленими умовами та умовами, що маються на увазі

Загальноприйнятим є правило, за яким висловлена умова має більшу силу, ніж домислена, невисловлена умова, яка їй суперечить. Наприклад, у справі "Лес Аффретерс Реніс С А" проти Валфорда (1919 р.) В., брокер, вів переговори з метою укладення чартерної угоди поміж власниками судна "СС Флор" і компанією "Лубрикейтінг енд Ф'юел Ойлс Ко Лтд". У чартерній угоді містилася умова, що власники після підписання угоди заплатять Валфорду комісійні в розмірі 3 % розрахункової валової суми оренди. Комісійних не заплатили, і В. подав на власників у суд. На відповідний захист власники заявили, що є така невисловлена умова, в основі якої лежить звичай, що комісійні за чартерними угодами виплачують лише після одержання грошей за оренду. Рішення: даний буцімто звичай суперечить безпосередньо записаному в угоді. У такому разі умова поміж сторонами угоди має переважати.

Примітка: однак законом передбачено низку умов, з-поміж тих, що маються на увазі, які "не можуть вилучатися". Приклади таких умов дозволяється знайти в Законі про продаж товарів 1979 р. Коли йдеться про конкретний наприклад, то в статті 13(1) передбачено, що в разі контракту продажу товарів за описом діє невисловлена умова, за якою товари мають відповідати опису. Стаття 6(2)(а) Закону поо несправедливі умови контрактів 1977 р. передбачає, що стосовно особи, яка виступає споживачем, ця умова не може бути вилучена чи обмежена посиланням на умови контракту. Так, коли компанія "Електро Лтд" продає телевізор п. Блоггсу, споживачу, і в контракті є умова, передбачена статтею 13 Закону про продаж товарів, яка виключає дію умови, що мається на увазі, то ця умова не матиме сили я застосовуватиметься передбачена законом не висловлена умова


← Предыдущая страница | Следующая страница →