Поделиться Поделиться

Стаття 105. Додатки до протоколів

1. Особою, яка проводила процесуальну дію, до протоколу долучаються додатки.

2. Додатками до протоколу можуть бути:

1) спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речей і документів;

2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії;

3) стенограма, аудіо -, відеозапис процесуальної дії;

4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які роз"яснюють зміст протоколу.

3. Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/чи вилученні таких додатків.

1. Під час проведення процесуальної дії слідчий, прокурор може згідно до ч. 2 ст. 71 КПК залучити спеціаліста для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо). Застосовувати технічні засоби фіксації такої дії може особисто слідчий, прокурор. Отримані матеріали повинні бути долучені до протоколу процесуальної дії як додатки. Ними можуть бути: спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речей і документів; письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії; стенограма, аудіо -, відеозапис процесуальної дії; фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації; інші матеріали, що роз"яснюють і збагачують зміст протоколу.

2. Фототаблиця додається до протоколу процесуальної дії після її виготовлення. Це питання регламентується наказом МВС від 30 серпня 1999 р. № 682 "Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України", у якому зазначено, що виготовлення фотоілюстративного матеріалу для протоколу огляду виконується у п'ятиденний термін. За клопотанням слідчого у невідкладних випадках фотоілюстрації виготовляються негайно після повернення з огляду. Фотоілюстрації із супроводжувальним листом направляються слідчому чи передаються йому під підпис у журналі реєстрації фоторобот і витрат фотоматеріалів. Коли результати фотозйомки виявились незадовільними (через несправність апаратури тощо), спеціаліст письмово повідомляє про це слідчого із зазначенням причин неможливості надання фотознімків. Плівка з відеозаписом зберігається у відеотеці експертно-криміналістичного підрозділу і за вимогою слідчого, суду надається для демонстрації.

Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка

1. Протокол під час досудового розслідування складається слідчим чи прокурором, які проводять відповідну процесуальну дію, під час її проведення чи безпосередньо після її закінчення.

2. До складу слідчої (розшукової) дії входять також дії відносно належного упакування речей і документів та інші дії, що мають значення для перевірки результатів процесуальної дії.

1. За загальним правилом протокол складається слідчим чи прокурором під час проведення процесуальної дії чи безпосередньо після її закінчення.

2. Речі і документи упаковуються для уникнення їх пошкодження, неконтрольованого доступу до них та забезпечення зберігання слідів, які є на них, з додаванням бірок, посвідчених відповідними написами і підписами особи, у якої їх вилучено, а також понятих, слідчого, які скріплюються печаткою відповідного органу, про що зазначається у протоколі.

Речі і документи, які вилучаються, упаковуються з додаванням бірок з посвідчу-вальними надписами, коли протокол з їх описанням з якихось причин на місці скласти неможливо (наприклад, у зв'язку з їх значною кількістю). Подальший огляд і описання проводяться за місцем провадження досудового розслідування в присутності понятих, які брали участь у їх вилученні, з відображенням у протоколі цілісності печаток та засвідчених підписами написів на упаковці, у якому були поміщені вилучені речі та документи.

← Предыдущая страница | Следующая страница →