Поделиться Поделиться

Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних одиниць

1. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад.

2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймаються районною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад.

Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, чи у разі, коли районна рада не утворена, приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідних сільських, селищних рад.

(Частина друга статті 174 в редакції Закону № 5003- VI від 21.06.2012)

3. Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається міською радою за поданням відповідних районних у містах рад.

До ч. 1. Правило, з яким дублюється коментована норма, вміщене й у п."г" ст. 6 ЗКУ, яка визначає повноваження ВРУ у галузі земельних відносин.

Обидва положення дублюють п.29 ч. 1 ст. 85 Конституції України, яка відносить до повноважень ВРУ встановлення і зміну меж районів. Разом із цим, ВРУ не уповноважена Конституцією визначати межі районів у містах, про що наголошено у рішенні КСУ у справі про адміністративно-територіальний устрій від 13.07.2001 № 11-році/2001391.

До ч. 2. Ч. 2 статті, що коментується, надає повноваження відносно встановлення і зміни меж сіл і селищ районним радам. Винятки становлять норми п."з" ст. 7 ЗКУ (Верховній Раді АРК), п."ж" ст. 8 (обласним радам) та п."ж" ст. 9 (Київській та Севастопольській міським радам).

Конституція України (ст.ст. 133,140) та інші акти чинного законодавства не передбачають існування сіл і селищ у складі міста, проте законодавець передбачив право Київської та Севастопольської міських рад визначати межі сіл і селищ. Прикладом реалізації цього повноваження було включення Київрадою селища міського типу Пуща-Водиця до системи адміністративно-територіального устрою м. Києва (Рішення Київської міської ради № 162/1139 від 30.01.2001 "Про адміністративно-територіальний устрій міста Києва"192). Проте менш ніж через рік Київрада саме з міркувань відсутності у законодавстві вказівки на можливість включення селищ до складу міст прийняла рішення про приєднання селища до Оболонського району м. Києва (Рішення Київської міської ради № 72/1506 від 08.11.2001 "Про внесення змін до рішення Київради від 30.01.01 № 162/1139 "Про адміністративно-територіальний устрій міста Києва" в частині статусу селища міського типу Пуща-Водиця"391). У цілому, практика існування одних населених пунктів у межах інших набула в Україні поширення. Так, у 2000 році у адміністративних межах міст районного значення перебувало 1400 селищ та сіл194. Така ситуація, зокрема, призводить до колізії компетенції у питанні розпорядження землями, що включені до складу одразу двох населених пунктів.

Згідно до коментованої норми, рішення про визначення меж приймається за поданням відповідних сільських, селищних рад. Згідно до ст. 12 ЗУ "Про основи містобудування" внесення пропозицій відносно встановлення і зміни меж населених пунктів здійснюється виконкомами місцевих рад.

Слід враховувати, що сільські, селищні і міські ради мають повноваження подавати До районної ради пропозиції відносно встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст також згідно до п."ї" ст. 12 ЗКУ.

До ч. 3. Згідно із коментованою нормою межі районів у містах визначаються міською радою (див. також п."и" ст. 12 ЗКУ).

Повноваження міських рад визначати межі районів у містах випливають із наданих їм ч. 5 ст. 140 Конституції України повноважень відносно "організації управління районами в містах", а також із повноваження організації "управління районами в місті Києві", що передбачено в ч. 1 ст. 11 ЗУ "Про столицю України - місто-герой Київ". Таке розуміння наведених норм закріплено рішенням КСУ у справі про адміністративно-територіальний устрій від 13.07.2001 № 11-році/2001 (п.2 резолютивної частини).

Згідно ч. 3 коментованої статті, визначення меж районів у містах здійснюється міськими радами за поданням відповідних районних у містах рад. Слід зазначити, що не всі міста мають районний поділ, і досить поширеною може бути ситуація, коли поділ міста на райони здійснюється вперше. Очевидно, що у таких випадках реалізувати вимогу ЗКУ відносно наявності подань "відповідних" районних рад буде просто неможливо.

Закон обходить стороною питання про те, котрий орган уповноважений визначати межі областей та АРК. Видається, що із урахуванням положень п.13 ч. 1 ст. 92 Конституції України, за якою територіальний устрій України визначається законами України, на сьогодні визначати межі областей та АРК має ВРУ.

← Предыдущая страница | Следующая страница →