Поделиться Поделиться

Житловий будинок

Матеріальним і духовним осереддям сім'ї, родинним вогнищем завжди була для українця хата (дім, будинок, хижа). За українською міфологією, хата була малим відтворенням космосу, через те мала чітку орієнтацію на сторони світу. З північної сторони, де ніколи не буває сонця, вікон не робили, часто її навіть не білили. Вважалося, що хата, як і світ, складається з трьох частин. Верхня - то небо, де живуть божества. Середня частина (власне житло) - то замкнутий світ, котрий захищає родину від злих сил та людей, від хвороб та нещасть. Підвальна частина - то зв'язок людини з душами померлих предків.

Хату не дозволяється було будувати там, де раніше була дорога чи лазня; де вовк чи ведмідь загриз тварину, де хтось когось поранив до крові, перевернувся віз, зламалася оглобля, а також на місці спаленого блискавкою дому тощо. Щасливим вважалося те місце, на яке лягає худоба. З цією метою випускали худобу із-за загорожі і залишали її ходити доти, доки вона не вляжеться 12°.

За характером взаєморозташування житла і господарських споруд виділялося шість типів забудови: вільна, однорядна, Г-подібна, П-подібна, замкнена та змішана. Двір із суцільним замкненим взаємозв'язком будівель та перемитральним їх розташуванням на земельній ділянці мав різні назви: круглий двір (Полісся), замкнений (Поділля), зимівник, замкнений козацький двір (Південь), гражда (Гуцульщина)121.

Вода (водні об'єкти)

Як зазначено у статті 3 Водного кодексу, усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд, до якого відносять поверхневі води, підземні води та джерела, внутрішні морські води та територіальне море.

Води (водні об'єкти), згідно до статті 6 ЗК, є виключною власністю народу України і можуть надаватися тільки у користування.

Ліс

Згідно зі статтею 1 Лісового кодексу, ліс - це тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно дерева і чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.

Усі ліси на території України, незалежно від того, хто є їх власником, становлять лісовий фонд України.

Особливе значення лісів, як і інших природних ресурсів, вимагає постійного удосконалення законодавчого регулювання відносин відносно їх використання122.

Продукти харчування

Продукти харчування - надзвичайно важлива річ у житті людини. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" визначає харчовий продукт (їжу) як будь-якому речовину чи продукт (сирий, зокрема сільськогосподарська продукція, необроблений, напівоброблений чи оброблений), що призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-якому іншу речовину, зокрема, воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки чи обробки.

Харчовим продуктом для спеціального дієтичного споживання (використання) є той, що спеціально перероблений чи розроблений для задоволення конкретних дієтичних потреб, зумовлених фізичним чи фізіологічним станом людини та/чи специфічною хворобою чи розладом, зокрема продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку. Склад таких харчових продуктів має значною мірою відрізнятися від складу звичайних продуктів подібного роду, коли такі існують.

Харчовим є продукт не лише призначений, а й приданий для споживання. Кожен такий продукт має строк придатності, тобто проміжок часу, визначений виробником, протягом якого, у разі додержання відповідних умов зберігання, транспортування, він зберігає відповідність обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості. Зазначення на упаковці "вжити до..." - це кінцевий термін споживання, після закінчення якого, за будь-яких встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, не буде мати показників якості, зазвичай очікуваних споживачами, через те не є придатним для реалізації.

Харчовий продукт вважається непридатним до споживання людиною ("едалтерованим"), коли він:

> містить отруйну чи шкідливу речовину, яка робить його небезпечним для здоров'я людини (за винятком речовин, які не Є доданими речовинами, коли такі речовини наявні на рівнях, що не вважаються шкідливими для здоров'я людини);

> містить додані отруйні чи шкідливі речовини (за винятком пестицидів у сільськогосподарській сировині, а також харчових добавок, барвників чи лікарських препаратів для тварин, які дозволені і не перевищують встановлених максимальних меж залишків чи рівнів включення);

> не відповідає обов'язковим мінімальним специфікаціям якості;

> підготовлений, запакований чи у будь-котрий інший спосіб вироблений чи перебуває в обігу у такий спосіб чи за таких умов, що може спричинити його забруднення та небезпеку для здоров'я людини;

> повністю чи частково отриманий з хворої тварини чи тварини, що була забитою у будь-котрий інший спосіб, ніж на скотобійні, яка перебуває під наглядом;

> міститься у контейнері чи упаковці, що частково чи повністю складається з отруйних чи шкідливих речовин, які можуть зробити харчовий продукт небезпечним для здоров'я людини;

> цілеспрямовано підданий іррадіації, за винятком використання іррадіаційної технології для прийнятних технічних цілей і згідно до встановлених міжнародних вимог безпечного використання та застосування радіаційної іонізуючої технології;

> містить харчову добавку, яка не затверджена для використання в Україні, чи харчову добавку, яка не дозволена для використання у певному харчовому продукті, чи харчову добавку, яка затверджена для використання у певному харчовому продукті, проте була включена в обсязі, що перевищує рівень включень, встановлений санітарними заходами чи технічними регламентами;

> містить пестициди чи ветеринарні препарати чи їх залишки, які не дозволені у харчовому продукті, чи залишки пестицидів чи ветеринарних препаратів у харчовому продукті перевищують максимальні межі залишку, встановлені санітарними заходами, чи, коли останні відсутні, - максимальні межі залишку, встановлені відповідними міжнародними організаціями;

> коли будь-котрий корисний інгредієнт був частково чи повністю виключений з харчового продукту, коли будь-яка речовина була частково чи повністю замінена в харчовому продукті, коли пошкодження чи недоброякісність харчового продукту була прихована у будь-котрий спосіб чи для збільшення обсягу чи ваги, чи для зменшення його якості чи властивостей, чи необґрунтовано робить його більш привабливим чи таким, що має більшу цінність; > не відповідає санітарним заходам чи технічним регламентам. До харчового продукту може бути додана харчова добавка, тобто будь-яка речовина, яка зазвичай не вважається харчовим продуктом чи його складником, проте додається до харчового продукту з технологічною метою в процесі виробництва, та яка у результаті стає невід'ємною частиною продукту.

Споживач має право знати про те, з чого складається продукт харчування.

Необроблений харчовий продукт тваринного походження мусить мати позначку придатності для споживання людиною. Харчові продукти та потужності (об'єкти), на яких вони виготовляються, підконтрольні санітарній та ветеринарній службам.

← Предыдущая страница | Следующая страница →