Поделиться Поделиться

ПОНЯТТЯ ФОНОВИХ ЯВИЩ ЗЛОЧИННОСТІ

В соціальній системі та відповідному середовищі існує низка явищ, що виконують детермінуючу для злочинності роль, а окремі є похідними від злочинності (в через те числі і вся система протидії злочинності) чи нейтральними по відношенню до неї. Мова йде про такі явища, які за своїми юридичними ознаками не є злочинами, однак входять до предмету кримінології через наявність органічного зв'язку із процесами криміногенної детермінації. Вони мають назву фонових для злочинності явищ. їх природа досить складна: від адміністративних правопорушень до аморальних вчинків та соціального паразитування. Проте в будь-якому випадку вони є девіантними, тобто такими, що відхиляються від соціальних норм поведінки. Фоновими дані явища називаються через те, що вони не мають жорстких детермінаційних зв'язків зі злочинністю, а лише супроводжують її, виявляючи кореляційні (інколи обумовлюючі) закономірності.

Дані явища, маючи потужний криміногенний потенціал, хоча й не відносяться до злочинних проявів, проте тим не менш становлять чималу суспільну небезпеку, оскільки активно підживлюють злочинність, виявляються її сприятливим фоном та впливають на моральний стан суспільства в цілому. Фонові явища призводять до формування усталеної антисуспільної спрямованості особи та можуть свідчити про підвищену імовірність вчинення певними особами діянь, що містять ознаки складу злочину.

Характеризуючи зв'язки фонових явищ зі злочинністю, варто зауважити, що, будучи формами девіантної поведінки, вони мають спільні джерела походження зі злочинністю і самі при цьому здатні бути криміногенними факторами. За винятком того, іноді фонові явища відрізняються від злочинів лише за формальними ознаками (наприклад, корупційні акти у суто юридичному значенні є адміністративними деліктами, проте їх межа із хабарництвом, зловживанням владою чи службовим становищем до певної міри є умовною).

Для того, щоби віднести ту чи іншу форму поведінки, що відхиляється, до категорії фонових для злочинності явищ необхідно, щоби вона мали масовий характер. Лише в цьому випадку вона чинитиме вплив на злочинність та виявлятиме із нею сталі зв'язки. Набуваючи значного поширення серед населення, дані явища обумовлюють деформацію особистості, викривлення суспільної свідомості (зокрема, моральної та правосвідомості), сприяють розвитку ряду соціальних патологій, що мають в своїй основі збіднення генофонду, зокрема його психофізіологічних та інтелектуальних характеристик.

Таким чином, фонові для злочинності явища – це асоціальні, деструктивні види поведінки, які сприяють формуванню особистості злочинця, мають детермінуюче значення у структурі криміногенної ситуації та виконують компенсаторну функцію соціальних інститутів, статусів, ролей. До числа цих явищ відносяться алкоголізація, наркотизація, бродяжництво, безпритульність, проституція, насильство в сім'ї, расизм, ксенофобія, нелегальна міграція та інші асоціальні види діяльності, які деформують особистість і підвалини суспільної моральності.

Враховуючи вказані обставини, дослідження сутності, кількісних та якісних характеристик фонових для злочинності явищ, а також вироблення відповідних заходів протидії, є обов'язковою умовою забезпечення повноти всієї системи протидії злочинності.

← Предыдущая страница | Следующая страница →