Поделиться Поделиться

Підстави та порядок порушення справи про банкрутство

Право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор (заява кредитора чи боржника є процесуальною підставою порушення провадження у справі про банкрутство).

Заява про порушення справи про банкрутство подається боржником чи кредитором у письмовій формі, та має містити відомості, передбачені частинами 1, 6 ст. 11 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом", та супроводжуватись документами, що мають додаватися до неї згідно з частинами 2, 3, 7 ст. 11 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом".

Заява про порушення справи про банкрутство може бути відкликана заявником (заявниками) до дати проведення підготовчого засідання суду. Господарський суд має право не прийняти відкликання заяви про порушення справи про банкрутство, коли це порушує чиї-небудь права чи охоронювані законом інтереси чи коли до господарського суду надійшла інша заява (заяви) кредитора (кредиторів) про порушення справи про банкрутство.

Боржник зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення таких обставин: 1) задоволення вимог одного чи кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності); 2) під час ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі; 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Вимоги кредиторів, як матеріальні підстави порушення провадження у справі про банкрутство, повинні бути: 1) грошовими (стосуються тільки стягнення з боржника грошових коштів, а не витребування майна з його незаконного володіння); 2) безспірними (визнаними самим боржником), а також інші вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким здійснюється списання коштів з рахунків боржника; 3) не задоволеними боржником протягом трьох місяців після встановленого строку для їх погашення; 4) такими, що сукупно складають не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати.

Судця господарського суду за результатами розгляду отриманої заяви (заяв) про порушення справ про банкрутство постановляє одну із таких ухвал: а) ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство (за наявності відповідних, визначених чинним законодавством, матеріальних підстав); б) ухвалу про відмову у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство (підстави для відмови у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство передбачені ст. 14 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом"); в) ухвалу про повернення чи про відкликання заяви про порушення справи про банкрутство (підстави для повернення, відкликання заяви про порушення справи про банкрутство передбачені ст. 15 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом"); г) ухвалу про відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство (підстави для відмови у порушенні провадження справи про банкрутство передбачені ч. 7 ст. 16 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом").

В ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство зазначається про: порушення провадження; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, котрий не може перевищувати 1 місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду, яка не може бути пізніше 1 місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 2 місяців та 10 днів, а в разі великої кількості кредиторів – не пізніше 3 місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, котрий не може перевищувати 2 місяців, а в разі значного обсягу майна – 3 місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

Ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство направляється сторонам та органу, що забезпечує реалізацію державної правової політики з питань банкрутства.

Похожие статьи