Поделиться Поделиться

Радянська навчальна література з цивільного права

Утворення СРСР зумовило поділ цивільного права за соціально-економічними ознаками. У ранніх працях радянського періоду просто і дохідливо викладалися головні інститути ЦК.

Значна роль у розвитку науки цивільного права належить Голові Верховного Суду РРСФР П.І.Стучці, автору "Курса гражданского права" у 3-х томах (1929-1931) та народному комісару юстиції РРСФР Д.І. Курському, котрий брав безпосередню участь у підготовці першого радянського Цивільного кодексу і Кодексу про шлюб, сім'ю та опіку.

Перші академічні підручники з цивільного права (у 2-х томах) почали з'являтися у 30-х роках. Це "Курс советского хозяйственного права" за редакцією ЛЛ, Гінцбурга і Є.Б. Пашуканіса (1939) та "Советское гражданское право" за редакцією А.Я. Вишинського (1939), "Гражданское право" за редакцією Я.Ф. Миколенко.

У 50-х роках "серцем і мозком" цивілістичної науки були ті, хто не лише вчився, а й починав викладати та друкуватися також до революції - Д.М.Генкін, І.Б.Новицький, І.С.Перетерський, В.І.Се-ребровський, К.А.Флейшиць - у Москві. С.І.Аскназій, Л.В.Венедиктов - у Ленінграді, В.М.Корецький і С.Н.Ландкоф - у Києві, С.І.Вільнянський - у Харкові.

Найбільшої популярності за радянських часів набули двотомні підручники, підготовлені авторськими колективами за редакцією М.М.Агаркова та ДМ. Генкіна (1944-1945), ДМ. Генкіна та С.М. Братуся (1950-1951), ІЛ. Новицького та П.Є. Орловського (1959), В.А.Рясенцева (1955-1956, 1975-1976, 1986-1987), ОА.Красавчикова (1968-1969, 1972-1973, 1985), ПЯ. Орловського та СМ. Корнєєва (1969-1970), ВЛ. Грибанова та С.Ж Корнєєва (1979-1980), курс лекцій з цивільного права О.С. Іоффе (1958, 1961, 1965), а також виданий харківськими цивілістами курс "Советское гражданское право" за редакцією В.П. Маслова та ОА. Пушкіна (1977-1978, 1983).

Залишилося незакінченим видання "Курс советского гражданского права" у 15-и томах, підготовка якого почалася у кінці 40-х років колективом авторів. З 1951 р. були опубліковані окремі томи курсу: "Предмет и система советского гражданского права" ('СМ. Братусь), "Источники советского гражданского права" Новицький), "Субъекты гражданского права" (СМ. Братусь), "Сделки. Исковая давность" (І.Б. Новицький), "Право собственности" (Д. М.Генкін), "Общее учение об обязательствах" (І.М. Новицький, Л Л. Лунц), "Отдельные виды обязательств" (Б.С.Антимонов, І.Л. Брауде, К.О. Граве, І. Новицький, КА. Флейшиць, Г.М. Полянська), "Жилищное право"(СЛ. Аскназій, І.Л. Брауде, А.І. Пергамент), "Кредитно-расчетные отношения" (КА. Флейшиць), "Страхование" (К.О. Граве, Л А. Лунц), "Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения" (КА. Флейшиць), "Авторское право. Изобретательское право" (Б.С. Антімонов, КА. Флейшиць), "Право собственности в СССР" (ДМ. Генкін), "Наследственное право" (Б.С. Антімонов, К.О. Граве).

Не має аналогів у вітчизняній науці написана протягом п'ятнадцяти років (1962-1978) професором О.С. Іоффе серія праць з історії цивілістичної думки: "Юриспруденция Древнего Рима" (1962), "Цивилистическая доктрина феодализма" (1970), "Цивилистическая доктрина промышленного капитализма" (1972), "Цивилистическая доктрина империализма" (1974), "Развитие цивилистической мысли в СССР" (1978) та видана вже за кордоном книга "Развитие гражданско-правовой мысли в СССР" (1989).

Серед найновіших підручників і посібників Російської Федерації необхідно назвати неодноразово перевиданий підручник "Гражданское право" у трьох частинах за редакцією ЮЖ. Толстого і А.Л. Сергеева (2000-2008), підручники за редакцією Б. А. Белова (2001, 2002, 2004), ТІ. Іларіонової, Б.М. Гонгало і Б.А. Плетнева (1998, 2001), АГ. Калпіна і АІ. Масляєва ( 2001, 2005), Є А. Суханова (1993,1999, 2004), Б.А. Тархова (2000), ЗЛ. Цибуленко (1998, 2000, 2002), "Договорное право" МЛ. Брагінського та Б.Б. Вітрянського (2002-2006), а також багатотомну працю білоруських учених "Курс гражданского права" (2001-2007). ,

Похожие статьи