Поделиться Поделиться

Укрзалізниця як орган державного управління транспортом

Залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо-транспортному комплексі країни, котрий забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту.

Україна має розвинену мережу залізниць, експлуатаційна довжина яких складає понад 22 тис. кілометрів. Дві третини українських залізничних ліній є вантажонапруженими, обладнаними сучасними засобами керування, диспетчерською централізацією й автоблокуванням.

Українські залізниці безпосередньо межують і взаємодіють із залізницями Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини й забезпечують роботу із сорока міжнародними залізничними переходами, а також обслуговують 18 українських морських портів Чорноморсько-Азовського басейну.

Органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України (далі – Укрзалізниця), що була створена в грудні 1991 року До сфери керування Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, в через те числі 14 держпідприємств, 13 профільних акціонованих заводів.

Укрзалізниця здійснює централізоване керування процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

На залізницях функціонують 1492 залізничних станцій, 55 локомотивних і 48 вагонних депо, 110 дистанцій колії, 69 дистанцій сигналізації і зв'язку, 44 дистанцій енергопостачання.

Укрзалізниця у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінінфраструктури та Положенням про Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 262.

Основними завданнями Укрзалізниці є:

• організація злагодженої роботи залізниць і підприємств з метою задоволення потреб суспільного виробництва і населення в перевезеннях;

• забезпечення ефективної експлуатації залізничного рухомого складу, його ремонту та оновлення;

• розроблення концепцій розвитку залізничного транспорту;

• вжиття заходів для забезпечення безпеки функціонування залізничного транспорту, його інфраструктури та надійності його роботи.

Укрзалізниця згідно до покладених на неї завдань: 1) здійснює пов'язані з експлуатаційною діяльністю функції відносно:

– направлення рухомого складу згідно до планів перевезень; розроблення узгодженого графіка руху поїздів і плану їх формування; формування і реалізації єдиної тарифної та цінової політики на залізничному транспорті, відкриття єдиного рахунку та організації проведення розрахунків за перевезення вантажів і пасажирів залізницями і використання рухомого складу, а також розподілу поміж залізницями коштів, отриманих від перевезень в прямому сполученні;

– розроблення та впровадження нових маршрутів вантажних і пасажирських перевезень у внутрішньому та міжнародному залізничному сполученні;

– розроблення технічних вимог до нових видів рухомого складу та обладнання залізничного транспорту, формування замовлень для промисловості і організація контролю за їх виготовленням;

– придбання рухомого складу і контейнерів, забезпечення їх капітального ремонту та модернізації на підприємствах, розташованих як на території України, так і за її межами;

2) сприяє забезпеченню потреб залізничного транспорту у матеріально-технічних, паливно-енергетичних, залучених фінансових ресурсах та послугах; формуванню ринку транспортних і транспортно-експедиційних послуг, утворенню нових організаційних структур усіх форм власності на залізничному транспорті; наданню державної підтримки розвитку залізничного транспорту з метою забезпечення його сталої роботи;

3) здійснює функції з управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності та закріплене за підприємствами, в частині;

– затвердження статутів (положень) підприємств, контролю дотримання та прийняття рішень у зв'язку з порушенням їх вимог;

– укладення і розірвання контрактів з керівниками підприємств (за винятком начальників залізниць);

– здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами державного майна;

4) розробляє та погоджує в установленому порядку умови перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів; плани перевезення вантажів залізничним транспортом у прямому, змішаному і міжнародному сполученні;

5) здійснює реалізацію єдиної інвестиційної політики, координує планування розвитку залізниць та підприємств, визначає єдину політику здійснення запозичень залізницями та підприємствами, координує діяльність залізниць та підприємств у сфері запозичень;

6) забезпечує розвиток ремонтної бази залізничного транспорту;

7) вживає заходів для забезпечення безпеки руху поїздів;

8) організує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

9) представляє інтереси залізничного транспорту України, бере участь у підготовці міжнародних угод;

10) формує галузеві програми наукових, проектних і проектно-конструкторських розробок; приймає у рішення про закріплення транспортних засобів та їх передачу;

11) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу залізничного транспорту на навколишнє природне середовище;

Укрзалізниця є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків та печатку.

В межах своєї компетенції Укрзалізниця видає накази, обов'язкові для виконання залізницями та підприємствами, а також організує та контролює їх виконання.

← Предыдущая страница | Следующая страница →