Поделиться Поделиться

Загальна характеристика судових ланок

Судові ланки найкраще розглядати, починаючи від судів першого рівня – місцевих судів – і завершуючи ВСУ. Адже розгляд більшості судових справ починається і завершується у місцевих судах, оскільки на практиці оскаржуються судові рішення приблизно лише в кожній п'ятій справі, вирішеної місцевим судом.

Місцеві суди

В Україні налічується 719 місцевих судів, з них:

– 665 загальних судів: 69 міських, 416 районних, 107 районних у містах судів, 73 міськрайонні суди;

– 27 місцевих господарських судів (областей, міст Києва, Севастополя, Автономної Республіки Крим);

– 27 місцевих (окружних) адміністративних судів (в областях, містах Києві, Севастополі, Автономній Республіці Крим).

Місцеві суди діють лише як суди першої інстанції. Більшість справ місцеві суди розглядають одноособово, проте певні категорії справ вирішуються колегіально, у через те числі за участю представників народу – народних засідателів і присяжних.

Місцеві загальні суди розглядають:

– усі цивільні і кримінальні справи;

– деякі категорії адміністративних справ;

– усі справи про адміністративні правопорушення, коли рішення у них уповноважений приймати суд.

Місцеві господарські суди розглядають усі господарські справи – спори поміж суб'єктами господарювання, а також, незалежно від суб'єктного складу, – корпоративні спори і справи про банкрутство.

Місцеві (окружні) адміністративні суди розглядають адміністративні справи за участю державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад.

У зв'язку з тим, що чисельність місцевих судів найбільша, а справи переважно вирішуються одноособово, середня кількість суддів у цих судах не така вже й велика – приблизно 12 суддів. Чисельність суддів у кожному суді залежить від навантаження на нього – її визначають так, щоби у середньому на кожного суддю припадала однакова кількість справ. Організаційна структура цих судів відносно проста. Зокрема, закон не передбачає утворення у місцевих судах судових палат.

Апеляційні суди. В Україні діють 44 апеляційних суди, з них:

– 27 апеляційних судів з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про кримінальні правопорушення (апеляційні суди областей, міст Києва, Севастополя, Автономної Республіки Крим);

– 8 апеляційних господарських судів;

– 9 апеляційних адміністративних судів.

Апеляційні суди є судами апеляційної інстанції. Як виняток, апеляційні суди в окремих категоріях справ діють і як суди першої інстанції (наприклад, у справах про притягнення особи до адміністративної відповідальності за неповагу до апеляційного суду).

Апеляційні суди з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення переглядають в апеляційному порядку рішення місцевих загальних судів у цивільних, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення.

Апеляційні господарські суди переглядають в апеляційній інстанції господарські справи, розглянуті відповідними місцевими господарськими судами. Апеляційні адміністративні суди переглядають в апеляційній інстанції адміністративні справи, розглянуті відповідними місцевими загальними судами і місцевими (окружними) адміністративними судами.

Кількість суддів у кожному апеляційному суді значно більша, ніж у місцевих судах, – у середньому понад 50 суддів. Організаційна структура цих судів складніша. У них можуть бути утворені судові палати для розгляду окремих категорій судових справ.

Вищі спеціалізовані суди

Згідно зі ст. 125 Конституції України вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Вищі суди в Україні функціонують у чотирьох видах судової юрисдикції, проте таких судів три:

– Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ – як суд касаційної інстанції для справ одразу двох юрисдикцій – цивільних і кримінальних;

– Вищий господарський суд України – як суд касаційної інстанції у господарських справах;

– Вищий адміністративний суд України – як суд касаційної інстанції в адміністративних справах. В окремих категоріях спорів як виняток він також діє як суд першої і останньої інстанцій, а також як суд апеляційної і останньої інстанцій.

У справах про притягнення особи до адміністративної відповідальності за неповагу до відповідного суду вищі спеціалізовані суди також можуть бути судами першої і останньої інстанцій.

Вищі спеціалізовані суди наділені також повноваженнями відносно допуску заяв про перегляд судових рішень ВСУ.

У складі вищих спеціалізованих судів у середньому передбачено приблизно по 100 суддів, через те організаційна структура цих судів досить складна. У кожному з них діють пленум, створені судові палати. Вони мають свої друковані видання, науково-консультативні ради. На основі узагальнення судової практики вищі спеціалізовані суди дають судам роз'яснення з питань застосування законодавства при розгляді справ відповідної юрисдикції.

Верховний Суд України

Це найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції (ст. 125 Конституції України). Він переглядає судові рішення у справі будь-якої юрисдикції (за винятком конституційної) у виняткових випадках. Постанови і ухвали ВСУ у конкретних справах з питань застосування норм матеріального права є обов'язковими при вирішенні справ відносно подібних правовідносин.

У складі ВСУ передбачено 48 суддів. У його структурі діїоть чотири судові палати (у цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справах). При ВСУ утворена науково-консультативна рада, він має свої офіційні друковані видання.

← Предыдущая страница | Следующая страница →