Поделиться Поделиться

Погодження (візування) законопроекту як специфічна форма апробації законопроектів, що розробляються в системі виконавчої влади

Погодження законопроекту, розробленого в системі органів виконавчої влади, передбачене Регламентом Кабінету Міністрів України і здійснюється з додержанням тих же правил і процедур, які передбачені для погодження проектів актів Кабінету Міністрів України. Погодження є обов'язковою процедурою, без проведення якої законопроект не може бути внесений на розгляд Кабінету Міністрів України. Що ж стосується візування законопроекту, то ця процедура застосовується у випадках, коли уряд чи Національний банк України подають законопроект Президенту України для подальшого внесення на розгляд парламенту, і передбачена Положенням про порядок роботи із законопроектами та іншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України, затвердженим Указом Президента України №270/95 від 30 березня 1995 року (з наступними змінами).

З допомогою процедур погодження та візування досягається з'ясування і врахування позицій заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади відносно питань, яких стосується законопроект. Таким чином, погодження (візування) є свого роду "міжвідомчою апробацією" законопроекту.

Суть погодження полягає у через те, що розроблений законопроект надсилається розробником на вивчення до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до відання яких відносяться питання, яких він стосується. Проект вивчається фахівцями відповідного органу (міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади), результати вивчення доповідаються керівникові цього органу. Після цього керівник (міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади) погоджує законопроект шляхом візування його тексту. За наявності зауважень і пропозицій відносно змісту законопроекту міністр чи керівник іншого центрального органу виконавчої влади надсилає дані зауваження розробнику замість завізованого тексту законопроекту. Після розгляду цих зауважень і пропозицій та доопрацювання законопроекту процедура його погодження може бути проведена повторно, коли в результаті врахування розробником зауважень заінтересованих органів проект чи окремі його положення, погоджені іншими заінтересованими органами, зазнали суттєвих змін. З метою зняття суперечностей в позиціях центральний орган виконавчої влади, котрий є розробником проекту, може проводити спеціальні погоджувальні процедури у вигляді консультацій, нарад, робочих зустрічей керівників чи фахівців відомств, на яких обговорюється доцільність зроблених до проекту зауважень з метою чи переконати представників відомства, яке їх зробило, зняти зауваження, чи ж остаточно підтвердити їх обгрунтованість, після чого вони повністю враховуються при подальшому доопрацюванні проекту.

Процедура погодження вважається завершеною після того, як проект погоджений з усіма заінтересованими відомствами. У той же час проект вважається погодженим заінтересованим органом без зауважень, коли даний орган не висловив зауважень чи пропозицій до проекту у визначений розробником проекту термін.

Деталі процедури візування законопроекту законодавством не визначені. На практиці візування здійснюється за процедурою, близькою до процедури погодження законопроекту. Відмінністю тут є те, що візування здійснюють не міністерства чи інші центральні органи виконавчої влади, а персонально посадові особи, які є керівниками цих відомств. За відсутності під проектом підпису відповідної посадової особи проект у будь- якому випадку не може вважатись завізованим нею.

До поданого урядом Президенту України законопроекту обов'язково має додаватись підписаний керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України чи його заступником список посадових осіб, які його завізували.

Похожие статьи