Поделиться Поделиться

Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від злочину

Адміністративна відповідальність - самостійний вид юридичної відповідальності фізичних та юридичних осіб, встановлений законодавчими актами з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів організацій, держави, охорони природних ресурсів, власності, державного та громадського порядку і безпеки, порядку управління. Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративного правопорушення і характеризується такими рисами: державний примус; правовий примус; настання несприятливих наслідків для правопорушників; підсумкова правова оцінка діяння від імені держави; наявність вини.

Суб'єктами цього виду відповідальності є як фізичні, так і юридичні особи. Сукупність правових норм, що регламентують відносини, які виникають у зв'язку із застосуванням заходів адміністративної відповідальності, складають один з основних правових Інститутів адміністративного права, в основі якого лежить законодавство про адміністративні правопорушення. Встановлення адміністративної відповідальності належить до компетенції Верховної Ради України і регулюється винятково законами України (ст. 92 Конституції України).

Адміністративну відповідальність характеризує особливий процесуальний порядок її реалізації. Кодифікованим актом, що регламентує суспільні відносини відносно застосування адміністративної відповідальності, є Кодекс України про адміністративні правопорушення, котрий встановлює загальні принципи адміністративної відповідальності, види стягнень, суб'єктів, до яких можуть бути застосовані адміністративні стягнення в разі вчинення ними адміністративного правопорушення, та особливості притягнення окремих видів суб'єктів, підстави звільнення від адміністративної відповідальності та обставини, що виключають порядок накладення адміністративних стягнень, органи, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, особливості провадження з певної категорії правопорушень, юридичні склади адміністративних правопорушень.

Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна чи необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на охоронювані законом суспільні відносини і за якому законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративне правопорушення характеризується низкою ознак: дія чи бездіяльність, тобто діяння; діяння суспільно небезпечне; діяння протиправне; діяння винне; діяння каране.

Адміністративне правопорушення і злочин є суспільно небезпечними діяннями. Щоби їх розмежувати, потрібен повноцінний критерій, яким є ступінь суспільної небезпечності цих правопорушень. Суспільна небезпека - це сукупність конкретних показників, ознак, закріплених у нормах права, що характеризують окремі елементи складу правопорушення, а також склад у цілому.

Відносно деяких суспільно небезпечних діянь визначити межу поміж злочинами й адміністративними правопорушеннями досить складно, особливо це стосується так званих суміжних правопорушень, наприклад, дрібне хуліганство (ст. 173 КпАП) та кримінально каране хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК), злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі співробітника міліції (ст. 185 КпАП) та опір (ст. 342 КК), жорстоке поводження з тваринами (ст. 89 КпАП і ст. 299 КК).

Для визначення ступеня суспільної небезпечності правопорушення й відмежування його від злочину використовується такий ознака, як наявність чи відсутність тяжких наслідків; розмір майнових збитків, завданих правопорушником. Донедавна вперше вчинене правопорушення, передбачене відповідною нормою права, спричиняло адміністративну відповідальність, а повторне вчинення аналогічного правопорушення - відповідальність, передбачену кримінальним законодавством.

Похожие статьи