Поделиться Поделиться

Злочини, що посягають на інтереси правосуддя у сфері здійснення посадовими особами своїх функцій відносно отримання потрібних доказів і встановлення обставин, що мають значення дія кримінального провадження

Невиконання слідчим вказівок прокурора (ст. 381-1 КК).

Головний безпосередній об'єкт злочину - суспільні відносини у сфері правосуддя з приводу нормального здійснення посадовими особами своїх функцій відносно отримання необхідних доказів і встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Додатковий безпосередній об'єкт злочину - суспільні відносини у сфері охорони свободи, честі та гідності особи й інших прав чи законних інтересів людини, авторитет судових і правоохоронних органів.

Об'єктивна сторона злочину полягає в умисному систематичному невиконанні слідчим органу досудового розслідування законних вказівок прокурора, наданих ним письмово в установленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, при здійсненні кримінального провадження (умисне невиконання слідчим органу досудового розслідування (ст. 40 КПК) у здійсненні ним кримінального провадження двох чи більше законних вказівок прокурора1101, наданих йому по цьому кримінальному провадженню, в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36, ч. 4 ст. 40 КПК, у письмовій формі).

Велике значення для кваліфікації дій слідчого за ст. 381-1 КК має: - законність вказівок прокурора, тобто надання їх в установленому КПК порядку, складовими якого є надання слідчому вказівки: 1) у письмовій формі; 2) прокурором, котрий здійснює нагляд у формі процесуального керівництва за досудовим розслідуванням саме цього кримінального провадження; 3) відносно всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій згідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства. Визнання вказівки прокурора законною чи ні під час кримінального провадження здійснюється вищим прокурором за результатами вирішення ним скарги слідчого на рішення, дії чи бездіяльність прокурора (статті 311-313 КПК), яка має бути подана йому слідчим не пізніше трьох днів з моменту надання прокурором письмової вказівки (ч. 1 ст. 312 КПК), чи за результатами проведення, у встановленому чинним законодавством порядку, службової перевірки фактів систематичного невиконання вказівок прокурора; - невиконання слідчим в одному кримінальному провадженню двох чи більше законних вказівок прокурора. Склад злочину є формальним: злочин вважається закінченим з моменту умисного невиконання слідчим органу досудового розслідування двох законних письмових вказівок прокурора по одному кримінальному провадженню у визначений прокурором строк.

Суб'єкт злочину є спеціальним - це слідчий органу досудового розслідування (ст. 38, ст. 40 КПК).

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини, вид умислу є тільки прямим.

Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК).

Головний безпосередній об'єкт злочину - суспільні відносини у сфері правосуддя з приводу нормального здійснення посадовими особами своїх функцій відносно отримання необхідних доказів і встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Додатковий безпосередній об'єкт злочину - суспільні відносини у сфері охорони свободи, честі та гідності особи й інших прав чи законних інтересів людини, авторитет судових і правоохоронних органів.

Об'єктивна сторона злочину - це завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, органу досудового розслідування про злочин.

Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому чи органу досудового розслідування - це повідомлення судді (суддям), слідчому, прокурору, органу досудового розслідування про злочин, якого в дійсності не було, чи про особу, яка насправді не вчиняла злочин. Способи повідомлення можуть бути різними: шляхом висловлювання (усно чи письмово) від свого імені чи від іншої особи (анонімно), за допомогою посередника, із застосуванням мережі Інтернет чи інших технічних засобів тощо. Обов'язковою ознакою цього злочину є те, що повідомлення про злочин повинне надійти до уповноваженої службової особи чи органу (органу досудового розслідування, прокуратури, суду), які перелічені в ч. 1 ст. 383 КК. Попередження про кримінальну відповідальність не є обов'язковою умовою для притягнення винного до відповідальності за ст. 383 КК. Склад злочину є формальним: злочин вважається закінченим з моменту отримання слідчим, органом досудового розслідування, прокурором, чи судом неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

Суб'єкт злочину загальний - це фізична особа, котра досягла шістнадцятирічного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини, вид умислу є тільки прямим. Особа повинна знати про те, що інформація про вчинення злочину є неправдивою. У випадку коли суб'єкт помилково вважав, що інформація про вчинення злочину правдива, в його діях відсутній склад злочину, передбаченого ст. 383 КК, оскільки він скоює помилку (error juris) відносно суспільної небезпечності діяння. Коли винна особа скоїть дії, передбачені ч. 1 ст. 383 КК, з корисливих мотивів, відповідальність буде наставати за ч. 2 ст. 383 КК.

Кваліфікуючими ознаками злочину є: 1) дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому злочині; 2) дії, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині; 3) дії, поєднані зі штучним створенням доказів обвинувачення 1,м; 4) дії, вчинені з корисливих мотивів.

Похожие статьи