Поделиться Поделиться

Огляд на місці

З метою уточнення на місці обстановки і обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання наочного уявлення про певні елементи обстановки місця події, характер та можливість здійснення певних дій її учасниками, перевірки показань обвинуваченого, свідків, потерпілого, виявлення раніше не знайдених слідів чи речових доказів, суд може оглянути певне місце.

Головуючий, визнавши за необхідне оглянути певне місце, приймає рішення про проведення огляду на місці незалежно від того, оглядалось воно під час проведення досудового розслідування чи ні. Закон забороняє проводити огляд певного місця лід час здійснення провадження судом присяжних.

Огляд здійснюється з участю прокурора, обвинуваченого, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників, секретаря судового засідання, а коли цього вимагають обставини справи, то й з участю свідків і експертів.

Прибувши на місце огляду, головуючий оголошує судовий розгляд продовженим, а секретар судового засідання фіксує проведення огляду у протоколі огляду місця та за допомогою технічних засобів. У разі використання для закріплення результатів огляду фото- і відеозйомки для їх виконання може бути залучений відповідний спеціаліст.

Експерт може залучатися до проведення огляду певного місця у зв'язку з експертизою, проведеною ним під час досудового розслідування, чи призначенням повторної чи додаткової експертизи, коли учасники судового засідання дійшли висновку, що необхідна інформація для проведення експертизи може бути отримана лише під час здійснення огляду певного місця.

Під час проведення огляду певного місця учасники судового розгляду можуть бути опитані та давати пояснення по суті справи, звертати увагу суду та інших учасників кримінального провадження на вагомі, на їх думку, факти і обставини, що можуть допомогти з'ясуванню обставин справи.

Огляд здійснюється згідно з правилами, передбаченими ст. 237 КПК України. У ході проведення огляду можуть бути складені плани і схеми, виготовлені графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, відбитки та зліпки, які є додатками до протоколу огляду. Долучені до протоколу додатки мають бути належним чином упаковані з метою надійного збереження та засвідчені підписами головуючого, секретаря судового засідання і особи (спеціаліста чи експерта), які брали участь у виготовленні та (чи) вилученні таких додатків. При проведенні огляду певного місця дозволяється вилучення лише речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Учасники судового провадження, присутні при проведенні огляду певного місця, не мають права залишати місце огляду та вчиняти будь-які дії без дозволу головуючого.

← Предыдущая страница | Следующая страница →