Поделиться Поделиться

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Міністр економічного розвитку і торгівлі України: 1) очолює Мінекономрозвитку України, здійснює керівництво його діяльністю; 2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що відносять до компетенції Мінекономрозвитку України; 3) спрямовує і координує діяльність Державної служби експортного контролю України, Державної служби статистики України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Державного агентства резерву України, Державної інспекції України з контролю за цінами,

Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів; Державної служби інтелектуальної власності України тощо.

Поняття державного регулювання підприємницької діяльності

Державне регулювання підприємницької діяльності – це заснована на законодавстві форма державного впливу на підприємницьку діяльність шляхом встановлення та застосування державними органами правил, спрямованих на забезпечення належних умов господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, що забезпечується можливістю застосування правових санкцій при порушенні зазначених правил.

Поняття підприємництва

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Головні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання

Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання є: державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація і стандартизація; застосування нормативів і лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій і субсидій.

Поняття державної регуляторної політики

Важливе значення під час здійснення державного регулювання підприємницької діяльності має державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності, яка згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" с напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин поміж регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання і усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією і законами України.

Принципи державної регуляторної політики

Принципами державної регуляторної політики є: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

Поняття регуляторного акта

Регуляторним актом є прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, котрий (чи окремі положення якого) спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин поміж регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання. Також регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, котрий встановлює, змінює чи скасовує норми права; застосовується неодноразово та відносно невизначеного кола осіб і котрий (чи окремі положення якого) спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин поміж регуляторними органами чи іншими органами державної влади і суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається даний документ згідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Похожие статьи