Поделиться Поделиться

Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів відносно юридичних осіб

1. Справа про правопорушення може бути порушена тільки в через те разі, коли є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення.

2. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:

за відсутності факту вчинення правопорушення, та відсутності складу правопорушення, коли справа не підлягає розгляду Комісією:

у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом;

наявність по через те самому факту не скасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду;

у разі скасування державної страті чи визнання банкрутом юридичної особи, відносно якої порушено справу про правопорушення;

у разі скасування законодавчого акта, котрий відповідальність за правопорушення.

При наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення відносно особи, яка притягується до відповідальності.

3. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення топким, рішення за справою у точній відповідності із законодавством та оцінки докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.

4. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у випадках:

перебування на розгляді в Комісії, в органах судової влади чи в інших державних органах іншої справи, рішення за якою матиме значення при вирішенні справи;

необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки чи отримання відповідних висновків;

у разі відсутності інформації про місцезнаходженні особи, відносно якої порушено справу. Про зупинення провадження у справі уповноваженою особою постанова про зупинення провадження у справі про правопорушенні на ринку цінних паперів.

5. Провадження у справі про правопорушення після з'ясування обставин, які спричинили його зупиненні, про що уповноважена особа постанову про підновленні провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів.

6. Постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати їх винесенні надсилання юридичній особі, відносно якої порушено справу.

У разі зупинення провадження у справі про правопорушення у зв'язку і відсутністю інформації про місцезнаходження особи, відносно якої порушено справу про правопорушення, постанова про зупинення проваджений у справі про правопорушенні на ринку пінних паперів не надається юридичній особі, відносно якої порушено справу, а постановою про відновленні провадженні у справі про правопорушення на риніту цінних паперів.

7. У разі зупинення провадження у справі про правопорушення на підставі пункту 4 цього частини уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів.

8. Порушенні вимог законодавства відносно провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття рішення Комісії про направленні справи на новий розгляд.

Уповноважена особа Комісії, яка отримала рішення Комісії про направлення справи на новий розгляд, виносить постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, якою призначає дату розгляду справи про правопорушенні.

9. У вішалку виявлення описок (які не впливають на суть правопорушення) в постанові про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, в акті про правопорушення на ринку цінних паперів, постанові, винесеній за результатами розгляду справи, уповноважена особа, яка склала акт чи винесла постанову з власної ініціативи чи за клопотанням особи, відносно якої складено даний акт (винесено цю постанову), може прийняти рішення про їх виправлення.

Уповноважена особа виносить постанову про виправлення описок, яка не пізніше трьох робочих днів з дати її винесення направляється особі, у відношенні якої її було винесено.

← Предыдущая страница | Следующая страница →