Поделиться Поделиться

Правовий статус Антимонопольного комітету України, його структура та компетенція

Державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюється органами Антимонопольного комітету України.

Згідно до ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. Антимонопольний комітет (АК) України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Особливості спеціального статусу АК України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, у через те числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються ЗУ "Про Антимонопольний комітет України", іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови АК України, його заступників, державних уповноважених АК України, голів територіальних відділень АК України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності АК України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників АК України нарівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

АК України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.

АК України утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених, з числа яких призначаються два перших заступники та три заступники Голови АК України.

АК України утворює територіальні відділення. Розпорядженням АК України від 23 лютого 2001 р. затверджено Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, яке визначає головні завдання, компетенцію, повноваження та організаційні засади діяльності територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення є юридичними особами. Органами АК України є: адміністративні колегії АК України, державні уповноважені АК України, адміністративні колегії територіальних відділень АК України.

Зміст компетенції АК України розкривається через його повноваження, передбачені чинним законодавством. ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" встановлює повноваження АК України за різними напрямами: 1) у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; 2) у сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією; 3) у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції.

Виключно до компетенції Антимонопольного комітету України відносять: 1) надання дозволу чи заборона узгоджених дій згідно до частин 1,2 ст. 10 ЗУ "Про захист економічної конкуренції"; 2) перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміністративними колегіями АК України, перевірка законності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та адміністративними колегіями АК України; 3) перегляд рішень, прийнятих АК України, у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та за заявами і справами про узгоджені дії, концентрацію; 4) затвердження власних нормативно-правових актів; 5) затвердження разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади міжвідомчих нормативно-правових актів; 6) схвалення проектів нормативно-правових актів, розроблених АК України з питань, що відносять до його компетенції, згідно до законодавства про захист економічної конкуренції; 7) офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів і надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції; 8) затвердження Положення про територіальне відділення АК України; 9) затвердження положень про дорадчі органи АК України та їх склад; 10) утворення постійно діючих адміністративних колегій АК України; 11) заслуховування звітів державних уповноважених, голів територіальних відділень, керівників самостійних структурних підрозділів апарату АК України; 12) затвердження звітів про діяльність АК України для подання їх ВР України.

Нормативно-правові акти АК України та міжвідомчі нормативно- правові акти з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки, які згідно до закону е регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються згідно до ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

АК України як вищий колегіальний орган може розглядати будь- яке питання, що належить до компетенції його органів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →