Поделиться Поделиться

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

3) втягнення неповнолітнього в правопорушення;

4) вчинення правопорушення групою осіб;

5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха чи за інших надзвичайних обставин;

6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), котрий накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.

(1) Стаття 35 КУАП встановлює вичерпний перелік обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. їх наявність/відсутність враховується органом (посадовою особою), що розглядає справу про адміністративне правопорушення, при визначенні виду/розміру адміністративного стягнення за вчинене правопорушення в рамках санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за відповідний склад правопорушення.

(2) До обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, відносять:

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її:

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

3) втягнення неповнолітнього в правопорушення;

4) вчинення правопорушення групою осіб;

5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха чи за інших надзвичайних обставин;

6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), котрий накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.

Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень

При вчиненні однією особою двох чи більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Коли особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним І тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

(1) Згідно до ч. І статті 36 цього Кодексу, при вчиненні однією особою двох чи більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. Вони не сумуються, не поглинають та не взаємозамінюють одне одного.

(2) Коли особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення

Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт- місяцями чи днями, позбавлення спеціального права - роками, місяцями чи днями.

(1) Строки адміністративних стягнень, передбачених цим Кодексом, обчислюються:

1) для адміністративного арешту - добами (див. статтю 32 КУАП);

2) для виправних робіт - місяцями чи днями (див. статтю 31 КУАП);

3) для позбавлення спеціального права - роками, місяцями чи днями (див. статтю 30 КУАП).

Похожие статьи