Поделиться Поделиться

Пияцтво та алкоголізм

Виявлення зв'язку злочинності із пияцтвом потребує суттєвої уваги, зокрема, аналізу причини та умови пияцтва та алкоголізму, історичних коренів даного явища.

Алкоголь відомий людям із найдавніших часів. Про його походження існує чимало легенд. Зауважимо: слово алкоголізм перекладається як "викрадач свідомості". Його назва походить від арабського слова "алкоголь", що означає, "шляхетний, ніжний". "Аква вита" ("оковита") - "вода життя" так називали алкоголь у давні часи. Проте вже тоді було помічено, яке величезне зло він приносить людству і дійшли висновку, що було б більш правильно назвати його "водою смерті".

Що стосується суспільної небезпеки пияцтва та алкоголізму, то людина, яка зловживає алкогольними напоями, рано чи пізно захворює настільки важко, що не тільки втрачає всіляку здатність до праці і не може утримувати свою сім'ю, а й сама стає тягарем для своїх близьких, які повинні її підтримувати та лікувати. Неможливо навіть уявити, скільки родин "пішло світом" через зловживання алкоголю. А скільки працеспроможного населення, яке страждає на алкоголізм, втрачає суспільство та держава.

Небезпека алкоголізму й у через те, що він сприяє розвитку психічних аномалій, зокрема психопатій та психопатичних рис характеру та вчиненню злочинів особами, які страждають на такі аномалії.

Поширеною є думка, що пияцтво та алкоголізм - поняття тотожні, хоча з точки зору медицини вони не є рівнозначними. Під пияцтвом розуміється систематичне надмірне вживання алкогольних напоїв, яке знижує рівень соціальної активності особи і негативно впливає на здоров'я людини. Алкоголізм - це вже важке захворювання, яке настає у зв'язку із зловживанням спиртних напоїв і призводить до порушення норм поведінки в побуті, в суспільстві, у сфері трудової діяльності . Таким чином, пияцтво сприяє розвитку хронічного захворювання - алкоголізму з притаманними йому наркоманічними рисами. До останніх дозволяється віднести психічну та фізичну залежність.

Психічна залежність виявляється в через те, що у свідомості людини, яка зловживає алкогольними напоями, поступово починають домінувати думки про спиртне, і вони набувають настійливого характеру. З прогресуванням алкоголізму формується своєрідний "алкогольний світогляд": пригнічений стан, подразливість, схильність до конфліктів.

Пияцтво негативно впливає на демографічну ситуацію в країні, на відтворення населення та трудові ресурси. За останнє десятиліття алкоголізм батьків негативно позначився на фізичному та психічному здоров'ї дітей . За винятком того, захворювання батьків призводить до втягування їх дітей до зловживання алкоголем.

У загальній сукупності проблем, що виникають у зв'язку із вживанням алкоголю, нейтральне місце посідає проблема соціальної, моральної деградації. Моральна деформація особи п'яниці слугує джерелом протиправної поведінки. Алкогольне сп'яніння придушує моральні та психічні регулятори людської поведінки, доволі часто виступають безпосередньою причиною злочину.

Стан алкогольного сп'яніння найчастіше стає причиною всіх нещасних випадків на транспорті.

Також у сімейно-побутовій сфері однією з найбільш розповсюджених причин, що призводять до вчинення злочину, є пияцтво.

За даними статистики, 80% убивств та 90% випадків хуліганства відбувається у стані алкогольного сп'яніння. У середньому злочини, пов'язані із вживанням алкоголю, сягають 43%.

Взаємозв'язок алкоголізму зі злочинністю визначається, насамперед:

- протиправними діями, пов'язаними з виготовленням (виробництвом), розповсюдженням алкогольних напоїв;

- учиненням алкоголіками злочинів з метою заволодіти спиртними напоями, а також засобами для їх придбання;

- злочинами, що вчиняються під безпосередньою дією алкоголю на психічний стан споживача.

Причини, які визначають взаємозв'язок поміж пияцтвом, алкоголізмом та інтенсивністю злочинної поведінки особи, так би мовити, лежать на поверхні:

1) у стані сп'яніння знижується можливість особи контролювати свої дії;

2) вчинення злочинів стимулює алкогольна деградація особистості та пов'язаний з нею спосіб життя;

3) неправомірна поведінка п'яниць провокує та загострює конфлікти тощо.

Віктимологія пияцтва та алкоголізму полягає в через те, що пияки та алкоголіки відносять до групи осіб із підвищеним ступенем віктимності і є потенційними жертвами, які своїм нікчемним виглядом провокують до вчинення злочинів інших осіб, і, насамперед, проти себе. Зазвичай вони стають об'єктами таких злочинних діянь, як: пограбування, розбійні напади, зґвалтування, хуліганські дії тощо. Неспроможність останніх через відповідний безпорадний стан (алкогольне сп'яніння), надавати адекватного опору іншим анти-суспільним елементам, призводить до їх перетворення на "потенційних жертв" і легку здобич для злочинців.

Таким чином, як підсумок:

- Непомірне споживання алкогольних напоїв сприяє загальному зниженню морального й інтелектуального рівня осіб, полегшує і прискорює виникнення злочинного наміру, а також зумовлює переважання негативних, антисоціальних мотивів над почуттям відповідальності за законом, сприяє егоїстичним, цинічним проявам, що, зрештою, завершується формуванням наміру до вчинення злочину.

- Алкоголізм створює таку обстановку, що штовхає особу на злочинний шлях. Він руйнує та спотворює відносини у сім'ї, конфліктні ситуації у суспільних місцях. Алкоголізм зближує схильних до нього осіб на соціально шкідливій, порочній основі, що також сприяє вчиненню злочинів.

- Алкоголізм батьків має згубний вплив на психічний розвиток дітей, розбещує їх свідомість, позбавляє дітей батьківського авторитету, ганьбить і дискредитує значення основних етичних принципів, наявність яких необхідна для правильного формування підлітка. Алкоголізм батьків безпосередньо впливає на злочинність неповнолітніх.

- Негативний вплив алкоголізму виразно позначається і на конкретних обставинах вчинення злочину, посилює жорстокість насильницьких злочинів, тяжкість злочинних наслідків.

- Звичка до алкоголю ускладнює соціалізацію особи; алкоголізм перешкоджає боротьбі зі злочинністю.

← Предыдущая страница | Следующая страница →