Поделиться Поделиться

Принцип незалежності

Пункт 2 статті 1 Закону визначає, що адвокатська діяльність - це незалежна професійна діяльність адвоката відносно здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Із змісту даної норми права випливає, що:

По-перше, незалежність адвоката є суто професійною категорією, тобто незалежність у межах конкретних функцій - захист, представництво, надання інших видів правової допомоги клієнту. Адвокат також є повністю незалежним у виборі клієнта та умов угоди на надання правової допомоги. Адвокат є вільним у виборі засобів захисту та власної позиції, якому він узгоджує з клієнтом. Клієнт - це єдина процесуальна фігура, з якою адвокат зобов'язаний узгоджувати кожен відповідний крок, пов'язаний із захистом інтересів останнього.

По-друге, свою професійну незалежність адвокат повинен розуміти не як щедрий аванс держави, а як запоруку довіри, гарантію невтручання і підкреслення відповідальності за свою діяльність.

Незалежність на практиці - це дійсно ніким не контрольована свобода процесуальних дій адвоката під час провадження конкретної справи в межах закону, своїх процесуальних прав та обов'язків. Проте це водночас і висока свідомість та відповідальність перед клієнтом. Таким чином, професійна незалежність обмежена інтересами клієнта і правовими межами закону.

Незалежність адвоката у ролі захисника обмежується рядом законодавчих положень. Зокрема, ст. 46. КПК "Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні" формулює вимоги, через які не може переступити захисник за принципом незалежності адвокатської діяльності:

- захисник не має права взяти на себе захист іншої особи чи надавати їй правову допомогу, коли це суперечить інтересам особи, якій він надає чи раніше надавав правову допомогу;

- неприбуття захисника для участі у проведенні певної процесуальної дії, коли захисник був завчасно попереджений про її проведення, і за умови, що підозрюваний, обвинувачений не заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, не може бути підставою для визнання даної процесуальної дії незаконною, за винятком випадків, коли участь захисника є обов'язковою;

- коли підозрюваний, обвинувачений заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, проведення процесуальної дії відкладається чи для її проведення залучається захисник у порядку" передбаченому статтею 53 цього Кодексу;

одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п'яти захисників одного обвинуваченого;

- захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, за винятком процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику з моменту надання документів, передбачених статтею 50 цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

- захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під візуальним контролем уповноваженої службової особи, проте в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх службові особи зобов'язані виконувати законні вимоги захисника.

Стаття 47 КПК "Обов'язки захисника" передбачає, що: Захисник зобов'язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.

Захисник зобов'язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов'язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, коли він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, - також і даний орган (установу).

Захисник після його залучення має право відмовитися від виконання своїх обов'язків лише у випадках:

1) коли є обставини, які згідно з цим Кодексом виключають його участь у кримінальному провадженні;

2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим відносно вибраного ним способу захисту, за винятком випадків обов'язкової участі захисника;

3) умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу тощо;

4) коли він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним.

Таким чином, заглибившись у норми процесуального права, ми дізнаємося, що адвокат у своїй професійній незалежності насправді дуже обмежений такими категоріями, як "адвокат зобов'язаний", "адвокат повинен". Через те розумно вчинить той адвокат, котрий у своїй професійній діяльності власну незалежність буде сприймати як підвищену персональну відповідальність за кожен відповідний крок на шляху до створення і зміцнення іміджу надійного професіонала і високо порядної людини.

Похожие статьи