Поделиться Поделиться

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування

Під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про:

- відмову у наданні дозволу на затримання;

- застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи відмову в його застосуванні;

- продовження строку тримання під вартою чи відмову в його продовженні;

- застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи відмову в його застосуванні;

- продовження строку домашнього арешту чи відмову в його продовженні;

- поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей чи відмову в такому поміщенні;

- продовження строку тримання особи в приймальнику-розпо-дільнику для дітей чи відмову в його продовженні;

- направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи чи відмову у такому направленні;

- арешт майна чи відмову у ньому;

- тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, чи інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність;

- відсторонення від посади чи відмову у ньому.

Під час досудового розслідування також можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора чи відмову у відкритті провадження по ній.

Оскарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку.

Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора

Під час досудового розслідування слідчий, котрий здійснює розслідування певного кримінального правопорушення, має право оскаржувати будь-які рішення, дії чи бездіяльність прокурора, прийняті чи вчинені у відповідному досудовому провадженні (за винятком випадків, передбачених КПК України).

Скарга слідчого на рішення, дію чи бездіяльність прокурора має подаватись в письмовій формі не пізніше трьох днів з моменту прийняття чи вчинення оскаржуваних рішення, дії чи бездіяльності При цьому скарга слідчого подається до прокуратури вищого рівня відносно прокуратури, в якій обіймає посаду прокурор, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржується.

За наслідками розгляду скарги можуть бути прийняті рішення про: залишення рішення чинним, визнання законними вчинених дії чи бездіяльності; зміну рішення в частині; скасування рішення і прийняття нового рішення, визнання незаконними вчинених дії чи бездіяльності і зобов'язання вчинити нову дію.

У разі скасування рішення чи визнання незаконними вчинених дії чи бездіяльності службова особа органу прокуратури вищого рівня має право здійснити заміну одного прокурора на іншого з числа службових осіб органів прокуратури того самого рівня в досудовому провадженні, де було прийняте чи вчинене незаконне рішення, дія чи бездіяльність.

Рішення службової особи органу прокуратури вищого рівня є остаточним і не підлягає оскарженню до суду, інших органів державної влади, їх посадових чи службових осіб.

← Предыдущая страница | Следующая страница →