Поделиться Поделиться

Лабео (Markus Antistius Labeo)

Місце і дата народження невідомі. Існує версія про те, що помер десятого чи одинадцятого року нашої ери.

Вважається одним з найпродуктивніших мислителів в історії світової юриспруденції. Кажуть, що він написав близько 400 книг. Вважається прогресивним інтерпретатором і творцем права (progressive interpreter and creator of law). Його батько теж був юристом. Звали батька Пакувій Лабео (Pacuvius Labeo). Батько був прихильником республіканського революціонера Марка Брута. Останній був серед тих, хто вбив Юлія Цезаря.

Молодшому Лабео, як і батькові, подобався республіканський устрій. Завжди ж таки пішов служити імперському уряду. За правління імператора Августина (Augustus) був претором, проте відмовився від пропозиції імператора стати консулом.

Лабео вважається засновником Прокуліанської школи юристів, названої на честь його послідовника Прокулія (Proculus).

Зібрання творів Лабео має назву "Libri posteriores". Сама назва вказує на те, що книги були опубліковані вже після смерті Лабео. Кажуть, що це - унікальний випадок в історії римської юриспруденції. Всі інші юристи випускали свої книги також за свого життя. Посмертну публікацію розглядають і як свідчення високого авторитету Лабео.

Модестін Геренній (Modestinus Herennius)

Він - один з когорти п'яти видатних римських юристів, (інші - Гай, Папініан, Паул, Ульпіан) . Був учнем Ульпіана. Цитував його з повагою. Ім'я Гереннія згадував Ульпіан. З висловлювання Ульпіана дослідники згодом доходили висновку, що Г. Модестін був за походженням з провінції Далмація, (це - регіон на Балканах, що включав територію нинішньої Хорватії). Дехто ж тлумачив слова Ульпіана як вказівку на те, що на час згадки ним Г. Модестіна той був проконсулом у Далмації. Деякі ж дослідники стверджували, що якби Г. Модестін мав цю посаду, то Ульпіан неодмінно її вказав би. Дозволяється дійти висновку і про те, що Г. Модестін звертався до Ульпіана за порадою відносно Далмації. Дослідник Ціммерн (Zimmern) зробив припущення, що 226 року Г.Модестін, як проконсул Далмації, ухвалив рішення з 18-річної справи. Воно згадується у записі Фабретті ( Fabretti ). Пачта ( Puchta ) зазначав - запис вказує на те, що перше рішення зі справи ухвалив Аелій Флоріан (Aelius Florianus) . Воно було підтверджено Г. Модестіном і знову ж підтверджено Фалтонієм Рестітутіаном (Faltoniua Restitutianus ). Останній був начальником нічної варти. Даний запис було знайдено у Римі. Він не містив жодної згадки про Далмацію. Ціммерн зазначав, що запис Ульпіана зробив за часів імператора Каракалли, рішення ухвалювалося за часів Олександра Северія ( Alexander Severus ), а Г. Модестін був правителем Далмації.

Таким чином, достовірно не відомо де і коли народився Г.Модестін та які посади обіймав. Відомо, що вершина його творчості припадає на середину ІІІ-го століття - часи Олександра Северія. Є відомості про те, що він був живий 244 року. Коли і де помер - невідомо.

Існує припущення, що він - виходець з якоїсь грецькомовної провінції.

240 року Г. Модестін згадується у рескрипті Гордіана III у зв'язку з відповіддю, даній ним стороні, якій адресувався рескрипт.

426 року, згідно до "Указу про цитування " імператорів Західної і Східної Римської імперії, - Теодозія II і Валентіана III, - рішення Г.Модестіна отримали обов'язкову юридичну силу. Щонайменше 345 фрагментів з творів Г. Модестіна включено до "Дайджестів" ("Дігестів") "Зводу цивільного права" (Corpus Juris Civilis) Юстиніана I.

У шеститомнику "Юридична енциклопедія" згадка про Г. Модестіна відсутня.

Наполеон (Napoleon Bonaparte)

Народився 15 серпня 1769 р. на острові Корсика. Помер 5 травня 1821 р. на острові Святої Єлени, на півдні Атлантичного океану. Французький імператор і генерал.

На початку першого десятиліття XIX ст. здійснив численні реформи у сфері урядового управління та освіти. Під його керівництвом було створено Французький цивільний кодекс, що 92 роки виконував роль маяка у континентальній системі права. У березні 1804 р. Цивільний кодекс підписав Наполеон.

Він особисто керував розробкою Конституції Франції (1799).

Під час перебування Наполеона при владі було також прийнято:

- Торговельний кодекс (1807);

- Кодекс кримінального розслідування (1808);

- Кримінальний кодекс (1810);

- Додатковий акт до Конституції імперії (1815).

Зазначені акти здійснили великий вплив не лише на право Франції, проте і світу в цілому.

← Предыдущая страница | Следующая страница →