Поделиться Поделиться

Аналіз статистичних даних

У 2005 p., згідно з даними Державної судової адміністрації України, в судах із винесенням постанов розглянуто 31,9 тис. справ про адміністративні правопорушення стосовно майже 32 тис. осіб відносно злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП)), що на 16,9% менше, ніж у 2004 р. До адміністративної відповідальності за вказане правопорушення притягнуто 29,6 тис. осіб, що менше майже на 6 тис. осіб, чи на 16,7 %.

Більшість осіб, відносно яких суди застосували адміністративні стягнення згідно до ст. 185 КпАП. було відмічено у м. Києві - 3,2 тис. осіб, а також областях: Вінницькій - 2,1 тис, Київській - 2 тис. Полтавській - 1,9 тис, Одеській - 1,9 тис, Луганській - 1,8 тис. Львівській - 1,6 тис.

Закрито провадження у справах відносно 2,3 тис. осіб, що на 19 % менше, із них звільнено від адміністративної відповідальності у зв'язку з малозначністю правопорушення 1,3 тис. осіб, що на 27,7 % менше, ніж у 2004 р. Водночас кількість осіб, відносно яких закрито провадження в справах у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнеш", передбачених ст. 38 КпАП, збільшилася з 336 (2004 р.) до 413, чи на 22,9 %.

Аналіз статистичних даних свідчить, що в 2005 р. найпоширенішим видом стягнення за вчинення злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця був адміністративний арешт. Питома вага осіб, відносно яких було застосовано адміністративний арешт, у 2005 р. становила 64,3 % (проти 70 % у 2004 р.) від кількості осіб, на яких накладено адміністративні стягнення за вчинення зазначеного правопорушення. Кількість осіб, відносно яких застосовано адміністративний арешт, зменшилася на 23,7 % і становила понад 19 тис Натомість збільшилася кількість осіб, яким призначено арешт, у судах областей: Черкаської- на 18,6 %, Хмельницької- на 14,9 %, Житомирської - на 2,2 %, а також м. Севастополя - на 3,8 %.

Найчастіше даний вид стягнення застосовувався судами областей: Херсонської- 80,1 % [85,1 % у 2004 р.]2, Київської - 79,4 % [84,1 %], Черкаської - 75,2 % [79,5 %], Полтавської-73,6 % [79,5 %], Одеської-73 % [76,1 %].

' Тут і далі у квадратних дужках наведено показники за 2004 р.

Дещо зменшилася кількість осіб, на яких накладено штраф, із 10 462 (2004 р.) до 10 395 осіб, чи на 0,6 %. Проте їх частка від загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративні стягнення за вчинення зазначеного правопорушення, збільшилась і становила 35,1 % [29,4 %].

Найбільший відсоток осіб, яким призначався штраф, у судах областей: Чернігівської- 73,9 % [44,3 %], Донецької - 61 % [46,1 %], Миколаївської - 57,6 % [49,1 %], а також м. Севастополя - 67,7 % [69,5 %].

Сума накладеного судами штрафу становить 1524 тис грн., із них сплачено добровільно 444,2 тис. грн., що складає 29,2 %.

Кількість осіб, до яких застосовувалися виправні роботи, у 2005 р. збільшилася на 9,2 % та становила 201 особу.

У 2005 р. із винесенням постанови судами розглянуто 41 справу стосовно 41 особи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 185 і КпАП- "Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", що менше на 26,8 %, ніж у 2004 р.

Найбільше справ за цією статтею було розглянуто судами м. Севастополя 5, Дніпропетровської області - 5, Запорізької - 6, Автономної Республіки Крим - 7.

Закрито провадження у справах відносно 26 осіб, у через те числі звільнено від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення 10 осіб; у зв'язку із закінченням строків, передбачених ст. 38 КпАП, - 10 осіб; за відсутністю складу вказаного правопорушення - 6 осіб.

Адміністративні стягнення за порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій застосовано до 15 осіб, що удвічі менше, ніж у попередньому році. У через те числі винесено попередження 9 особам, чи 60% [51,6%] від кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності; штраф накладено на 5 осіб, чи 33,3 % [25,8 %]; адміністративний арешт застосовано до 1 особи, чи 6,7 % [22,6 %).

Аналіз вивчених справ свідчить про те, що суди переважно правильно застосовують норми законодавства і під час розгляду справ за ст. 185і КпАП, у цілому дотримуються вимог законодавства про адміністративні правопорушення.

Під час проведення узагальнення вивчено 23 справи про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 185 КпАП та 154 справи - згідно зі ст. 185 КпАП.

Справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 1852 КпАП - "Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів чи демонстрацій", у 2005 р. судами не розглядалися.

У цілому статистичні дані (порівняно з 2004 р.) свідчать про тенденцію до зменшення кількості справ про адміністративні правопорушення згідно до статей 185- 1852 КпАП та. згідно, й кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за названі правопорушення.

← Предыдущая страница | Следующая страница →