Поделиться Поделиться

Технічний опис паспорта

Паспорт громадянина України має вигляд обрізної книжечки розміром 88 х 125 мм, що складається з обкладинки та шістнадцяти сторінок, які прошиті спеціальними нитками. Сторінки книжечки пронумеровані, на кожній з них перфоровано серію та номер паспорта і зображено Державний герб України.

Обкладинка паспорта - синього кольору, має рельєфну поверхню. У верхній частині зовнішнього боку обкладинки фольгою золотистого кольору відтиснуто напис "УКРАЇНА", у нижній частині - напис "ПАСПОРТ", а в середній - зображення Державного герба України.

У центральній частині внутрішнього лівого боку обкладинки зображено Державний прапор України, нижче - два однакові написи "Паспорт громадян України". В нижній частині аркуша зазначено підприємство-виробник - "Поліграфічний комбінат Україна". На внутрішньому правому боці обкладинки надруковано витяг з Положення про паспорт громадян України.

На першій сторінці паспорта у перші три рядки вносяться дані за допомогою комп'ютерного обладнання, а у виключних випадках - від руки, про прізвище, ім'я та по батькові громадян у називному відмінку, українською мовою. Дата народження виконується у цифровому вигляді за винятком назви місяця, яка зазначається повністю. У рядку "місце народження" громадян, які народилися на території України, відомості вносяться згідно до існуючого адміністративно-територіального поділу, а громадян, які народилися за межами України, - згідно до поданих документів. У випадках народження: у республіканському та обласному центрах зазначається лише назва міста; в інших містах - назва міста й області; у всіх інших населених пунктах - назва населеного пункту, району, області; за кордоном - відомості згідно до свідоцтва про народження чи паспорта, що підлягає обміну тощо з обов'язковим зазначенням країни народження. Внесені дані скріплюються підписом у графі "Підпис власника паспорта". На першій сторінці паспорта, у визначену рамку, вклеюється фотокартка особи, якій оформлюється паспорт.

До фотокарток, що подаються для оформлення паспортів також встановлено низку вимог. Вони мають бути розміром 3,5 х 4,5 см, виконані з одного негативу, із зображенням обличчя в анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому чи кольоровому фотопапері без кутка. Громадяни, які постійно носять окуляри, обов'язково надають фотокартки в окулярах. При прийнятті фотокарток, на їх зворотному боці, олівцем вказується прізвище й ініціали власника, а перед вклеюванням у бланк, в нижній частині рамки, вказуються прізвище та ініціали власника паспорта. Обрізка до розміру 35х45 мм здійснюється в паспортній службі спеціальним пристроєм - пуансоном.

У перші три рядки другої сторінки паспорта, вказаними вище способами вносяться дані про особу власника документа, у четвертий і п'ятий рядки - дані про дату та місце народження, у шостому рядку зазначається стать особи у називному відмінку російською мовою. У рядках "ким виданий паспорт" вказуються дані про орган, що видав паспорт двома мовами: українською та російською без скорочень, за винятком абревіатури відповідного органу внутрішніх справ. Наприклад: "Оболонським РОЦІ ГУМВС України в м. Києві", "Ленінським РОЦІ УМВС України у Вінницькій області".

Після перевірки правильності оформлення паспорта, на вклеєній фотокартці у верхньому правому куті, проставляється рельєфний відбиток печатки, а на другій сторінці паспорта в графі "Підпис посадової особи" проставляється відповідний підпис начальника територіального підрозділу чи відповідного працівника. Підпис скріплюється гербовою печаткою, номер якої має збігатися із номером рельєфного відбитку на фотокартці.

Законодавчо закріплено, що перша сторінка чи перший аркуш, після внесення до них відповідних записів та вклеювання фотокартки, можуть бути заклеєні плівкою. В такому разі, дані про власника та фотокартка печатками не засвідчуються. Як відомо з практики, така норма не використовується.

З моменту досягнення 25-річного чи 45-річного віку, особа подає у відповідні органи протягом місяця паспорт та дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см, які відповідають досягнутому віку. Без таких фотокарток паспорт вважається недійсним. Додаткові фотокартки вклеюються на третю й п'яту сторінки та засвідчуються відбитком рельєфної печатки і підписом власника у відповідній графі. На четверту й шосту сторінки, вносяться відомості описані нами вище і засвідчуються мастичною печаткою.

У наступні сторінки паспорта вносяться дані уже не за допомогою принтеру, а від руки, оскільки такі відмітки проставляють різні організації. Коли також на сторінках від сьомої по дев'яту, які призначені для особливих відміток, проставляються відмітки, внесення яких до паспортів покладено на службу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (дані про дітей віком до 16 років, про можливість здійснювати будь-які платежі без наявності ідентифікаційного номеру, про наявність закордонного паспорта), то відмітки про групу крові, право на безоплатну приватизацію житла, про відношення до військової служби тощо, вносяться іншими організаціями.

При передачі громадянину України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, обов'язково робиться про це відмітка місцевими Радами народних депутатів на останній вільній сторінці паспорта чи документу, що його замінює. Відмітка робиться на підставі рішення відповідної місцевої Ради народних депутатів та виконується чітко, чорнилом чи тушшю, завіряється підписом голови місцевої Ради народних депутатів і печаткою. Виправлення не допускаються, інакше запис анулюється.

Внесення у паспорти відмітки відносно ідентифікаційного номеру регулюється наказом ДПА України, МВС України від 19.10.2004 р. № 602/1226 "Про затвердження порядку унесення відмітки до паспорта громадян України відносно ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів". Такі відмітки проставляються за допомогою штампів з рамкою, в які вноситься запис від руки.

Відмітки про реєстрацію шлюбу вносяться на десятій сторінці, де проставляється відповідний штамп. Штамп про розірвання шлюбу уповноважені проставляти органи РАГСу.

На сторінках від одинадцятої до шістнадцятої проставляються штампи реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання, які заповнюються згідно до поданих документів. При обміні паспорта відомості про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання переносяться з паспорта, що підлягає обміну. Зазначені штампи не проставляються, коли оформити реєстрацію водночас з оформленням паспорта немає можливості.

Законодавчо встановлено такі випадки, коли паспорти підлягають знищенню чи вважаються недійсними: 1) заміна прізвища, імені та по батькові чи за інших обставин; 2) виїзд громадян на постійне проживання за кордон чи втрата ними громадянства України; 3) знайдення старого паспорта, замість якого було видано новий; 4) смерть громадян; 5) зіпсування під час заповнення; 6) оформлення з порушенням законодавства України керівником територіального органу (підрозділу) внутрішніх справ; 7) неотримання паспорта власником протягом півроку.

Недійсні паспорти знищуються через спалення не рідше одного разу на місяць за відповідним актом комісії, призначеної начальником територіального підрозділу внутрішніх справ. У результаті знищення залишається лише серійний номер, котрий відрізається та зберігається у паспортному підрозділі.

Таким чином, паспорт громадян України є найважливішим серед документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, через те потребує значної уваги на стадії виготовлення, оформлення та видачі та надійного зберігання їх власниками, оскільки може потрапити до рук злочинців і сприяти вчиненню злочину.

Похожие статьи