Поделиться Поделиться

Норми і принципи сучасного міжнародного права

Головні принципи міжнародного права - це:

* положення Статуту ООН;

* керівні правила поведінки суб'єктів міжнародного права, що виникли як результат суспільної практики;

* рішення міжнародних організацій;

* акти міжнародних конференцій та нарад;

* міжнародні договори, які забезпечуються державним примусом.

?У якому документі вперше було закріплено головні принципи міжнародного права:

* Конституція України;

* Статут ООН;

* Статут Ліги Націй;

* Заключний акт НБСЄ;

* Декларація ООН про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва поміж державами згідно Статуту ООН.

?Принцип самовизначення націй і народів - це:

* право народів і націй;

* обов'язок націй і народів;

* право держав і державоподібних утворень;

* обов'язок держав і державоподібних утворень;

* право міжнародних організацій.

?У яких з перелічених випадків порушується принцип невтручання у внутрішні справи:

* надання гуманітарної допомоги;

* підтримка терористичних формувань;

* надання консультацій опозиційному уряду;

* застосування примусових заходів згідно з рішенням Ради Безпеки з метою підтримки миру і безпеки;

* збройна підтримка уряду в боротьбі з опозицією, що прагне його скинути.

?Зміст основних принципів міжнародного права характеризується:

* універсальністю;

* стабільністю;

* трансформацією;

* програмним характером;

* системністю.

?Які з перелічених принципів не є основними принципами сучасного міжнародного права:

* принцип мирного розв'язання міжнародних спорів;

* принцип демаркації та делімітації державних кордонів;

* принцип самовизначення націй і народів;

* принцип непорушності законів;

* принцип незастосування сили чи погрози силою.

?Принцип мирного вирішення міжнародних спорів полягає у через те, що:

* міжнародні спори і конфлікти можуть бути врегульовані як мирними, так і збройними засобами;

* міжнародні суперечки повинні бути врегульовані, незважаючи на будь-які наслідки;

* міжнародні спори слід врегульовувати таким чином, щоби не піддавати загрозі міжнародний мир і безпеку;

* мирні засоби, які використовуються для врегулювання міжнародних спорів, повинні узгоджуватися з принципами справедливості і міжнародного права;

* чітко визначено перелік засобів мирного врегулювання спорів, а саме шляхом переговорів, посередництва, добрих послуг, примирення, арбітражу, судового розгляду, звернення до регіональних організацій, угод чи іншими мирними засобами на відповідний вибір.

?Вичерпний перелік принципів сучасного міжнародного права закріплено у:

* Загальній декларації прав людини;

* Статуті ООН;

* Декларації ООН про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва поміж державами згідно Статуту ООН;

* Заключному акті НБСЄ;

* Договорі про заснування Європейського Союзу.

?До групи принципів, що стосуються під тримання міжнародного миру і безпеки, належить:

* принцип непорушності кордонів;

* принцип обов'язкового виконання національних нормативних актів;

* принцип мирного вирішення міжнародних спорів;

* принцип суверенної рівності держав;

* принцип самовизначення націй і народів.

?Котрий з наведених аспектів не відноситься до принципу сумлінного виконання міжнародних договірних зобов'язань:

* держава повинна сумлінно виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом;

* коли зобов'язання, що випливають з міжнародних договорів, суперечать зобов'язанням членів ООН за Статутом, останній мас переважну силу;

* невиконання чи несумлінне виконання зобов'язань зумовлює настання кримінальної, адміністративної чи цивільної відповідальності;

* не дозволяється посилатися на положення внутрішньодержавного права як підставу відносно невиконання міжнародних зобов'язань;

* міжнародне право передбачає відхід від цього принципу у зв'язку із ротацією вищих посадових осіб відповідних держав чи міжнародних організацій.

?Котрий статус основних принципів міжнародного права:

* вища юридична сила;

* головне джерело права;

* правило поведінки;

* рекомендація;

* норми-дозволи.

?До групи принципів, пов'язаних з міжнародним співробітництвом держав, належить:

* принцип незастосування сили чи погрози силою;

* принцип суверенної рівності держав;

* принцип мирного вирішення міжнародних спорів;

* принцип територіальної цілісності держав;

* принцип загальної поваги прав та основних свобод людини.

?Принцип незастосування сили чи погрози силою означає:

* утримуватися від застосування сили чи її погрози проти територіальної недоторканності чи політичної незалежності держав;

* заохочувати держав та інших суб'єктів міжнародного права чи сприяти застосуванню сили, проте тільки не безпосереднє застосування сили у міжнародних відносинах;

* виконувати покладені зобов'язання утримуватися від організації, підбурювання, пособництва чи участі в напіввоєнних, терористичних чи підривних цілях; від збройного втручання чи пропаганди агресивних війн;

* застосування сили чи її погрози тільки за рішенням ГА ООН;

* застосування сили чи її погрози при врегулюванні міжнародних спорів і конфліктів.

?Котрий з перелічених елементів не відноситься до принципу непорушності кордонів:

* визнання існуючих кордонів;

* відмова від будь-яких територіальних претензій;

* заборона насильницького захоплення територій;

* невтручання.

?Що з нижче переліченого не стосується принципу загальної поваги прав та основних свобод людини:

* створення універсальних рекомендацій для всіх держав про права людини й головні свободи людини, яких необхідно дотримуватися і поважати;

* розробка міжнародних договорів про права людини, що зобов'язують держав створювати механізми їх реалізації на національному рівні;

* кожна держава має право вільно вибирати і розвивати свої політичні, соціальні, економічні і культурні системи;

* перевірка виконання державами своїх міжнародних зобов'язань відносно забезпечення прав і свобод людини через створення механізму контролю;

* забезпечення добробуту народів і звільнення від дискримінації.

?Дотримання основних принципів міжнародного права є:

* обов'язковим;

* за бажанням держав;

* за бажанням держав та інших суб'єктів міжнародного права;

* за згодою міжнародних організацій;

* необов'язковим.

?Які елементи характеризують принцип суверенної рівності держав:

* принцип поваги суверенітету держав;

* відмова від будь-яких територіальних претензій;

* принцип рівноправності держав;

* принцип непорушності державних кордонів;

* невтручання у внутрішні справи держав.

?Котрий характер має процес деталізації й уточнення основних принципів міжнародного права:

* внутрішній;

* галузевий;

* програмний;

* виховний;

* інформаційний.

?Яке ставлення України зафіксовано в Конституції 1996року стосовно основних принципів міжнародного права:

* визнання їх основою здійснення зовнішньополітичної діяльності України, підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства;

* визнання додатковими принципами реалізації зовнішньої політики України, підтримання мирного співробітництва з іншими державами;

* обов'язковість лише групи принципів, пов'язаних з міжнародним співробітництвом держав;

* обов'язковість лише групи принципів, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки;

* жодних відповідних положень у Конституції не міститься.

?Процес формування основних принципів міжнародного права зумовлений:

* необхідністю запозичення уніфікованих міжнародно-правових стандартів;

* об'єктивною необхідністю функціонування системи міжнародних відносин і міжнародного права;

* потребою відображення інтересів держав і міжнародного співтовариства;

* потребою відображення інтересів міжнародних організацій;

* активним процесом державотворення.

? Головні принципи сучасного міжнародного права є:

* нормами jus cogens;

* загальновизнаними та загальнообов'язковими нормами;

* регіональними нормами;

* локальними нормами;

* обмежуються предметною сферою дії.

?Які саме зобов'язання держава не повинна сумлінно виконувати згідно з основними принципами міжнародного права:

* за Статутом ООН;

* за Статутом Ліги Націй;

* за загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права;

* за дійсними міжнародними договорами;

* за угодами, які можуть змінити статут суб'єктів міжнародного права.

?У яких випадках не заборонено застосування примусових заходів до держави згідно до Статуту ООН, зокрема у світлі принципу невтручання:

* дозволяється тільки від імені ООН чи регіональної організації;

* Статут не перешкоджає застосуванню примусових заходів до держави за рішенням Ради Безпеки ООН у разі погрози миру чи безпеки;

* Статут не перешкоджає застосуванню примусових заходів до держави за рішенням Генеральної Асамблеї ООН у разі погрози миру чи безпеки;

* Статут не перешкоджає застосуванню примусових заходів до держави за рішенням Міжнародного Суду ООН у разі погрози миру чи безпеки;

* існує абсолютна заборона застосовувати примусові заходи у міжнародних відносинах як підтвердження принципу невтручання.

?Які з перелічених принципів не закріплені у Статуті ООН 1945р.:

* суверенної рівності держав;

* територіальної цілісності держав;

* розв'язання міжнародних спорів мирними засобами;

* сумлінного виконання прийнятих міжнародних зобов'язань;

* загальної поваги прав й основних свобод людини.

Похожие статьи