Поделиться Поделиться

Система оподаткування в Україні

Однією з провідних складових податкової системи с система податків. Згідно до положень статті 13 Закону України "Про систему оподаткування" види податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України, поділяються на загальнодержавні та місцеві.

До загальнодержавних відносять такі податки й збори (обов'язкові платежі):

1) податок на додану вартість;

2) акцизний збір;

3) податок на прибуток підприємств, у через те числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними чи комунальними підприємствами;

4) податок на доходи фізичних осіб;

5) мито:

6) державне мито;

7} податок на нерухоме майно (нерухомість);

8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності):

9) рентні платежі;

10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

11) податок на промисел;

12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;

14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;

15) збір до Фонду для здійснення заходів відносно ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення:

16) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

17) збір до Державного інноваційного фонду;

18) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

19) фіксований сільськогосподарський податок;

20) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

21) гербовий збір (застосовувався до 1 січня 2000 року);

22) єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України;

23) збір за використання радіочастотного ресурсу України;

24) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний);

25) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за винятком електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

26) збір за проведення гастрольних заходів:

27) судовий збір;

28) збіру вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

До місцевих податків відносять:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок.

До місцевих зборів (обов'язкових платежів) відносять:

1) збір за припаркування автотранспорту;

2) ринковий збір;

3) збір за видачу ордера на квартиру;

4) курортний збір;

5) збір за участь у бігах на іподромі;

6) збір за виграш на бігах на іподромі;

7) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

8) збір за право використання місцевої символіки;

9) збір за право проведення кіно- і телезйомок;

10) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

11) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

12) збір з власників собак.

Встановлення й скасування податків та інших обов'язкових платежів податкового характеру, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами згідно до Закону України "Про систему оподаткування" та інших законів України про оподаткування.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги відносно оподаткування в межах сум, що надходять до їх бюджетів.

Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги відносно оподаткування не можуть встановлюватися чи змінюватися іншими законами України, за винятком законів про оподаткування.

Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих згідно до законів України.

Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України разом з Національною комісією регулювання електроенергетики України. Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Встановлення і скасування спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розмір та механізм справляння цього збору здійснюються згідно до Закону України •Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20 вересня 2001 року.

Податки й збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено Законом України "Про систему оподаткування", за винятком визначених Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" від від 18 вересня 1991 року, сплаті не підлягають.

Зміни й доповнення до Закону України "Про систему оподаткування" й інших законів України про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподаткування не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року й набирають чинності з початку нового бюджетного року. Це правило не застосовується у випадках зменшення розміру ставок податків, зборів (обов'язкових платежів) чи скасування пільг з оподаткування та інших правил, які призводять до порушення правил конкуренції та створення податкових переваг окремим суб'єктам підприємницької діяльності чи фізичним особам.

Будь-які податки й збори (обов'язкові платежі), які запроваджуються законами України, мають бути включені до Закону України "Про систему оподаткування". Всі інші закони України про оподаткування мають відповідати принципам, закладеним у вказаному Законі.

Загальнодержавні податки й збори (обов'язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України та справляються на всій території України.

Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається згідно Із законами України.

Такі податки й збори, як податок на нерухоме майно (нерухомість), плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності), податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на промисел, збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього природного середовища, на території Автономної Республіки Крим встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому ставки цих податків визначаються в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України.

Місцеві податки і збори, механізм справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України. При цьому окремі місцеві податки і збори, зокрема, комунальний податок, збір за припаркування автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, збір з власників собак є обов'язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткування чи умов, з якими пов'язане запровадження цих податків і зборів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →