Поделиться Поделиться

Вища рада юстиції

Статус і порядок формування Вищої ради юстиції

У 1998 р. в Україні запроваджено новий, досі не відомий вітчизняній системі державної влади інститут - ВРЮ. її створення було передбачено ст. 131 Конституції України. Закріплення правового статусу ВРЮ в розд. VIII Основного Закону України "Правосуддя" говорить про первісне бачення цього нового для України інституту в системі органів судової влади. Такий погляд законодавця на статус ВРЮ реалізується поступово. Коли раніше, одразу після створення, у складі цього органу могло бути лише 25 % суддів (4 особи із 20 членів), то зараз ураховані вимоги міжнародно-правових вимог до порядку формування такого інституту і після оновлення його складу більшість членів ВРЮ будуть представлені суддями, що зробить можливим її віднесення до органів судової влади.

У процесі формування ВРЮ беруть участь усі три гілки державної влади України, а також представники адвокатури України, юридичної науки та прокуратури. Такий порядок у цілому дозволяє мінімізувати вплив виконавчої чи законодавчої гілок влади при ухваленні рішення стосовно кандидатів на посаду суддів чи при притягненні їх до дисциплінарної відповідальності.

Згідно до Конституції України ВРЮ складається з 20 членів. По три представники обираються Верховною Радою України, Президентом України, з'їздом суддів України, з'їздом адвокатів України, з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ; усеукраїнська конференція працівників прокуратури обирає двох членів. До складу цього інституту також входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.

На посаду члена ВРЮ може бути рекомендований громадянин України, не молодший 35 років і не старший 60, котрий проживає в Україні не менше 10-ти останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту і стаж роботи у сфері права не менше 10-ти років. Дані вимоги не поширюються на осіб, які входять до складу ВРЮ за посадою. Членами ВРЮ не можуть бути особи, визнані судом недієздатними чи обмежено дієздатними, й особи, які мають незняту чи непогашену судимість.

Президент України призначає трьох членів ВРЮ шляхом видання указу. Два із трьох членів ВРЮ, що призначаються Президентом України, повинні бути суддями. Закон надає право Президенту України вибирати кандидатів із будь-яких осіб за власним розсудом за умови їх відповідності загальним вимогам, що ставляться до членів ВРЮ.

Верховна Рада України призначає трьох членів ВРЮ таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Два із трьох членів ВРЮ, що призначаються Верховною Радою України, повинні бути суддями. Кандидати на цю посаду пропонуються депутатськими групами і фракціями. Для цього свої голоси за нього повинні віддати більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

Суддівське співтовариство призначає трьох членів ВРЮ на з'їзді суддів України, котрий є вищим органом суддівського самоврядування. Порядок скликання з'їзду визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Від з'їзду адвокатів України до ВРЮ обираються три члени ради, один з яких призначається з числа суддів. Делегати на з'їзд адвокатів України обираються на республіканській (Автономної Республіки Крим), обласних, міських (міст Києва й Севастополя) конференціях адвокатів.

Висування кандидатів і призначення членів ВРЮ з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ провадиться в порядку, передбаченому законом для з'їзду суддів України. Із трьох осіб, які призначаються на посаду члена ВРЮ цим з'їздом, один повинен бути з числа суддів. Делегати на з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ обираються на республіканській (Автономної Республіки Крим), обласних, міських (міст Києва й Севастополя) конференціях їх працівників.

На всеукраїнську конференцію працівників прокуратури представники обираються на республіканській (Автономної Республіки Крим), обласних, міст Києва й Севастополя конференціях, участь у яких мають право брати всі працівники органів прокуратури відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Така конференція призначає двох членів ВРЮ, один з яких призначається з числа суддів.

Строк повноважень членів ВРЮ, за винятком тих, хто входить до її складу за посадою, становить 6 років. Особи, які входять до складу за посадою, вибувають зі складу ВРЮ з дня звільнення з посади.

ВРЮ стає повноважною за умови призначення на посаду не менш як трьох четвертих від її конституційного складу та складення ними присяги, ураховуючи тих осіб, які входять до ВРЮ за посадою. Перше засідання ВРЮ скликається через тиждень після складення присяги всіма її членами.

← Предыдущая страница | Следующая страница →