Поделиться Поделиться

Стаття 206. Загальні обов'язки судді відносно захисту прав людини

1. Кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, мас право постановити ухвалу, якою зобов'язати будь-котрий орган державно! влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої особи.

2. Коли слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, чи не звільнена з-під варти після внесення застави в установленому цим Кодексом порядку, він зобов'язаний постановити ухвалу, якою мас зобов'язати будь-котрий орган державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно доставити цю особу до слідчого судді для з'ясування підстав позбавлення свободи.

3. Слідчий суддя зобов'язаний звільнити позбавлену свободи особу, коли орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, чи не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи.

4. Коли до доставлення такої особи до слідчого судді прокурор, слідчий звернеться з клопотанням про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя зобов'язаний забезпечити проведення у найкоротший строк розгляду цього клопотання.

5. Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора, слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, коли орган державної влади чи службова особа, під вартою яких трималася ця особа, не доведе:

1) існування передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду;

2) не перевищення граничного строку тримання під вартою;

3) відсутність зволікання у доставленні особи до суду.

6. Коли під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання чи тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі (орган державної влади, державна установа, яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб), слідчий суддя зобов'язаний зафіксувати таку заяву чи прийняти від особи письмову заяву та:

1) забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи;

2) доручити відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, викладених в заяві особи;

3) вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.

7. Слідчий суддя зобов'язаний діяти в порядку, передбаченому частиною шостою даної статті, незалежно від наявності заяви особи, коли її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі слідчому судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час затримання чи тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі.

8. Слідчий суддя має право не вживати дій, зазначених у частині шостій даної статті, коли прокурор доведе, що дані дії вже здійснені чи здійснюються.

9. Слідчий суддя зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення особи, яка позбавлена свободи, захисником і відкласти будь-котрий розгляд, у якому бере участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником час, коли вона бажає залучити захисника чи коли слідчий суддя вирішить, що обставини, встановлені під час кримінального провадження, вимагають участі захисника.

1. Установивши, що з якихось причин особа тримається під вартою в будь-якому органі державної влади в межах територіальної юрисдикції суду, слідчий суддя з метою забезпечення прав та законних інтересів затриманої особи, яка звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, вправі постановити ухвалу, зобов'язавши таким чином будь-котрий орган державної влади, службову особу чи державну установу, яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб, забезпечити додержання прав такої особи.

2. У разі отримання слідчим суддею будь-якої інформації, яка викликає підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, яка тримається під вартою і відносно якої відсутнє судове рішення, яке набрало законної сили, чи така особа не звільнена з-під варти після внесення застави, він зобов'язаний постановити ухвалу, зобов'язавши таким чином уповноважену службову особу місця ув'язнення терміново доставити до суду таку особу з метою з'ясування всіх обставин та підстав, що стали причиною позбавлення її свободи.

У такому випадку службова особа чи орган державної влади, під вартою яких перебуває особа, зобов'язані негайно надати слідчому судді судове рішення, яке набрало законної сили, а також обґрунтувати законність застосування таких заходів.

3. Коли ж слідчий суддя вважатиме недостатніми підстави для позбавлення свободи особи і відповідні органи державної влади та інші службові особи не нададуть йому судове рішення, яке набрало законної сили, то слідчий суддя шляхом постановлення ухвали зобов'язаний звільнити позбавлену свободи особу.

4. Коли слідчий, прокурор звернеться до слідчого судді з клопотанням про застосування до особи, яка знаходиться в місці ув'язнення, запобіжного заходу до того часу, як її буде доставлено до слідчого судді, то слідчий суддя зобов'язаний у найкоротший строк розглянути таке клопотання і прийняти по ньому відповідне законне рішення.

5. Однак навіть за наявності клопотання слідчого, прокурора про застосування до особи, яка перебуває в місці ув'язнення, запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний звільнити таку особу, коли відповідними органами державної влади чи службовою особою, під вартою яких трималася ця особа, не буде доведено законних підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, у випадку коли під час тримання особи під вартою не порушено встановлених законом строків та коли затримана особа буде доставлена до суду вчасно без зволікання.

6. У випадку коли під час судового засідання затриманий повідомить слідчому судді про те, що під час його безпосереднього затримання чи тримання у відповідній державній установі, яка здійснює тримання під вартою, до нього були застосовані будь-які заходи фізичного впливу, у через те числі насильство чи інше поводження, що принижувало честь і гідність особи, слідчий суддя зобов'язаний прийняти від даної особи письмову заяву із ґрунтовним поясненням та описом дій, вчинених відносно неї, а також може самостійно зафіксувати таку заяву. За винятком того, слідчий суддя повинен терміново призначити проведення судово-медичного обстеження затриманого з метою фіксації наявних тілесних ушкоджень на його тілі, надати доручення відповідному органу досудового розслідування перевірити інформацію, надану затриманим, та дослідити обставини, викладені в заяві вказаної особи. Коли слідчий суддя вважатиме, що затриманому загрожує небезпека, він уповноважений застосувати до такої особи заходи забезпечення безпеки шляхом постановлення вмотивованої ухвали, яка підлягає обов'язковому виконанню органами державної влади, державними установами, які здійснюють тримання під вартою.

7. Незалежно від наявності заяви особи про застосування до неї насильства чи будь-яких інших заходів фізичного впливу, коли її фізичний стан, зовнішній вигляд чи інші обставини дають підстави слідчому судді вважати, що під час затримання чи тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі було порушено вимоги законодавства по дотриманню прав людини і громадянина, він уповноважений діяти в такому ж порядку, про котрий вже наголошувалось у коментарі до ч. 6 даної статті.

8. Коли прокурором буде надано слідчому судді відповідні документи та доведено, що перераховані дії стосовно перевірки дотримання законності під час затримання особи чи тримання її під вартою в органах державної влади чи державних установах вже здійснені чи також тривають, то слідчий суддя має право не вживати таких дій.

9. Коли затримана особа потребує допомоги захисника чи коли слідчим суддею під час кримінального провадження встановлені обставини, які вимагають участі захисника, то слідчий суддя зобов'язаний забезпечити участь адвоката шляхом постановлення ухвали, якою доручає відповідному органу чи установі, уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту затриманого та забезпечити його прибуття у зазначені в ухвалі час і місце, а також відкласти будь-яке судове засідання, у якому бере участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником час.

← Предыдущая страница | Следующая страница →