Поделиться Поделиться

Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації. Віковий ценз на придбання в особисту власність та отримання житла в наймання та оренду. Правова допомога адвоката

Згідно з чинним законодавством, дозволяється виділити три форми (способи) реалізації громадянами свого конституційного права на житло:

o одержання у безстрокове користування у встановленому порядку житлового приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду;

o одержання у безстрокове користування у встановленому порядку житлового приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

o набуття житла у власність шляхом:

o приватизації квартир (будинків) державного житлового фонду;

o придбання квартир (будинків) у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України. Згідно зі ст. 32 ЖК громадяни самостійно здійснюють право на одержання житлового приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з настанням повноліття, а такі, що одружилися чи влаштувалися на роботу у передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, - згідно з часу одруження чи влаштування на роботу. Інші неповнолітні здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків чи піклувальників.

Громадяни України самостійно здійснюють право на найм житла після набуття повної цивільної дієздатності згідно до закону.

Підстави для визнання громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Порядок обліку, надання жилих приміщень у будинках державної, комунальної і колективної власності. Правова допомога адвоката

Головним засобом реалізації прав громадян на житло залишається надання житлових приміщень у будинках державного та громадського житлового фондів. Одержати у безстрокове користування житлове приміщення в будинках державного чи громадського житлових фондів мають право громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Законодавчо визначено категорії громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

У ст. 31 ЖК Української PCP 1983 p. (далі - ЖК) зазначено, що громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування житлового приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду. Для того, щоби отримати житлове приміщення, громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, стають на квартирний облік.

Питання, пов'язані з обліком громадян, які потребують поліпшення житлових умов, із наданням їм житлових приміщень, регулюються Постановою Ради Міністрів Української PCP і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. №470 "Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській PCP".

Квартирний облік - це облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Він здійснюється за місцем проживання громадян у виконавчому комітеті відповідної місцевої ради чи за місцем роботи. Законодавством передбачені випадки, коли за громадянами може зберігатися право перебувати на квартирному обліку за місцем попередньої роботи.

Для взяття на квартирний облік громадяни мають подати заяву про взяття на квартирний облік до виконавчого комітету місцевої ради за місцем проживання громадян та адміністрації підприємства, установи, організації за місцем їхньої роботи. Рішення відносно взяття на квартирний облік повинно бути винесене у місячний строк із дня подання громадянином необхідних документів. Рішення про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи затверджується виконавчим комітетом місцевої ради, на території якої знаходиться відповідне підприємство, установа, організація.

Громадянам, які перебувають на квартирному обліку, житлові приміщення надаються в порядку загальної черги, за винятком осіб, що мають право першочергового одержання житлових приміщень, осіб, які користуються перевагою у строках одержання житлових приміщень. Громадянам, які перебувають на квартирному обліку на підприємстві, в установі, організації та у виконавчому комітеті місцевої ради, житлові приміщення надаються там, де раніше настала черговість на їх одержання.

← Предыдущая страница | Следующая страница →