Поделиться Поделиться

Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Інкотермс Міжнародної торгової палати

Інкотермс - це офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати, які полегшують ведення міжнародної торгівлі відносно договорів купівлі-продажу товарів стосовно поставки товарів. Посилання на Інкотермс у договорі купівлі-продажу товарів чітко визначає відповідні обов'язки сторін та зменшує ризик юридичних ускладнень. Метою Інкотермс є забезпечення єдиного набору міжнародних правил тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у зовнішній торгівлі.

Правила Інкотермс 2010 стали чинними 1 січня 2011 р. Сторони можуть посилатися не тільки на норми Інкотермс 2010, проте й на Інкотермс 2000 чи Інкотермс 1990. Однак посилаючись на більш ранні версії, необхідно чітко зазначати застосовну редакцію Інкотермс, оскільки у випадку відсутності такої вказівки вважатиметься, що йдеться про останню з діючих на день укладення договору редакцій.

Попередні версії правил Інкотермс визначали документи, які могли бути замінені електронними повідомленнями (EDI messages). У ст. А1/Б1 Інкотермс 2010 визнається, що електронні засоби повідомлення мають таку ж силу, що й паперові, коли сторони домовляються про таке чи коли таке є прийнятним.

Одинадцять термінів Інкотермс 2010 дозволяється розділити на дві окремі групи:

Правила для будь-якого виду чи видів транспорту

Перша група включає сім термінів, які можуть бути використані незалежно від обраного способу перевезення і незалежно від того, використовується один чи декілька видів транспорту. До даної групи відносять терміни EXW (Франко завод), FCA (Франко перевізник), СРТ (Перевезення оплачено до), СІР (Перевезення і страхування оплачені до), DAT (Постачання на терміналі), DAP (Постачання в місці призначення) і DDP (Постачання з оплатою мита).

EXW

Ex Works

Франко завод

Термін "Франко завод" означає, що продавець виконає своє зобов'язання з поставки, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві (заводі, фабриці, складі тощо). Таким чином, даний термін покладає на продавця мінімальні обов'язки. Він не застосовується, коли покупець не в змозі здійснити сам чи забезпечити виконання експортних формальностей.

FCA

Free Carrier

Франко перевізник

Термін "Франко перевізник" означає, що продавець вважається таким, що виконав своє зобов'язання з поставки товару, котрий пройшов митне очищення, у випадку передачі його в розпорядження перевізника в обумовленому місці. За відсутності вказівки покупця про такий пункт продавець має право визначити його сам серед низки подібних пунктів, де перевізник візьме товар у своє розпорядження.

Під словом "перевізник" слід розуміти будь-якому особу, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити чи забезпечити перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським чи внутрішнім водним транспортом чи в змішаному перевезенні чи комбінацією цих видів транспорту.

СРТ

Carriage Paid to

Перевезення оплачено до

Термін "Перевезення оплачено до" означає, що продавець доставить товар названому ним перевізнику. За винятком того, він зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до визначеного пункту призначення. Ризик загибелі чи пошкодження товару, а також будь-які інші ризики після передачі товару перевізнику бере на себе покупець.

Згідно до терміна СРТ, в обов'язки продавця входить здійснення необхідного для вивозу митного очищення товару.

Даний термін може застосовуватися для всіх видів перевезення, включаючи змішані.

СІР

Carriage and Insurance Paid to

Перевезення і страхування оплачені до

Термін "Перевезення та страхування оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому ним перевізнику. Продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до визначеного пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе усі ризики і будь-які додаткові витрати після доставки товару у такий спосіб. Однак продавець повинен забезпечити транспортне страхування від ризиків загибелі чи пошкодження товару під час перевезення. Продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. Покупець повинен прийняти до відома, що згідно з терміном СІР від продавця потрібно лише забезпечення страхування з мінімальним покриттям.

Згідно з цими умовами, продавець зобов'язаний забезпечити митне очищення товару для експорту.

Даний термін може використовуватися при перевезенні товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

DAT

Delivered at Terminal

Постачання на терміналі

Термін DAT (поставка до терміналу) замінює собою термін DEQ: товар надається в розпорядження покупця нерозвантаженим з прибулого транспортного засобу. На відміну від DEQ, DAT застосовна для мультимодальних перевезень.

DAP

Delivered at Place

Поставка в місці призначення

Термін DAP (поставка в місці призначення) означає, що необхідно точно назвати місце призначення вантажу. Термін DAP замінює собою три терміни: DAF, DES, DDU, і передбачає, що товар надається покупцеві вже готовим для розвантаження (в наших умовах для перевантаження під митним контролем, чи ж для розмитнення).

DDP

Delivered Duty Paid

Постачання з оплатою мита

Термін "Поставка з оплатою мита", означає, що продавець надає товар, котрий пройшов митне очищення і не розвантажений з прибулого транспортного засобу, у розпорядження покупця у вказаному місці призначення. Продавець несе всі ризики і витрати, пов'язані з транспортуванням товару, включаючи оплату податків, мита та інших зборів, які справляються при ввезенні товарів. У той час, як термін "Франко завод" покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін "Поставка з оплатою мита" передбачає максимальні обов'язки продавця.

Даний термін не може використовуватися, коли продавець прямо чи опосередковано не може забезпечити одержання імпортної ліцензії.

Даний термін може застосовуватися незалежно від способу перевезення товару.

Правила для морського і внутрішньоводного транспорту

У другій групі термінів Інкотермс 2010 обидва – пункт поставки і місце, до якого товар перевозиться покупцем, є портами, і через те дані терміни іменуються "морські та внутрішні водні правила". У цю групу входять терміни FAS (Франко вздовж борту судна), FOB (Франко на борту), CFR (Вартість і фрахт) і CIF (Вартість, страхування і фрахт). У трьох останніх термінах опущена будь-яка згадка відносно поручнів судна (the ship's rail) як пункту поставки, оскільки товар вважається поставленим, коли він перебуває "на борту" судна. Це більш точно відображає сучасну комерційну реальність та виключає уявлення про те, що ризик переміщується назад-вперед відносно уявної перпендикулярної лінії.

FAS

Free Alongside Ship

Франко уздовж борту судна

Термін "Франко вздовж борту судна" означає, що продавець виконав своє зобов'язання з поставки, коли товар розміщений уздовж борту судна на причалі чи на ліхтерах у визначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець несе усі витрати і ризики загибелі чи пошкодження товару. За умовами ФАС (FAS) на продавця покладається обов'язок з митного очищення товару для експорту.

FOB

Free on Board

Франко борт

Термін "Франко борт" означає, що продавець виконав своє зобов'язання з поставки у момент переходу товару через поручні судна у порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець має нести усі витрати і ризики загибелі чи пошкодження товару. За умовами FOB на продавця покладаються обов'язки з митного очищення товару для експорту.

CFR

Cost and Freight

Вартість і фрахт

Термін "Вартість і фрахт" означає, що продавець здійснив поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний сплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в порт призначення, однак ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які додаткові витрати після відвантаження товару переходять від продавця до покупця. За умовами CFR на продавця покладаються обов'язки з митного очищення товару для експорту.

CIF

Cost Insurance and Freight

Вартість, страхування і фрахт

Термін "Вартість, страхування, фрахт" означає, що продавець здійснив поставку, коли товар перейшов через поручні судна у порту відвантаження. Продавець повинен сплатити витрати і фрахт, які є необхідними для доставки товару у зазначений порт призначення. Ризик втрати чи пошкодження товару, як і будь-які інші додаткові витрати, які виникають після відвантаження товару, переходять від продавця до покупця.

Продавець зобов'язаний забезпечити морське страхування від ризику загибелі чи пошкодження товару під час перевезення на користь покупця. Продавець укладає договір страхування і сплачує страхові внески, і на нього покладаються обов'язки з митного очищення товару для експорту.

Похожие статьи