Поделиться Поделиться

Процесуальні витрати

Стаття 118. Види процесуальних витрат

1. Процесуальні витрати складаються із:

1) витрат на правову допомогу;

2) витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування чи судового провадження;

3) витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів;

4) витрат, пов'язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів.

1. Витратами у кримінальному провадженні виступають всі видатки, понесені у зв'язку з його здійсненням. Проте до процесуальних витрат віднесено лише визначені законодавством видатки. Коментованою статтею встановлені види процесуальних витрат, перелік яких є вичерпним. Це витрати на правову допомогу, а також витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування чи судового провадження, із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, зі зберіганням і пересиланням речей і документів.

2. Інститут процесуальних витрат є важливим засобом відшкодування державі та визначеним законом особам матеріальних витрат у зв'язку зі здійсненням кримінального провадження. Даний інститут має запобіжно-виховне значення, оскільки кожна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, має усвідомлювати, що на неї неминуче очікує не лише кримінальне покарання, а й виконання обов'язків з відшкодування процесуальних витрат.

3. Реалізація права на отримання правової допомоги у кримінальному провадженні пов'язана з понесенням суб'єктами права на правову допомогу відповідних витрат, які законодавцем віднесено до процесуальних.

4. Провадження в кримінальній справі спричиняє відволікання від основних занять, частіше із запрошенням до органів досудового розслідування, а також до суду для участі у проведенні процесуальних дій багатьох осіб. Прибуттям до місця досудового розслідування чи судового провадження, залучення свідків, потерпілих, перекладачів, спеціалістів, експертів - завжди це пов'язане з несенням ними видатків, а також необхідністю компенсації їм таких витрат. Через те компенсація свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам відповідних сум становить один з видів видатків у кримінальному провадженні, які за законом відносять до процесуальних витрат.

5. Кримінальне провадження іноді поєднано зі значними грошовими витратами на зберігання і пересилання речей і документів (наприклад, зберігання громіздких і цінних предметів вимагає чималих коштів на оплату зберігання їх ва спеціальних складах чи в сховищах). Суми, витрачені на зберігання і пересилання речей і документів, є складовими процесуальних витрат.

6. На відміну від цивільного, адміністративного та господарського судочинства, у кримінальному провадженні не передбачено сплати судового збору.

Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат чи звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат

1. Суд, враховуючи майновий стан особи (обвинуваченого, потерпілого), за власною ініціативою чи за її клопотанням має право своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати процесуальних витрат чи звільнити від їх оплати повністю чи частково, чи відстрочити чи розстрочити сплату процесуальних витрат на визначений строк.

2. Коли оплату процесуальних витрат відстрочено чи розстрочено до ухвалення судового рішення, витрати розподіляються згідно до судового рішення.

3. У разі зменшення розміру належних до оплати процесуальних витрат на звільнення від їх оплати повністю чи частково відповідні витрати компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1. Коментованою статтею встановлена можливість зменшення судом розміру процесуальних витрат чи звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат.

2. Відповідне процесуальне рішення приймається судом за власною ініціативою чи за її клопотанням обвинуваченого чи потерпілого. Виходячи з положень ст.ст. 44, 46, 58 КПК України, відповідне клопотання може бути заявлено також захисником обвинуваченого, представником потерпілого, а також їх законними представниками.

3. Рішення суду про зменшення розміру належних до оплати процесуальних витрат, звільнення від їх оплати повністю чи частково, відстрочення чи розстрочення сплати процесуальних витрат на визначений строк має бути належним чином умотивованим. Підставою для прийняття подібних рішень є незадовільний матеріальний стан особи обвинуваченого чи потерпілого, котрий повинен бути підтверджений, зокрема, відповідною довідкою з місця роботи про заробітну плату, перебування на обліку в центрі зайнятості, склад родини.

4. Порядок компенсації процесуальних витрат за рахунок коштів Державного бюджету України у разі зменшення розміру належних до оплати процесуальних витрат чи звільнення від їх оплати повністю чи частково має бути встановлений Кабінетом Міністрів України.

Похожие статьи