Поделиться Поделиться

Реформа адміністративного права

Магістральним завданням адміністративної реформи 1998 р. було втілення в життя принципово нової парадигми взаємовідносин поміж державою та людиною, згідно з якою влада - це, насамперед, реалізація обов'язків перед громадянином, а не тільки реалізації правомочностей, що зобов'язують громадянина.

На жаль, для нас і сьогодні якісне оновлення і ефективна реалізація норм адміністративного законодавства на практиці також багато в через що залишається сферою бажаного. Хоч саме у процесі застосування норм цього законодавства реально може бути підтверджена демократичність держави і усієї правової системи. Адміністративна реформа потребувала нового погляду на суспільну цінність і призначення адміністративного права в демократичній, соціальній, правовій державі. Саме через те, враховуючи фундаментальне значення даної галузі права, наприкінці XX ст. назріла необхідність проведення її радикального реформування.

Співвідношення понять "адміністративна реформа" та "реформа адміністративного права"

У правовій демократичній державі адміністративне право є однією з найважливіших правових сфер. Теоретичному розвитку даної галузі вітчизняна правова наука приділяє особливу увагу. Протягом останніх двадцяти років з'явилася значна кількість дуже важливих наукових статей, присвячених таким проблемам адміністративного права, як: зміст предмета адміністративного права, сутність реординаційних відносин, удосконалення системи публічної служби, адміністративні процедури, адміністративно-деліктне право, адміністративний процес, адміністративна юстиція тощо.

Разом із тим необхідно зазначити, що реформування адміністративного права бере відповідний початок від часів отримання Україною своєї незалежності. В той самий час історичний підрахунок реформування фундаментальної науки починається зі створення робочих груп для підготовки Концепції адміністративної реформи та Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України (розпорядження Кабінету міністрів України від 12 травня 1997 р. № 257-р), за результатами роботи котрих була затверджена Указом Президента України від 22 липня 1998 р. -"Концепція адміністративної реформи в Україні" та підготовлена Концепція реформи адміністративного права (проект), зміст якої обговорюється, згадується і по сьогодні на різних наукових конференціях.

З методологічної і практичної точок зору, необхідно наголосити на правильності розуміння співвідношення змісту адміністративної реформи і реформи адміністративного права. Оскільки дані дві реформи мали власну мету та призначення. Тим більше, що теоретики та практики часто називали та називають реформу адміністративного права "адміністративно-правовою реформою", також більш ускладнюючи таким чином чітке сприйняття існуючої відмінності у змісті названих реформ. У той самий час, хоча Концепція залишилася тільки як проект, адміністративне право від цього не призупинило відповідний розвиток, основу для якого було вироблено саме в зазначеному документі.

Таким чином, зауважимо, що реформування адміністративного права в основі мало двояке спрямування.

З одного боку, воно відображало потреби юридичного супроводження конкретних заходів самої адміністративної реформи. І в цьому випадку завдання реформування адміністративного права змістовно, так би мовити, було підпорядковано завданням здійснення адміністративної реформи.

З іншого боку, реформування адміністративного права мало на меті здійснення необхідних перетворень у самій галузі адміністративного права як складовій частині правової системи. І в цьому випадку реформування адміністративного права - це конкретний напрям, чи самостійний елемент, адміністративної реформи.

Таким чином, зміст реформи адміністративного права тісно переплітався зі змістом адміністративної реформи, проте аж ніяк цілком не збігався з ним.

Похожие статьи