Поделиться Поделиться

Провадження у верховному суді України

Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:

1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність відносно подібних суспільно небезпечних діянь (за винятком питань призначення покарання, звільнення від покарання та від кримінальної відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань під час вирішення справи судом.

Перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої ст. 445 КПК, з метою застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав погіршити становище засудженого, а також виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи не допускається.

Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України подається у письмовій формі.

У заяві про перегляд судового рішення зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, коли такі є;

3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність відносно подібних суспільно небезпечних діянь, коли заява подана з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої ст. 445 КПК;

4) обґрунтування потреби перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, коли заява подана з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої ст. 445 КПК;

5) вимоги особи, яка подає заяву;

6) у разі потреби - клопотання;

7) перелік матеріалів, які додаються.

Заява підписується особою, яка її подає. До заяви додається оформлений належним чином документ, що підтверджує повноваження особи, яка її подає, згідно до вимог КПК. Зауваження: з урахуванням ст. 446 КПК та позиції Верховного Суду України заяву про перегляд рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої ст. 445 КПК може бути подано особою, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою.

Наприклад. Ухвалою Верховного Суду України від 28.04.2011 у справі № 5-6кс11 було відмовлено у відкритті провадження у справі відносно Л., а матеріали повернуто до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з мотиву подання заяви не особою, на користь якої ухвалено рішення Європейським судом, а її адвокатом176. Таким чином, у цьому випадку, адвокат, на думку Верховного Суду, не користується правом подання звернення до Верховного Суду України. Така позиція є спірною з огляду на те, що адвокат, згідно до ст. 46 ч. 4 КПК, користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого. Направляючи процесуальний документ до Верховного Суду краще підстрахуватись і дати його на підпис особі, на користь якої прийнято рішення ЄСПЛ. Виникає питання: як бути у випадку, коли така особа померла на день прийняття рішення?

Незважаючи на критику, в кримінальному процесі послідовно відстоюється, на мій погляд, помилкова позиція про допуск заяви про перегляд судового рішення до Верховного Суду України Вищим спеціалізованим судом України. В такий спосіб суд, котрий вирішував справу, стає суддею самому собі. За винятком того, за чинним Кодексом залишається невирішеним питання про усунення порушення закону, коли його припустився суд касаційної інстанції, а іншого судового рішення, яке б правильно вирішувало правову ситуацію немає. У такому разі неможливо навести наприклад неоднакового застосування закону судом касаційної інстанції.

Відносно викладу заяви про перегляд судового рішення, то до неї актуальними є ті ж методичні поради, що і до апеляційної скарги. Варто тільки враховувати, що, на відміну від апеляційного, суд касаційної інстанції не має права досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Виступ у суді касаційний інстанції має бути лаконічним і торкатись тільки найбільш істотних порушень, на які вказано у касаційній скарзі. У суді касаційної інстанції просто не нададуть можливості для розлогого, наповненого деталями та цитатами з касаційної скарги виступу. Для цього касаційний суд має право обмежити учасників судового провадження певним, однаковим для всіх проміжком часу.

Позиція судді - доповідача відносно конкретної справи формується на стадії підготовки справи до слухання і ця думка великою мірою вирішальна для справи. Через те адвокати мають ураховувати, що всі аргументи і доводи мають бути вказані у заяві про перегляд судового рішення. Те саме стосується і питання подання заперечень на заяву про перегляд судового рішення. Суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового провадження, коли всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності.

Повноваження Верховного Суду України у вирішенні справи традиційні:

1) залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення;

2) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;

3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;

4) змінити судове рішення. Підставами для скасування є:

1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;

2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність;

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого.

Під час вирішення питання про наявність підстав для скасування рішення Верховний Суд має керуватися ст. 412-414 КПК. Коли Верховний Суд України виявить наявність неоднакового застосування норм КК відносно подібних правопорушень (за винятком питань призначення покарання) чи порушень міжнародних зобов'язань України, він скасовує судове рішення повністю чи частково, змінює його й ухвалює нове судове рішення. Верховний Суд України може також скасувати судове рішення та направити його на новий розгляд.

← Предыдущая страница | Следующая страница →