Поделиться Поделиться

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Поняття принципів кримінально-виконавчого права України

Принципи кримінально-виконавчого права України – це загальні вимоги до суспільних відносин і їх учасників, вихідні керівні засади, що виражають сутність кримінально-виконавчого права та визначають його загальну спрямованість та найістотніші риси подальшого розвитку

Принципи кримінально-виконавчого права України (ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу України)

Принципи кримінально-виконавчого права України

• Невідворотності виконання і відбування покарань

Законності

Справедливості

• Гуманізму

Демократизму

• Рівності засуджених перед законом

Поваги до прав і свобод людини

Взаємної відповідальності держави і засудженого

• Диференціації та індивідуалізації виконання покарань

Раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки

Поєднання покарання з виправним впливом

Участі громадськості в передбачених законом випадках у діяльності органів і установ виконання покарань

ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Поняття джерел кримінально-виконавчого права України

Джерела кримінально-виконавчого права України – акти органів влади чи компетентних органів управління, що містять норми кримінально-виконавчого права

Види джерел кримінально-виконавчого права України

Види джерел кримінально-виконавчого права України

• Конституція України

• Кримінально-виконавчий кодекс України

• Закони України

• Постанови Верховної Ради України

• Укази Президента України

• Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

• Міжвідомчі та відомчі нормативно-правові акти (накази, правила, положення, інструкції...)

• Міжнародно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою України

Поняття кримінально-виконавчих норм

Кримінально-виконавчі норми - це правила поведінки, які містять заборони чи дозволи у сфері виконання покарань

Види кримінально-виконавчих норм

Види кримінально-виконавчих норм за характером встановленого правила

Забороняючі

норми

(містять заборону певної дії (бездіяльності))

Зобов'язуючі норми (містять вимогу певної дії)

Уповноважуючі норми (надають вибір варіанту дії)

Заохочуючі норми (надають певні переваги (вигоди) у разі дотримання певних вимог)

Види кримінально-виконавчих норм за формою

Види кримінально-виконавчих норм за соціальним призначенням

Регулятивні норми (норми, що безпосередньо регулюють суспільні відносини, які складаються на їхній основі в процесі виконання покарання)

Правоохоронні норми (норми, що регламентують норми відповідальності, а також специфічні заходи захисту суб'єктивних прав)

Спеціальні норми (норми-дефініції, декларативні норми, темпорально-колізійні норми, просторово- колізійні норми, оперативні норми і т. ін.)

Способи правового регулювання, що використовуються у кримінально-виконавчому праві

Способи правового регулювання, що використовуються у кримінально- виконавчому праві

• Заборона – покладення обов'язку утриматись від певної дії (бездіяльності)

• Зобов'язання (припис) – покладення обов'язку вчинити певні дії

• Дозвіл – надання права на певні дії (бездіяльність)

• Заохочення – скасування певного обмеження чи надання якогось блага

← Предыдущая страница | Следующая страница →