Поделиться Поделиться

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - середині 1950-х році

Відбудова народного господарства України

- Відбудова народного господарства України розпочалась відразу ж після визволення від німецько-фашистських загарбників. У 1946 р. на основі Закону СРСР про п'ятирічний план відбудови народного господарства прийнято Закон про відбудову народного господарства України. - Згідно з вище вказаним законом відбудову народного господарства планувалося завершити до 1950 р. Насамперед відбудовувалась важка промисловість, транспорт, енергетика. У дані галузі спрямовувалось 88 % капіталовкладень.

- Сільське господарство одержало 7 % вкладень і відбудовувалось за рахунок більш жорсткої дисципліни в колгоспах. Збільшився сільськогосподарський податок. Колгоспникам, як правило, не виплачувалась заробітна платня.

- Для відбудови народного господарства використовувались репарації з Німеччини (сировина, устаткування), примусова праця військовополонених, колгоспників, робітників, інтелігенції.

- Відбудувати народне господарство України допомагали всі республіки СРСР. Наприклад, Дніпрогес відбудовували 120 підприємств СРСР, представники 26 національностей.

- Відбудова народного господарства проходила в умовах патріотичного піднесення народу. Заводи, шахти, дороги, електростанції, колгоспи були відбудовані ціною неймовірних зусиль, самовідданої праці мільйонів людей.

- П'ятирічний план відбудови народного господарства України в цілому було виконано.

- На відміну від країн Західної Європи, відбудова економіки України здійснювалась без впровадження нових технологій і матеріалів. Відкидались ринкові відносини, зміцнювався командно-адміністративний стиль керівництва економікою. Поступово виникали засади техніко-технологічного відставання як України, так і СРСР від розвинутих країн Заходу.

- Легка й харчова промисловість, сфера охорони здоров'я, освіти, науки були відбудовані не в повному обсязі, через те що їм приділялося замало уваги.

- Відбудова народного господарства проходила в напруженій міжнародній обстановці - розпочалась "холодна війна". У цих умовах розраховувати дозволяється було лише на власні сили. Країни Заходу згортали торгові відносини з СРСР, не здійснювали передбачених угодами поставок.

Причини, масштаби й наслідки голоду 1946-1947рр

- У 1946 р. на значній території України була посуха.

- План хлібозаготівлі у зв'язку із цим зменшено не було, держава фактично вивезла завжди зерно з колгоспів та радгоспів, прагнучи виконати план. - Підсобні господарства селян були розорені війною.

- Керівництво країни продовжувало вивозити хліб за кордон, незважаючи на голод, що розпочався. Голодуючим не надавали допомоги до березня 1947 р.

- У 1946-1947 році. голодували кілька мільйонів жителів сільської місцевості, з них близько 1 млн померли від голоду.

У тих районах, де голоду не було, становище населення було дещо кращим. Не вистачало найнеобхідніших товарів: взуття, одягу, продовольства. У частини населення погіршилось матеріальне становище у зв'язку з грошовою реформою, що була проведена в 1947 р. До 1947 р. діяла карткова система на продукти харчування; після її скасування ціни зросли майже втричі. Тяжкими були умови праці. Як і раніше, численні види продукції випускались просто неба, значна частина устаткування перебувала в аварійному стані, цехи й установи не опалювались. У містах невід'ємною рисою побуту повоєнного часу були "комуналки", бараки, напівпідвали.

Грошова реформа 1947р

- Гроші, накопичені населенням в ощадкасах у розмірах до 3 тис крб, обмінювалися в пропорції 1:1 .

- Суми заощаджень, що перевищували 3 тис крб, обмінювались так: від 3 до 10 тис крб - зі скороченням заощаджень на 1/3; від 10 тис крб і вище - зі скороченням на 2/3.

- Обмін грошей, що зберігалися в населення вдома, здійснювався з розрахунку 1:10._

Завершення об'єднання українських земель

Радянсько-польський договір (серпень 1945 р.)

Польща визнала входження до складу України західних областей, що відійшли від Польщі в 1939-1940 році.

Радянсько-чехословацький договір (червень 1945 р.)

Чехословаччина визнала факт входження Закарпатської України до складу Радянської України.

Радянсько-румунський договір (1947 р.)

Установлено кордон із Румунією.

Радянізація західних областей України (1945-1950)

- Для реалізації політики радянізації в Західну Україні направлені працівники партійного апарату, правоохоронних органів, державної безпеки, культури, освіти з інших регіонів СРСР. - Створюються партійні, комсомольські, профспілкові організації, що були фундаментом радянської влади. - Відновлюється колективізація, розпочата також в 1934 р. Використовуючи примусові методи, влада здійснює суцільну колективізацію до 1950 р. - У 1946-1948 році. проведені масові депортації західних українців. - Заборонено греко-католицьку церкву.

- Здійснювались репресії.

- Боротьба ОУН-УПА в 1944-1952 році.

- У 1944-1947 році. ОУН-УПА веде збройну боротьбу з радянською владою, проти сталінського режиму, за незалежність Української держави.

Чисельність ОУН-УПА перевищила 100 000 чоловік.

- З метою придушення збройної боротьби ОУН-УПА в Західну Україну направлені загони МВС-МДБ, війська, винищувальні загони й групи самозахисту з місцевих активістів.

- Керує збройною боротьбою ОУН-УПА Роман Шухевич (псевдонім Тарас Чупринка).

- У 1948 р. частини підрозділів УПА зазнали поразки, перейшли на територію Польщі, потім в західну зону Німеччини. - У 1950 р. Р. Шухевича із загоном було оточено поблизу Львова силами МВС- МДБ. Шухевич загинув, загін було знищено. - У 1952 р. ОУН-УПА припинила існування як масова організація.

Початок десталінізації в Україні

- Союзним республікам надавались більш широкі права в економічній і культурній сферах.

- Почалася реабілітація (повне виправдання безвинно засуджених людей) репресованих у 1930-і році. відомих радянських, партійних, військових діячів, науковців.

- З таборів ГУЛАГу в Україну повернулися ті, хто був репресований за дрібні "провини" - анекдоти про радянську владу та Й. Сталіна.

- Припинено масові репресії.

- Зі шпальт газет поступово зникло ім'я Й. Сталіна, усе частіше з'являлись матеріали, що засуджували сталінський режим.

Культурне життя в Україні в другій половині 1940-х - на початку 1950-х році

Відбудова системи освіти

Освіта

- У 1950 р. мережа шкіл і вузів досягла

довоєнного рівня. - Уведено обов'язкове семирічне

навчання дітей, вечірня й заочна форми

освіти.

- Створено фонд загальної освіти, що надавав допомогу дітям із незабезпечених сімей.

- Посилилася русифікація.

Наука

Успіхи в розвитку науки

Втрати в розвитку науки

- У 1946 р. здійснено запуск першого в СРСР атомного реактора.

- Створено лабораторію моделювання й обчислювальної техніки при Інституті електроніки. У 19481951 році. тут створено першу малу електронно-обчислювальну машину (ЕОМ).

- Винайдено автомат зварювання металів (Інститут електрозварювання).

- У 1948 р. на серпневій сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук Т. Лисенко (якого підтримував Й. Сталін) одержав перемогу над прибічниками генетики. Почались переслідування й репресії проти генетиків і тих учених-біологів, що поділяли їхні погляди.

- Численних учених звинувачено в прихильності до "буржуазної лженауки" (наприклад, С. Лебедєва - творця обчислювальної техніки - переслідували, звільнили з роботи).

НТР і радянська наука

- Матеріальні й політичні умови на дали можливості науковим закладам України (як і СРСР у цілому) працювати на рівні світової науки, що викликало в подальшому зростаюче відставання від розвинутих держав.

- В окремих галузях (ракетно-космічна техніка, технічна кібернетика, фізика кристалів, танкобудування, літакобудування та ін.) Україна (як і СРСР у цілому) досягла значних успіхів.

Похожие статьи