Поделиться Поделиться

Взаємодія попиту та пропозиції

Взаємодія попиту та пропозиції: ринкова рівновага

Послідовно розглядаючи поняття попиту та пропозиції, ми умовно вважали, що і споживач, і фірма приймають свої рішення ізольовано, орієнтуючись на ціну (за інших рівних умов). Проте споживач хоче купити товар, а фірма - його продати. Для того, щоби це відбулося, має існувати якийсь певний рівень цін, котрий задовольнив би обох. Ринковий механізм передбачає, що кожен акт обміну здійснюється в результаті добровільної згоди покупця з продавцем по ціні, яка влаштовує обох, і ведуть вони себе раціонально, намагаючись отримати максимальну вигоду. Коли порівняти рішення, які приймають споживач і фірма, то, очевидно, існує лише одна ціна (РОЦІ), коли дані рішення збігаються. Тоді на ринку реалізується (купується) продукція в обсязі (5Е.

Для детальнішого розгляду вищеназваних положень візьмемо умовні дані про попит та пропозицію на якусь продукцію.

Таблиця 4. Попит та пропозиція

Величина попиту, тис. тонн

Ціна за тонну, тис. грош. од.

Величина пропозиції, тис. тонн

Надлишок (+) чи нестача (-)

8

2

4

-4

6

4

6

0

4

6

8

+4

Проаналізувавши таблицю, ми бачимо, що саме при ціні на ринку, яка дорівнює 4 тис. грош. од., величина попиту та величина пропозиції рівні поміж собою. Тобто дозволяється зробити висновок, що це і буде ціна рівноваги, а рівноважна кількість продукції дорівнюватиме 6 тис. тонн.

Зображені на рисунку 6 ціна РОЦІ та кількість С)Е відповідають рівновазі на ринку, тобто стану ринку, коли для продажу пропонується саме така кількість товару, якому споживач готовий купити. Ціна РОЦІ, яка встановлюється на ринку, називається ціною ринкової рівноваги, а кількість одиниць реалізованого (придбаного) товару С)Е - рівноважним обсягом продукції.

РОЦІ - ціна рівноваги - це та ціна, за якою продавці готові запропонувати певну кількість товару, а покупці за цією ціною - купити цю ж саму кількість товару на протязі якогось часу.

Виникнення надлишку та дефіциту на ринку

Ціни на ринку перебувають в постійному русі внаслідок змін попиту і пропозиції на товари. За умов вільної конкуренції ціна вирівнюється до рівноважного рівня автоматично. Проте механізм вільного ринкового ціноутворення може бути порушений діяльністю монополій чи втручанням держави.

Внаслідок змін попиту і пропозиції на ринку формується нова рівноважна ціна і новий обсяг виробництва.

Коли ринкова ціна перевищить рівноважну, то в такому разі частина покупців не зможе придбати товар, адже вони обмежені власним доходом. Згідно частина продавців не зможе продати товар. Величина пропозиції перевищить величину попиту, і, як наслідок, на ринку виникає надлишок товару.

Коли ринкова ціна буде встановлена нижче рівноважної, величина попиту перевищить величину пропозиції, і, як наслідок, на ринку виникне дефіцит товару.

Механізм вільної ринкової конкуренції в його "чистому" вигляді, не зважаючи на періодичні відхилення ціни від рівноважної, повертає ціну до рівня, котрий урівноважує попит і пропозицію, а таким чином узгоджує інтереси виробників і споживачів.

Висновки:

• На основі взаємодії попиту і пропозиції складається ринкова рівновага, яка має тенденцію до стійкості.

• Параметри ринкової рівноваги можуть змінюватись під впливом нецінових чинників попиту та пропозиції.

• Рух цін та обсягів продукції може відбуватись шляхом рівномірних коливань навколо положення рівноваги. При цьому, коли ціна на ринку буде вищою за ціну рівноваги, то на ринку буде утворюватись надлишок продукції, а коли ж ціна на ринку буде нижчою за ціну рівноваги, то на ринку буде утворюватись дефіцит продукції.

• Для підтримання стійкої рівноваги держава може застосовувати фіксування цін. Встановлення фіксованих цін приводить до утворення стійкого надлишку чи ж дефіциту.

• Зміна параметрів на одному з ринків викликає відповідні зміни рівноважного стану на взаємопов'язаних ринках.

← Предыдущая страница | Следующая страница →