Поделиться Поделиться

Суть і види виторгу фірми

Як уже підкреслювалося, теорія фірми ґрунтується на принципі максимізації прибутку, тобто максимізації різниці поміж виторгом і витратами. Витрати виробництва фірми проаналізовано у попередньому розділі. В цьому питанні теми з'ясуємо суть і види виторгу фірми на основі широкого використання графічних моделей.

Виторг чи дохід - це певна сума грошей, яка надходить від продажу фірмою певної кількості благ (товарів і послуг). Мікроекономіка виділяє три види виторгу: середній, граничний, загальний. Розглянемо кожен із них окремо.

Середній виторг (АR). Теорія попиту твердить, що кількість продукції, якому хоче придбати споживач, є функцією її ціни. Крива попиту показує, скільки може і хоче заплатити споживач за різні кількості продукту. Ціна на кривій попиту є ціною за бажану одиницю всієї кількості. Вона показує, скільки споживач хоче і може заплатити за кожну одиницю виробленого продукту. Стосовно виробника ціна покупця представляє той виторг, що очікується продавцем від кожної проданої одиниці випущеної продукції.

Середній виторг - це гроші, які продавець очікує взяти за продану одиницю виробленої продукції. Крива попиту показує виробнику, скільки виторгу він може отримати за продану одиницю із загального випуску продукції.

Крива попиту на продукцію фірми а на рис. 10 є в той же час кривою середнього виторгу. Те, що є ціною за оди

Рис. 10. Крива середнього виторгу

ницю продукції для покупця, є виторгом від одиниці продукції чи середнім виторгом для продавця. Сказати, що покупець повинен заплатити ціну в 2 грн. за одиницю, - те ж саме, що сказати: виторг від одиниці продукції, чи середній виторг, отриманий продавцем, рівний 2 грн.

Ціна і середній виторг - це одне і те ж, розглянуте під різними кутами зору (табл. 3): АR = Р.

Загальний виторг (ТR). Загальний виторг, як ми вже

У табл. 3 помічаємо, що загальний виторг є нульовим, коли продається нуль одиниць товару. Перша продана одиниця збільшує загальний виторг з нуля до 5. Граничний виторг - збільшення загального виторгу, що є результатом продажу першої одиниці продукції, - дорівнює 5. Третя продана одиниця збільшує ТR з 8 до 9, тобто граничний виторг дорівнює 1. Четверта продана одиниця за ціною 2 грн. зменшує загальний виторг, і через те МR = -1.

Чи помітили ви, що найбільший ТR дає продаж 3 одиниць товару, а оптимальною ціною є ціна в 3 грн. за одиницю?

Таким чином, залежно від графіка попиту чи середнього виторгу фірма встановлює графік загального виторгу.

Таблиця 3. Розрахунок загального, середнього і граничного виторгу (дані умовні)

Середній виторг і граничний виторг. Коли крива АR чи крива попиту є лінійною і спадною, тоді крива МR буде також лінійною і спадною. З табл. 3 видно, що фірма мас справу саме з такою кривою попиту. Вона описується рівнянням:

Обидві криві (АR і МR) виходять з однієї точки на вертикальній осі (осі ціни). Проте нахил кривої МR вдвічі більший, ніж нахил кривої АR. Це дозволяється підтвердити геометрично (рис. 11). Таким чином, коли крива АК. є лінійною і спадною, тоді дозволяється зобразити і відповідну криву МR. Починаємо криву МR з точки на осі ціни, якому перетинає АR, проводимо її через точку на осі кількості попиту, яка вдвічі менша, ніж та, що лежить на перетині з конвою

Рис. 11. Розташування кривих середнього і граничного виторгу

Крива загального виторгу і точкова еластичність попиту. З теми "Еластичність в економіці та її види" нам відомо, як обчислюються коефіцієнти дугової та точкової еластичності попиту. Тепер розглянемо, як змінюється загальний виторг виробника (продавця) залежно від типу еластичності попиту. Як ми вже знаємо, на кривій попиту, яка є лінійною і спадною, завжди представлені усі п'ять можливих типів точкової еластичності попиту.

Загальний виторг може збільшуватися чи зменшуватися залежно від еластичності попиту. ТR є максимальним на через те рівні 0, котрий відповідає серединній точці кривої АR (точка А на рис. 13). Коефіцієнт еластичності попиту Еd на цьому рівні становить 1. Таким чином, там, де Еd = 1, ТК досягає максимуму.

Коли Еd < 1, тобто попит нееластичний, то ТR спадає, коли ціна зменшується, МR < 0, а АR знаходиться нижче

Рис. 12. Крива загального виторгу

Рис. 13. Залежність ТR від еластичності попиту

серединної точки, наприклад, у точці С (рис. 13). Коли Ed > 1 (попит є еластичним), то ТR зростає, при зниженні ціни, МR > 0, а AR знаходиться вище серединної точки, наприклад, у точці В (рис. 13).

За розмірами виторгу (обсягу продажу) компанії дозволяється судити про масштаби її комерційної діяльності. Американський журнал "Форчун" виділив за цим показником у 1993 р. 15 найбільших компаній світу:

1. "Дженерал моторз"

2. "Форд" (США).

3. "Екссон" (США).

4. "Роял Датч Шелл"

5. "Тойота" (Японія).

6. "Хітачі" (Японія).

7. "Ай-Бі-Ем" (США).

8. "Мацушіта електрик" (Японія).

9. "Дженерал електрик" (США).

10. "Даймлер Бенц" (ФРН).

11. "Мобіл" (США).

12. "Ніссан" (Японія). (Великобританія)

13. "Брітіш петролеум" Нідерланди). (Великобританія).

14. "Самсунг" (Південна Корея).

15. "Філіпп Морріс" (США).

У 1995 р., як нам уже відомо з теми "Власність та правові форми ділових підприємств", річний обсяг продажу фірми "Дженерал моторз" становив 168,8 млрд доларів.

Похожие статьи