Публикации: Политэкономия

Найвідоміші представники лівого кейнсіанства

Джоан Робінсон (1903-1983) Одна з перших визнала кризу ортодоксального кейнсіанства. Всесвітню славу їй принесла книга "Економіка недосконалої конкуренції" (1933 р.), в якій вона розробила теорію "недосконалої конкуренції", а в 50-і - концепцію зростання капіталістичної... [читать дальше]

Економічні погляди М.І. Туган-Барановського

На початку XX сторіччя лідери "легального марксизму" широко пропагували ідеї буржуазного лібералізму й деякі положення марксистської економічної теорії. Відділяючись від політичної й ідеологічної позиції марксизму, вони прагнули представити науковий аналіз... [читать дальше]

У через що полягає сутність і значення моделі IS-IL запропонованої Дж. Хіксом?

Проблему загальної рівноваги на ринку товарів і на ринку грошей розглядав Джон Хікс (1904-1989) у праці "Вартість і капітал" (1939 р.). Хікс - один із найбільш відомих західних економістів. Із сутністю його теоретичних пошуків, особливостями методології і понятійного апарату... [читать дальше]

Постійні, змінні та загальні (валові) витрати підприємства

На рисунку відображено залежність постійних, змінних та загальних витрат. На осі абсцис відображаються витрати С, на осі ординат - обсяг випуску продукції Q. FC (Fixed Costs) - постійні витрати. Вони мають місце навіть у через те випадку, коли підприємство нічого не виробляє, тобто... [читать дальше]

Головні напрями економічної політики

o Створення системи центральних і територіальних державних органів господарського управління: міністерства економіки, Генеральної ради німецького господарства, Імперської економічної палати, територіальних (18) господарських палат, Організації промислового... [читать дальше]

Розвиток українського національного ринку. Зовнішньоекономічні відносини українських земель

Характеризували подальше зміцнення локальних ринків, втягування українських земель у процес формування польського та російського національних ринків, а також формування загальноукраїнського територіального ринку. Зросло значення традиційних форм періодичної та... [читать дальше]

Класичний напрям політичної економії

Бурхливий розвиток капіталізму спричинив розпад Меркантилізму. З розвитком мануфактурного виробництва центр уваги буржуазії перемістився у сферу виробництва, виникає класична економічна теорія. Представники КПЕ перенесли дослідження із сфери обігу у сферу... [читать дальше]

Світовий ринок. Міжнародна торгівля. Теорії ринку

Функціонування світового ринку також зумовлюється міжнародним поділом праці, спеціалізацією окремих країн на виробництві певних видів продукції та наданню послуг. Світовий ринок - це система міжнародних товарно-грошових відносин, пов’язаних з обміном результатами та... [читать дальше]

Економіка Франції у період Другої світової війни та перші післявоєнні роки

З червня 1940 р. до 1944 р. Франція була окупована гітлерівською Німеччиною. Війна завдала країні великих збитків, що оцінювалися у 1440 млрд довоєнних франків. Країна втратила 1100 тис. осіб, було знищено 2100 тис. будинків, пошкоджено 253 тис. ферм, 195,5 тис. промислових підприємств... [читать дальше]