Публикации: Политэкономия

Періодизація розвитку економіки та економічної думки

У всіх науках важливе місце займає з'ясування питань періодизації того чи іншого курсу. Повною мірою це стосується і курсу історії економіки та економічної думки. Проте тут вирішення цього питання як загального підґрунтя усвідомлення структурної еволюції економічних... [читать дальше]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Догмы спокойного прошлого не будут срабатывать в бушующем будущем. Раз мы взялись за новое дело, мы должны иначе думать и действовать. Авраам Линкольн Определяющей чертой современной отечественной экономики является ее трансформационный характер, связанный с... [читать дальше]

Неолібералізм

Концептуальне оформлення положень неолібералізму розпочалося також до Другої світової війни. Фактологічно його пов'язують з "Колоквіумом Ліпмана", котрий відбувся в 1938 р. у Парижі. Колоквіум було присвячено дискусії з приводу виходу в світ праці У. Ліпмана "Добре... [читать дальше]

Чинники еластичності попиту

Той факт, що еластичність змінюється під час руху вздовж кривої попиту, означає, що необхідним є обережний і зважений підхід, коли ми стверджуємо про конкретну еластичність попиту на той чи інший товар. На практиці такі твердження, як правило, вказують на еластичність... [читать дальше]

Суб'єкти підприємництва та правові форми організації підприємств

Необхідною умовою забезпечення злагодженої співпраці усіх господарюючих суб'єктів (зокрема підприємців) та персональної відповідальності за заподіяну шкоду іншим учасникам господарської діяльності є регламентація державою організаційно-правових форм... [читать дальше]

Відсоток

Відсоткова ставка - ціна, що сплачується за використання грошей, звично розглядається як відсоток від кількості позичених грошей, а не як абсолютна величина. Це полегшує порівняння позичкового відсотка, що сплачується за надання в кредит різних за абсолютною величиною... [читать дальше]

Економічне зростання: зміст, типи, чинники

Довгострокове економічне зростання є однією з цілей макроекономічної політики держави. Економічне зростання визначається з двох позицій: 1) як поступальний приріст реального обсягу ВВП, ВНП чи національного доходу (НД) за рахунок збільшення обсягів використовуваних... [читать дальше]

Суспільний продукт та стадії його руху

Результатом суспільного виробництва є його продукт праці, чи благо. Суспільний продукт характеризується двома властивостями; 1) здатністю задовольнити певні потреби людей; 2) у ньому завжди втілюються затрати суспільної праці. Згідно розрізняють натурально-речову та... [читать дальше]

Товар як економічна категорія

Товаром є всякий предмет обміну, чи купівлі-продажу. Абсолютна більшість товарів, звичайно, є продуктами виробництва. Утім, за певних умов люди перетворюють у товар і дари природи, приміром, земельні ділянки, водоймища, а деінде і власну совість, честь, службове становище... [читать дальше]

Розвиток торгівлі, грошової та кредитної систем

Зростання обсягів виробництва в усіх галузях економіки внаслідок промислового перевороту й індустріалізації сільськогосподарського виробництва сприяло швидкому розвитку і першій половині XIX ст. внутрішньої та зовнішньої торгівлі. За півстоліття експорт збільшився у... [читать дальше]