Публикации: Политология страница - 18221

Політична культура: природа, типи та функції

Розвиток будь-якого суспільства, людини проходить під визначальним впливом культури. Поза досягнень культури поведінка і діяльність людини, соціальних спільнот утрачають спрямованість розвитку, сенс існування. В культурі дістають відображення спосіб людського буття... [читать дальше]

Співпраця України з ЄС у сфері науки і технології, дослідження та розвитку

Правову основу співробітництва "Україна - ЄС у сфері науки та досліджень становить Угода поміж Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво від 4 липня 2002 p., дію якої відновлено 21 грудня 2011 р. Законом України від 16 листопада 2011 р... [читать дальше]

Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 році

Четверте питання лекції присвячене найбільш актуальній проблемі політичного життя України - реформуванню існуючої політичної системи. Перш за завжди зафіксуємо наявний, хоча і відносно динамічний, стан політичної системи України. Політична система сучасної України... [читать дальше]

Розвиток українсько-польського стратегічного партнерства

Аналізуючи динамічний розвиток співпраці України та Польщі протягом 1990-х - початку 2000-х років за критеріями стратегічного партнерства, дозволяється з певністю констатувати, що в українсько-польських відносинах існує щонайменше кілька стратегічних сфер співпраці:... [читать дальше]

Розбудова зовнішньополітичної служби держави

Активізація міжнародної активності України після підтримки рішення про проголошення незалежності вимагала ефективного впровадження кадрового та інституціонального забезпечення зовнішньополітичної діяльності. Для реалізації зовнішньополітичної діяльності було... [читать дальше]

Проблеми еміграції -імміграції та регулювання міграційними потоками в умовах глобального розвитку

Імміграція – в'їзд до чужої країни на постійне чи ж досить тривале проживання певної конкретної особи (громадянина) з метою її (його) облаштування навчання, працевлаштування, “втечі” від дискримінації, переслідувань тощо. У перекладі з лат. – імміграція означає вселення... [читать дальше]

Україна у світовій політиці

Наша країна сьогодні перебуває за межами глобальної економіки, в якій панують лідери світового розвитку, які зуміли виробити технологічно унікальний продукт на базі інформаційних, наукових чи інших інновацій. Стати учасником глобальної економіки шляхом імітації... [читать дальше]

Українська РСР в ООН

Перемога прогресивних сил у Другій світовій війні надала поштовх ідеям утворення світової організації, яка б стояла на захисті миру, сприяла співробітництву, забезпечувала стабільність. Після війни сформувалися два протилежні ідеологічні табори, утворилася біполярна... [читать дальше]

Світ наприкінці XX - на початку XXI ст.: нові тенденції розвитку

В останні десятиліття XX ст. людство утверджувалось усвідомленням тої істини, що зброя - не найпереконливіший аргумент, а війна не найкращий засіб вирішення гострих проблем. Через те визначальним у взаєминах більшості держав та народів був примат права над силою, проте... [читать дальше]