Поделиться Поделиться

Змістовий модуль 2. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ.

Змістовий модуль 1. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

ТЕМА 1. Провадження у справі до судового розгляду.

Лекцій – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Попереднє судове засідання, судове засідання, заперечення проти позову, письмові докази, речові докази, журнал судового засідання; протокол судового засідання; нарадча кімната, забезпечення позову.

Питання до семінарського заняття:

1. Мета та зміст попереднього судового засідання

2. Процесуальні права та обов’язки сторін під час попереднього судового засідання.

3. Процесуальні дії, які здійснює суддя під час попереднього судового засідання.

4. Порядок призначення справи до розгляду.

Запитання та завдання до теми:

1. Які основні процесуальні дії вчиняються судом і учасниками процесу під час провадження у справі до судового розгляду?

2. Виклики до суду і інші повідомлення суду.

3. Зміст повістки про виклик до суду і порядок її вручення.

4. Особливості проведення попереднього судового засідання.

5. За допомогою яких процесуальних засобів відповідач може захистити свої інтереси в цивільному процесі.

6. Що таке «заперечення проти позову» і порядок його реалізації.

7. Умови прийняття зустрічного позову.

8. Чи мають права брати участь у попередньому засіданні треті особи, представники сторін, прокурор?

9. Який процесуальний порядок подання сторонами доказів під час попереднього судового засідання?

Теми рефератів:

1. Види забезпечення позову.

2. Види забезпечення доказів.

3. Поняття «заперечення проти позову» та порядок його реалізації

ТЕМА 2. Судовий розгляд цивільних справ.

Лекцій – 2 год.

Семінарське заняття–2 год.

Практичних занять – 6 год.

Питання до семінарського заняття:

1. Характеристика складових частин судового засідання.

2. Порядок судового розгляду справи.

3. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу.

4. Заочний розгляд справи.

5. Зупинення розгляду справи.

6. Відкладення розгляду справи.

7.Закриття провадження по справі.

Питання для самоперевірки

1. Чим відрізняються поняття «судовий розгляд» і «судове засідання».

2. Які наслідки заміни судді (одного з суддів) у процесі розгляду справи? Що таке право відводу?

3. У чому полягає відмінність відкладення розгляду справи від зупинення провадження у справі?

4. Коли суд зобов'язаний припинити провадження у справі?

5. Назвіть підстави закриття провадження у справі.

6. Назвіть умови та наслідки залишення заяви без розгляду.

7. Назвіть обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання

8. Які строки розгляду справ встановлені законодавством?

Реферати до теми:

1. Складові частини судового засідання

2. Особливості дослідження доказів у судовому засіданні

Питання для обговорення на першому практичному занятті:

1. Зупинення провадження у справі

2. Закриття провадження у справі, його наслідки

3. Таємниця нарадчої кімнати?

4. Які додаткові заходи захисту інтересів відповідача передбачає інститут заочного розгляду справи?

Питання для обговорення на другому практичному занятті

1. Порядок заочного розгляду справи

2. Форма і зміст заочного рішення

3. Форма, зміст та порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення

4. Скасування та оскарження заочного рішення

Завдання для третього практичного заняття – 2 год.

Задача № 1

Герзон Б.Б. звернулася в районний суд з позовом про стягнення з Мошевского Г.П. боргу. За твердженням позивачки, два роки тому відповідач взяв у неї в борг 2000 грн., однак в обумовлений договором термін борг не повернув, заявивши, що гроші повернув, і в підтвердження повернення боргу пред’явив їй підроблену розписку про їх одержання.

Суддя, приймаючи позовну заяву, повідомив позивачці, що справа до судового розгляду буде призначена після опитування відповідача, проведення експертизи з питань встановлення підробленості розписки і повідомлення прокурора про необхідність його участі в справі. Герзон подала скаргу, у якій заперечувала проти попереднього опитування відповідача і повідомлення прокурора, вважаючи, що це затягне розгляд справи.

Чи правильно діяв суддя?

Задача № 2

Член садівничого товариства „Магнолія” Худяков П.В. звернувся в суд з позовом до с/г кооперативу „Крокус” про стягнення шкоди, зумовленої загибеллю приналежних йому бджіл. За твердженням позивача, бджоли загинули від впливу ядохімікатів, якими кооператив здійснював обробку полів, не сповістивши про це правління і членів садівничого товариства. У позовній заяві позивач просила зробити огляд вуликів із загиблими бджолами, які знаходяться на його ділянці і призначити експертизу з питань про причини їх загибелі.

У порядку підготовки справи до судового розгляду суддя за участю позивача, без повідомлення представника відповідача, зробив огляд. Однак у призначенні експертизи він відмовив, вказавши, що результати огляду дають підставу зробити висновок, що бджоли загинули від впливу ядохімікатів. При цьому суддя послався на аналогічну справу, раніше розглянуту районним судом за позовом іншої особи.

Оскільки представник с/г кооперативу, викликаний суддею на попереднє судове засідання, заявив про те, що керівництво кооперативу довело до відома правління садівничого товариства про обробку полів ядохімікатами, було винесено ухвалу про залучення садівничого товариства до участі в справі, однак без указівки – у якості кого.

Вкажіть, які дії судді є правильними, а в яких допущені помилки?

Задача № 3

Духов К.П., який пред’явив позов до Пирогова В.М. про стягнення шкоди, заподіяної майну, просив суд до розгляду справи по суті, витребувати письмові показання свідка Громова, який знаходиться у тривалому відрядженні. Крім того, позивач заявив клопотання про допит свідка Буркіна А.Л. в порядку забезпечення доказів, тому що є підстави припускати, що допит свідка в судовому засіданні буде неможливим у зв’язку з його від’їздом у тривале плавання на науковому судні.

У свою чергу відповідач Пирогов заявив клопотання про витребування письмових показань свідка Родіонова С.Д. При цьому відповідач послався на те, що свідок Родіонов знаходиться на лікуванні в лікарні, через що не зможе з’явитися в суд для дачі показань.

Суддя у задоволенні всіх клопотань відмовив, а провадження у справі зупинив до видужання свідка Родіонова. Одночасно ним було винесено ухвалу про допит Громова у порядку судового доручення районним судом за місцем перебування свідка у відрядженні.

Чи правильні зазначені дії судді?

Задача № 4

Скуратов А.Н. поштою направив у районний суд заяву про витребування від Калмикіна В.А. майна або про стягнення його вартості. У цій заяві Скуратов також просив у порядку забезпечення позову накласти арешт на майно, викликати свідків, що можуть підтвердити факт приналежності йому спірного майна і призначення експертизи для оцінки речей, попередньо оцінених позивачем на загальну суму в 15 тис грн.

У суді через кілька днів, Скуратов довідався про те, що суддя виніс ухвалу наступного змісту. “У клопотанні про забезпечення позову відмовити; ціну позову визначити в 20 тис. грн., зобов’язати позивача в триденний термін додатково внести держмито; з числа зазначених позивачем свідків виклик Родіонова вважається зайвим; у призначенні експертизи немає необхідності, при бажанні позивача видати йому вимогу на одержання від комісійного магазина довідки про вартість стягуваного майна”.

Наскільки правильні дії судді? Які з цих дій можуть бути оскаржені?

Задача № 5

При розгляді справи за позовом Волошиної Н.А. до Крутова В.І. про виселення, після пояснень сторін і допиту свідків у суд повідомили, що в одного із суддів занедужала дитина. Головуючий оголосив перерву і телефоном викликав до суду іншого суддю. Після перерви суд вже за участю іншого судді продовжив дослідження доказів, допитав ще одного свідка, досліджував письмові докази.

Після дебатів сторін суд видалився до нарадчої кімнати та постановив рішення, яким у позові відмовив.

Чи були допущені при розгляді справи які-небудь порушення закону?

Задача № 6

Комбінат харчування подав позов проти Судакової Н.Б. про стягнення 368 грн. на відшкодуванні матеріальної шкоди, заподіяної нестачею посуду в їдальні.

Районний суд ухвалив рішення, яким позов задовольнив. Це рішення було скасовано через недослідженість істотних для справи обставин.

При новому розгляді справи відповідачка заявила відвід судді за тими мотивами, що він при першому розгляді справи брав участь як секретар судового засідання.

Суд у повному складі видалився до нарадчої кімнати і, обговоривши приведені відповідачкою доводи, заяву про відвід відхилив, пославшись на те, що в районі всього один суддя, а тому у випадку задоволення заяви цивільну справу нікому буде розглядати.

Вкажіть, які порушення закону допустив суд?

Завдання до самостійної роботи:

Скласти заяву:

• про оголошення розшуку боржника.

• про витребування доказів

• про забезпечення судових доказів

ТЕМА 3. СУДОВІ РІШЕННЯ.

Лекцій – 2 год.

Семінарське заняття –2 год.

Практичних занять – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми: ухвала суду, рішення суду, судовий наказ, резолютивна частина судового рушення, заочне рішення.

Питання до семінарського заняття:

1. Поняття та види судових рішень

2. Рішення суду: поняття, види, зміст і вимоги до нього

3. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив

4. Набрання рішенням суду законної сили

5. Ухвали суду

Питання для самоперевірки

1. Особливості судового наказу як виду судових рішень

2. Поняття рішення суду та його види

3. Вимоги до рішення суду

4. В якому разі суд постановляє додаткове рішення? В чого його суть?

5. Порядок роз’яснення рішення суду

6. Наслідки набрання рішенням суду законної сили

7. Які ухвали можна оскаржувати в апеляційному порядку окремо від рішення суду?

8. Назвіть основні структурні елементи судового рішення.

9. Назвіть умови постановлення додаткового рішення.

10. Розкрийте зміст таких якостей судового рішення: виключність, преюдиціальність, загальнообов'язковість.

Реферати до теми:

1. Види судових рішень та їх значення у цивільному процесі

2. Окрема ухвала: її поняття та значення.

3. Зміст судового рішення.

4. Ухвали суду першої інстанції: змісті значення

5. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів

Завдання до практичного заняття:

Задача № 1

Районний суд задовольнив позов Можарского П.В. до заводу про стягнення 1 тис. 500 грн. одноразово і 2 тис. грн. щомісяця до повторного огляду в порядку відшкодування шкоди, заподіяної позивачеві каліцтвом на виробництві (справа розглядалася за місцем знаходження відповідача).

До вступу рішення в законну силу Можарський звернувся до районного суду (за місцем свого проживання) із заявою про звернення рішення до негайного виконання, посилаючись на те, що є тепер інвалідом ІI групи, пенсія, призначена йому є невеликою, а у нього на утриманні знаходяться троє дітей і стара мати.

Суддя виніс ухвалу, якою заяву залишив без задоволення, пославшись на те, що рішення суду оскаржене відповідачем.

Чи допущені в справі порушення закону ?

Задача №2

У мотивувальній частині рішення, винесеного за позовом підприємства “Маяк” до Маслової Т.С. про стягнення 3 тис. 080 грн. суд дійшов висновку, що з відповідачки варто стягнути за нестачу товарів 1 тис. 800 грн. і за псування 1 тис. 280 грн., а всього 3 тис. 080 грн.

У резолютивній частині рішення суд вказав: “Стягнути з Маслової Т.С., народження 1956р., на користь підприємства “Маяк” 308 грн.”

Після оголошення рішення головуючий заявив, що з відповідачки стягнуто не 308 грн., а 3 тис. 080 грн., після чого, порадившись із суддями, дописав у резолютивній частині рішення один нуль. Після цього головуючий в судді ще раз розписалися у рішенні.

Чи правильно поступили судді?

Задача № 3

Районний суд задовольнив позов заводу до подружжя Суботіних про виселення з неповнолітніми дітьми з приналежного їм на праві приватної власності будинку з наданням облаштованої трикімнатної квартири, пославшись на те, що земельна ділянка, на якій розташований будинок, відведена у встановленому порядку заводові під будівництво промислових будівель.

Після вступу рішення в законну силу Суботіни звернулися в той же суд із заявою про надання відстрочки виконання рішення.

Суддя одноосібно, не викликаючи до суду сторони, виніс ухвалу, якою надав Суботіним відстрочку виконання рішення терміном на півтора року, мотивуючи своє рішення тим, що дочка відповідача закінчує навчання в дев’ятому класі середньої школи і перехід її до іншої школи в зв’язку з переїздом може негативно вплинути на її успішність.

У скарзі на цю ухвалу директор заводу вказав, що по затвердженому у встановленому порядку планові через десять місяців на відведеній ділянці вже повинен бути побудований і дати першу продукцію складальний цех.

Чи маються підстави для скасування ухвали? Якщо так, то вкажіть які?

Задача № 4

Суд задовольнив позов Циганкова П.Р. до Балашова О.А. про стягнення 4 тис. 900 грн. Після того, як рішення набутило законної сили, відповідач звернувся в той же суд із заявою про відстрочку виконання рішення терміном на 3 роки, посилаючись на своє матеріальне становище.

Суд виніс ухвалу, вказавши: “Розстрочити виплату присуджених з Балашова сум на три роки, стягуючи з нього щомісяця по 136 грн. на користь відповідача”.

Чи правильно поступив суд?

Задача № 5

Суд задовольнив позов Іванова М.Т. до Петрова М.Ю. про стягнення з останнього 20000 грн. Через два місяці після набрання рішенням законної сили у Петрова М.Ю. народилася дитина. Крім того, посаду Петрова М.Ю. скоротили і в данин час він шукає роботу. У зв'язку з цим він звернувся до суду із заявою про відстрочку виконання судового рішення. Суд виніс ухвалу, в якій визначив, що присуджена сума підлягає сплаті після подання Петровим довідки з нового місця роботи про працевлаштування та рівними частинами протягом 50 міся­ців.

Що таке розстрочка та відстрочка виконання судового рішення? Які можуть бути обставини для застосування розстрочки та відстрочки виконання судового рішення? Чи можна змінити судове рішення після набрання ним законної сили?

Задача № 6

В рішенні суду за позовом Діденка О.Б. до Дроздюка Р.Ю. зазначено: «Зобов'язати Дроздюка Р.Ю. повернути Діденку О.Б. костюм або якийсь інший одяг вартістю 200 грн».

Які вимоги висуває ЦПК України до судових рішень? Яка структура судового рішення? Які вимоги ЦПК України було порушено суддею в даній ситуації?

Задача № 7

До суду із позовною заявою про розірвання шлюбу зверну­лась гр. Петрик С.М. Під час попереднього судового засідання вона доповнила свої позовні вимоги про визначення місця про­живання дитини. Суд ухвалив рішення про розірвання шлюбу, однак у рішенні суду не було визначено місце проживання їх неповнолітнього сина, хоча це питання обговорювалось у судовому засіданні та було вирішено по суті, що дитина зали­шається проживати із позивачкою.

Як має діяти гр. Петрик С.М.? Напишіть процесуальний документ від імені Петрик С.М. Який процесуальний акт має ухвалити суд? Напишіть його.

Завдання до самостійної роботи:

1. Складіть проект:

- судового рішення про стягнення суми боргу за договором позики;

- ухвали суду про затвердження судом мирової угоди;

- ухвали суду про призначення судово-психологічної експертизи у справі про компенсацію моральної шкоди потерпілому в ДТП.

2. Визначте, яку постанову (рішення чи ухвалу) повинен винести суд під час розгляду:

а) заяви про виключення з акту опису належно йому на праві власності майна;

б) заяви відповідача про передачу справи до суду за місце, його проживання;

в) заяви про накладення арешту на автомобіль в порядку забезпечення її позову до колишнього чоловіка про поділ спільного сумісного майна;

г) заяви про розгляд його позовної заяви щодо поновлення на роботі в закритому судовому засіданні;

д) скарги про незаконне накладення штрафу за безбілетний проїзд у тролейбусі;

е) заяви про відстрочку виконання судового рішення.

Змістовий модуль 2. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ.

← Предыдущая страница | Следующая страница →