Поделиться Поделиться

Змістовний модуль ІІ. Історія формування та сучасний стан політичної карти світу

Тема 5.Політична карта Старого Світу – Євразії та Північної Африки. Азія - найбільша частина світу. Великі історичні ріки і древні цивілізації: Месопотамія, Інд і Ганг, Янцзи і Хуанхе. Перші міста-держави Месопотамії. Рабовласницькі держави Європи, Азії та Африки. Структура ПК Давнього Сходу. Єгипет, Ассирія, Нововавілонське царство, Лідія, Мідія, Урарту, Перське царство, Бхаратаварші, Магадха, дepжaвa Гуптів, Китай, Согдіана, Кушанська імперія та ін. ПК і цивілізації Середземномор'я (Фінікія, Ізраїльсько-Іудейське царство, міста-держави Еллади, імперія Олександра Македонського, Карфаген, Римська імперія). Специфічні особливості ПК античного світу.

ПК Євразії та Північної Африки за часи Середньовіччя, її характерні особливості. Нестабільність і мінливість ПК Європи, Близького та Середнього Сходу. Азія - центр походження світових релігій. Візантійська імперія. Аравійський півострів: Щаслива Аравія та арабська цивілізація. Західна Європа: Франкська імперія, Священна Римська імперія. Особливості ПК у XV-XVII ст. Динамічність ПК Європи цього періоду. Провідні держави Азії (Османська імперія, Персія, імперія Великих моголів, Маджапахіт, Бухара, Хіва, Китай, Японія). Передумови Великих географічних відкриттів та їх вплив на ПК світу. Іспанська і Португальська імперії. Тордесільяський мир – перший територіальний поділ світу між Португалією та Іспанією. Колоніальні імперії XVII-XVIII ст.ст.: Нідерландська, Французька, Британська. Вестфальський договір і формування сучасної системи держав-націй у Європі.

Основні міждержавні суперечності, що обумовили формування ПК Європи Нового часу: боротьба за іспанський, польський та австрійський престол; Семилітня війна. Наполеонівські війни. Віденський конгрес. Сан-Стефанський договір і його політичні наслідки. Берлінський конгрес. Хронологія європейської колонізації Азії. Антиколоніальний рух в азіатських країнах. Введення мандатної системи. Хвилі деколонізації.

Характеристика основних етапів формування ПК у ХХ ст. Промислові революції й апогей європоцентризму. Причини і наслідки Першої світової війни (Версаль, Сен-Жермен, Нейсі, Тріанон, Севр, Лозанна) і територіальні перекроювання ПК. Територіальні підсумки революції в Росії. Пакт Рібентропа-Молотова. Друга світова війна і територіальні зміни по її закінченні. Ялтинсько-Потсдамська система світовлаштування. Ocновні особливості ПК в період «холодної війни». Наслідки падіння «залізної завіси». Розпад соціалістичних федеративних держав і системи соціалізму в цілому.

ПК Європи та Азії на сучасному етапі. Субрегіони і їхній склад. Сучасні системи державного правління. «Гарячі точки» на ПК: арабо-ізраїльський конфлікт, Ірак і Кувейт, Афганістан, Шрі-Ланка, Кашмір. Народи без державності. Нові індустріальні країни Південно-Східної Азії: причини і наслідки економічного буму.

Україна на ПК Європи та світу: політико-географічне положення, державна територія, етнічні землі, український географічний простір, політико-географічний устрій.

Тема 6.Політична карта Нового Світу.

Політична карта Африки на південь від Сахари. Народи «історичні» і «позаісторичні» (Гегель «Філософія історії»). Концепція африканського походження людини. Древні цивілізації на території Африки: царство Куш, Мерое, Аксум, Малі, Сонгай, Мономотапа. З історії географічних відкриттів в Африці (М. Парк, Д. Лівінгстон, Р. Стенлі, Р. Бартон, Д. Спік й ін.). Етапи європейської колонізації в Африці. Л.С. Сенгор і концепція «негритюду» («негритянський дух») як чинник деколонізації. 1960 – «рік Африки». Африканські субрегіони і їхній склад. Сучасні проблеми і їхнє відображення на карті: явище трайбалізму, міжетнічні конфлікти, громадянські війни, самопроголошені держави.

Політична карта Латинської Америки. Проблема регіоналізації ПК Америки. Майя й ацтеки – «греки» і «римляни» Нового Світу. Відкриття, дослідження і колонізація території Латинської Америки. Національно-визвольні рухи в Латинській Америці в ХІХ ст. Латинська Америка – особливий культурний регіон світу. Склад населення. Географія здобуття незалежності. Типологія країн Латинської Америки. Країни Карибського басейну. «Бананові» республіки. Залишки колоніальних імперій у регіоні. Роль США в Центральній Америці.

Політична карта Північної Америки. Колонізація Північної Америки. «Англосаксонська Америка». Заселення Нової Англії – «Мейфлауер». Війна за незалежність. 1776 р. – утворення США та їх територіальна експансія. Війна між Північчю і Півднем. Вступ у світову боротьбу за колонії. Канада: утворення сучасної федеративної структури держави та її проблеми (Квебек, Нунавут тощо). США: особливості устрою території.

Політична карта Австралії, Океанії та Антарктиди. Освоєння Австралії – країна «переселенського капіталізму». Об'єднання колоній і здобуття незалежності. Океанія - найбільше скупчення островів. Колоніальний розділ островів і процес деколонізації. Регіон найбільшого скупчення колоній. Регіоноутворюючі фактори. Сучасні політичні статуси острівних держав. Антарктида на ПК світу: міжнародно-правовий режим. Особливий політичний статус Антарктиди та територіальні претензії на її територію: причини та прогнозування подальшого стану.

← Предыдущая страница | Следующая страница →