Поделиться Поделиться

Установіть відповідність між написанням слів з літерою и та прикладами

1 Пишеться в усіх рядках А К…пр, жур..., кол...брі

2 Пишеться в одному слові Б К…тай, х...рург, н...мб

3 Пишеться у двох словах В Єрусал...м, к...шлак, шп...нат

4 Не пишеться в жодному Г Кирг...з, в…мпел, Л...сабон

Установіть відповідність між кількістю слів, де відбувається подвоєння і подовження приголосних і прикладами

1 Відбувається в усіх словах рядка А Побачен..ий, юн..ат, сказан..ий

2 Відбувається в одному слові Б Вйськ..омат, варен..ий, Ган..а

3 Відбувається в двох словах В Здоровен..ий, розріс..я, годин..ик

4 Не відбувається в жодному Г Зроблен..ий, довгождан..ий, печен..ий

Установіть відповідність між відокремленими членами речення і прикладами (розділові знаки пропущено)

1 Обставина А Ніхто крім тебе самого цього не зробить.

2 Додаток Б У кімнату ллється повітря напоєне пахощами осіннього саду.

3 Означення В І ми поети атомного віку останні трубадури на землі.

4 Прикладка Г Усю зиму підіймалися води Дніпра заливаючи плавні озера.

Установіть відповідність між прислівниками та їх значенням

1 Власноруч А Комфортно

2 Поруч Б Близько

3 Зручно В Самостійно

4 Нашвидкуруч Г Поспіхом

Установіть відповідність між кількістю складів у слові та прикладами

1 Односкладові А Заманити, розстеляти, купувати

2 Двоскладові Б Пень, день, річ

3 Трискладові В Завія, буревій, лопата

4 Чотирискладові Г Гора, осінь, сіно

Установіть відповідність між видами односкладних речень та прикладами

1 Означено-особове А З полови хліба не спечеш.

2 Неозначено-особове Б Весною в селі встають рано.

3 Узагальнено-особове В Люблю дивитися на зорі, на їх неосяжну красу.

4 Безособове Г Працювати далі над сюжетом чи покинути?

Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями

1 Водити за ніс А Запам’ятати

2 Втерти носа Б Укласти угоду

3 Зарубати на носі В Дурити

4 Вдарити по руках Г Довести свою перевагу

Установіть відповідність між кількістю слів, де відбувається подвоєння і подовження приголосних та прикладами

1 Відбувається в усіх словах рядка А Осін..ій, гордіс..тю, підніс..я

2 Відбувається в одному слові Б Ір..аціональний, шос..е, побачен..ий

3 Відбувається у двох словах В Тер..аса, відпрацьован..ий, печен..ий

4 Не відбувається в жодному Г Л..ється, Міс..урі, гет..о

Установіть відповідність між реченням та визначенням його типу

1 Чарівна і прекрасна ніч! А складносурядне речення

2 І наснився мені сон... Б просте односкладне речення

3 Ввечері заспівали пісню цвіркуни, В просте двоскладне речення

і місяць пішов за обрій. Г складнопідрядне речення

4 Слід завжди думати на тим, що говориш.

Установіть відповідність між прикладами та частинами мови

1 Проміж, з-понад, з-під, край А Непохідні прийменники

2 Від, через, по, на Б Частки

3 То, би, же, не В Сполучники

4 Та, і, чи, щоб Г Похідні прийменники

Установіть відповідність між стилістичними засобами фонетики та визначеннями

1 Рима А співзвуччя кінцевих слів у поетичних рядках

2 Звуковідтворення Б повторення голосного звука у суміжних словах чи рядках

3 Звуконаслідування В наповнення тексту спеціальними звуками об’єктів природи

4 Асонанс Г відображення звуків навколишньої дійсності через спеціально

дібрані звуки

Установіть відповідність між реченням та визначенням його типу

1 І право людське, і воля, А Просте неповне речення.

і закон – усе потоптано. Б Просте речення, ускладнене відокремленим означенням.

2 Тут тиша й мовчазний В Просте речення, ускладнене однорідними членами речення.

передзвін сердець. Г Просте речення, ускладнене відокремленим додатком.

3 У нього були дивні очі –

кольору повільної грозової хмари.

4 Усі любили працювати, окрім Гафійки.

Замініть виділені в суржикових висловах слова потрібними займенниками

1 любий клієнт А такий

2 слідуючий спосіб Б всім

3 дякую всих В самий

4 той же рецепт Г всіх

Д будь-який

Установіть відповідність

Вид простого речення Приклад

1 односкладне А Свята наївність - фразеологізм

2 непоширене Б На сході троянди світання в хитанні гілок золотих.

3 ускладнене В І вірші, і щастя – усе суєта, окрім золотистої чашечки кави.

4 неповне Г Ночвами море не перепливеш.

Д Наступає ніжно на траву скромна по-жіночому бджола.

Установіть відповідність

Значення вставного слова Приклад

1 джерело інформації А Ці поеми, мабуть, помилково адресовані читачам молодшого віку.

2 активізація уваги Б І найвища, по-моєму, краса – це краса вірності.

3 емоційна оцінка В Дорога мене нітрохи не втомлює, навпаки, я в ній відпочиваю.

4 зв’язок думок Г На диво, уже кілька ранків безвітря, море спокійне й лагідне.

Д Ідуть дівчата в поле жати та, знай, співають ідучи.

← Предыдущая страница | Следующая страница →