Поделиться Поделиться

Функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад - 2 год

Питання:

1. Поняття функцій та повноважень місцевого самоврядування.

2. Компетенція виконкомів сільських, селищних та міських рад.

3. Функції та повноваження виконкомів в окремих сферах місцевого самоврядування.

Завдання:

1. Складіть проект статуту територіальної громади села.

2. Складіть проект рішення обласної ради про делегування повноважень місцевій державній адміністрації.

3.Складіть проект плану роботи виконкому.

Відповідальність службовців органів місцевого самоврядування – 2 год.

Питання:

1. Правові засади відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Посадові особи органів місцевого самоврядування як суб’єкти юридичної відповідальності.

3. Відповідальність за корупційні правопорушення у сфері місцевого самоврядування.

Задача 1.

Прокурор Жовтневого району м. Луганська порушив кримінальну справу за нецільове використання бюджетних коштів депутатом міської ради Сідоренком, застосував стосовно нього запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Депутат подав скаргу прокуророві області.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначить порядок подання скарги та мотиви, з яких вона може бути подана.

Задача 2.

На розгляді Луганської міської ради станом на 01.07.2011 знаходилось 9 заяв фізичних та юридичних осіб про відведення земельних ділянок для різних потреб. Перша сесія міської ради відбулася 15 вересня, під час проведення якої було розглянуто й задоволено лише 4 заяви. Наприкінці роботи сесії, Голова ради порушив питання про розпуск міської ради. Прокурор міста оскаржив рішення Голови з мотивів його незаконності.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Чи є рішення Голови законним? Вкажіть порядок та умови розпуску Ради.

Задача 3.

Михайличенко, перебуваючи на посаді спеціаліста 1 категорії відділу економіки та власності Алчевського міськвиконкому Луганської області та будучи разом з іншими особами засновником ТОВ „ЖБК”, сприяла з використанням свого службового становища реєстрації ТОВ і оформленні реєстраційних документів.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Чи підлягає Михайличенко відповідальності? Як кваліфікувати її дії? Чи може вона бути звільнена з займаної посади?

Задача 4.

Голова Станично-Луганської селищної ради Мартинов незаконно використовував комунальне майно, за що постановою районного суду був притягнений до адміністративної відповідальності. З урахуванням цього 8 із 25 депутатів селищної ради на засіданні ради порушили питання про звільнення Голови ради з посади.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Чи є законними дії депутатів? Які юридичні наслідки мають наступити у даному випадку?

Поточний контроль (максимальна кількість балів 30)здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять, консультацій з проблемних питань навчальної дисципліни та має за мету перевірку засвоєння знань студентами та формування необхідних вмінь і навичок з окремих тем. Результати поточного контролю (від „-1” до „3”) заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять та їх успішності.

При підведенні підсумків загальна кількість балів перемножується з коефіцієнтом переводу балів з модульно-рейтингової системи до системи кредитів ECTS, який розраховується в залежності від кількості аудиторних занять та консультацій з курсу за формулою: 30 ÷ Х × Y , де 30– максимальна кількість балів, Х– кількість семінарських і практичних занять, Y– кількість набраних за поточним контролем балів.

Загальна кількість балів за аудиторні заняття, консультації зі змістового модулю навчальної дисципліни не може перевищувати 30 балів .

← Предыдущая страница | Следующая страница →